Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 89/113/2015 pentru completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății și familiei și al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabilește gradul de handicap pentru copii și se aplică măsurile de protecție specială a acestora

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 februarie 2015 până la 08 decembrie 2016, fiind abrogat prin Ordin 1306/2016.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Nr. 89/113

Ministerul Sănătății

Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Având în vedere Referatul de aprobare nr. NB 638 din 27 ianuarie 2015/816 din 28 ianuarie 2015 al Ministerului Sănătății și al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice,

având în vedere prevederile art. 23 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.437/2004 privind organizarea și metodologia de funcționare a comisiei pentru protecția copilului,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 18 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 344/2014 privind organizarea și funcționarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, precum și pentru modificarea unor acte normative,

ministrul sănătății și ministrul muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice emit următorul ordin:

Art. I. -

În anexa nr. 2 "Categorii de afectări (deficiențe) structurale și funcționale ale organismului, care pot determina starea de handicap (dizabilitate) " la Ordinul ministrului sănătății și familiei și al secretarului de stat al Autorității Naționale pentru Protecția Copilului și Adopție nr. 725/12.709/2002 privind criteriile pe baza cărora se stabilește gradul de handicap pentru copii și se aplică măsurile de protecție specială a acestora, cu modificările și completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 28 octombrie 2002, cu modificările ulterioare, după punctul 17 al literei c) "Deficiențe funcționale grave" de la punctul I "Afectări (deficiențe) ale sistemului nervos și funcțiilor mentale globale" se introduce un nou punct, punctul 18, cu următorul cuprins:

"

18. narcolepsie"

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul sănătății,
Alin Iulian Țucmeanu,
secretar de stat
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb
;
se încarcă...