Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE

Ordinul nr. 20/2004 pentru aprobarea Codului tehnic al rețelei electrice de transport

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 828 din 08 septembrie 2004.

În vigoare de la 08 septembrie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 2 lit. d), al art. 9 alin. (6) și (7), al art. 11 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și o) din Legea energiei electrice nr. 318/2003,

având în vedere Referatul de aprobare întocmit de Departamentul acces la rețea și autorizare,

în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al ședinței Comitetului de Reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 27 august 2004,

președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Codul tehnic al rețelei electrice de transport, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Conținutul anexei este disponibil în format electronic pe pagina web a ANRE (www.anre.ro) la secțiunea Reglementări tehnice și pe pagina de web a C.N. Transelectrica - S.A. (www.transelectrica.ro).

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. -

Operatorii de rețea și utilizatorii rețelelor electrice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Compania națională de transport al energiei electrice va asigura editarea Codului tehnic al rețelei electrice de transport și punerea lui la dispoziție persoanelor interesate.

Art. 5. -

Departamentele de specialitate din cadrul Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 6. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 51/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 22 august 2000.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Jean Constantinescu

București, 27 august 2004.

Nr. 20.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...