Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 130/1994 privind excepția de neconstituționalitate a art. 147 alin. 1 din Codul penal, invocată de inculpatul Mărginean Nistor în Dosarul nr. 273/1994 al Tribunalului Bistrița-Năsăud*)

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 02 august 1995

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Florin Bucur Vasilescu - președinte
Mihai Constantinescu - judecător
Victor Dan Zlătescu - judecător
Gabriela Radu - magistrat-asistent

*) A se vedea și Decizia Curții Constituționale nr. 28 din 21 martie 1995.

Completul de judecată, convocat potrivit prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, constată următoarele:

Prin Încheierea din 14 aprilie 1994, pronunțată de Tribunalul Bistrița-Năsăud în Dosarul nr. 273/1994, Curtea Constituțională a fost sesizată cu soluționarea excepției de neconstituționalitate a art. 147 alin. 1, raportat la art. 148 și art. 145, din Codul penal, invocată de inculpatul Mărginean Nistor.

În susținerea excepției se arată că, în actuala redactare a prevederilor legale sus-menționate, toți salariații sunt incluși în categoria funcționarilor și alți salariați, deoarece orice persoană încadrată îndeplinește o atribuție de serviciu, neputându-se altfel concepe desfășurarea activității. Categoria funcționar sau alți salariați trebuie însă să cuprindă numai angajații cu anumite atribuții de decizie, apți de a săvârși infracțiunea de luare de mită.

În opinia instanței, excepția este considerată ca nefondată, apreciindu-se că numai judecătorul este cel care urmează să stabilească, în raport cu dispozițiile art. 150 alin. (1) din Constituție, dacă un text de lege preconstituțional este abrogat sau în vigoare, în funcție de prevederile acesteia. În acest spirit, instanța arată că va aprecia dacă art. 145 și 148 din Codul penal nu contravin dispozițiilor Constituției, definirea noțiunilor funcționar și alți salariați, cât și încadrarea subiecților activi ai infracțiunilor de serviciu fiind de competența sa exclusivă.

Neconstituționalitatea art. 147 alin. 1 din Codul penal, ce reglementează conceptul de funcționar, a făcut obiectul Deciziei Curții Constituționale nr. 35/1994, care a rămas definitivă ca urmare a respingerii recursului prin Decizia nr. 108/1994.

Prin aceste decizii s-a respins excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 147 alin. 1 din Codul penal pe considerațiunea că reglementările referitoare la noțiunea de funcționar, inclusiv cele legate de infracțiunile săvârșite de aceștia, sunt de nivelul legii, astfel încât nu pot contraveni unei prevederi exprese a Constituției.

În conformitate cu dispozițiile art. 145 alin. (1) din Constituție, potrivit cărora deciziile Curții Constituționale sunt obligatorii, și ținând seama de deciziile Curții Constituționale nr. 27/1993 și nr. 36/1993, potrivit cărora soluția dată prin respingerea unei excepții este obligatorie cât timp motivele care au justificat-o nu s-au modificat, rezultă că dispozițiile Deciziei Curții Constituționale nr. 35/1994 legate de noțiunea de funcționar își păstrează valabilitatea și în ce privește soluționarea excepției de față, în sensul că reglementările legale referitoare la noțiunea de funcționari sunt de nivelul legii. Cu atât mai mult se impune această soluție în ce privește noțiunea de alți salariați.

Având în vedere aceste considerente, rezultă că excepția invocată este vădit nefondată, în sensul art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, astfel încât, în temeiul prevederilor art. 144 lit. c) din Constituție, precum și ale art. 13 alin. (1), lit. A. c) și ale art. 24 alin. (2) din Legea nr. 47/1992, în unanimitate,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge ca vădit nefondată excepția de neconstituționalitate a art. 147 alin. 1 din Codul penal, invocată de inculpatul Mărginean Nistor în Dosarul nr. 273/1994 al Tribunalului Bistrița-Năsăud.

Cu recurs în termen de 10 zile de la comunicare.

Pronunțată în ședința publică din 16 noiembrie 1994.

PREȘEDINTE
conf. univ. dr. Florin Bucur Vasilescu

Magistrat-asistent,
Gabriela Radu

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...