Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 1899/2004 pentru aprobarea Procedurii de restituire și de rambursare a sumelor de la buget, precum și de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depășirea termenului legal

Modificări (...), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 ianuarie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 112 alin. (7) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Jurisprudență (1)

Se aprobă Procedura de restituire și de rambursare a sumelor de la buget, precum și de acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele restituite sau rambursate cu depășirea termenului legal, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Direcția generală de colectare a creanțelor bugetare, Direcția economică și administrativă, Direcția juridică din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene, Direcția generală a finanțelor publice a municipiului București și Direcția generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prezentul ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 22 decembrie 2004.

Nr. 1.899.

ANEXĂ

PROCEDURA
de restituire și de rambursare a sumelor de la buget, precum și de
acordare a dobânzilor cuvenite contribuabililor pentru sumele
restituite sau rambursate cu depășirea termenului legal

;
se încarcă...