Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 1753/2004 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv

Modificări (2), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 decembrie 2004 până la 03 noiembrie 2009, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 2861/2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare,

în baza prevederilor art. 4 și 9 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 629 din 26 august 2002, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de activ și de pasiv, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Se abrogă Ordinul ministrului finanțelor nr. 2.388/1995 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii patrimoniului, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 292 din 18 decembrie 1995.

Art. 3. -

Direcția de reglementări contabile și Direcția generală a contabilității publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 22 noiembrie 2004.

Nr. 1.753.

ANEXĂ

NORME
privind organizarea și efectuarea inventarierii
elementelor de activ și de pasiv

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...