Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 252/2004 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 martie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

având în vedere prevederile art. 8 lit. e) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Codul privind conduita etică a auditorului intern, cuprins în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Codul privind conduita etică a auditorului intern va fi cuprins în pagina de Intranet a Ministerului Finanțelor Publice.

Art. 3. -

(1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare la 30 de zile de la data publicării lui.

(2) În termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, Codul privind conduita etică a auditorului intern va fi difuzat și adus la cunoștință, sub semnătură, fiecărui auditor intern de către conducătorul structurii de audit public intern.

Art. 4. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 880/2002 pentru aprobarea Codului privind conduita etică a auditorului intern, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 595 din 12 august 2002.

Art. 5. -

Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern din cadrul Ministerului Finanțelor Publice va lua măsuri de ducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 3 februarie 2004.

Nr. 252.

ANEXĂ

CODUL
privind conduita etică a auditorului intern

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...