Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 1430/2004 privind emiterea prin intermediul mijloacelor informatice a unor acte administrative

Modificări (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 900 din 04 octombrie 2004.

În vigoare de la 04 octombrie 2004 până la 20 august 2012, fiind abrogat prin Ordin 1107/2012.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 42 alin. (3) și alin. (4) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Modificări (1)

Următoarele acte administrative emise prin intermediul mijloacelor informatice, în procesul de administrare a impozitului pe venitul global, sunt valabile fără semnătura și ștampila organului emitent, îndeplinind cerințele legale aplicabile actelor administrative:

- Decizia de impunere anuală, cod 14.13.02.13/a;

- Înștiințarea de compensare, cod 14.13.07.13/1;

- Înștiințarea de restituire, cod 14.13.07.13;

- Documentul de restituire, cod 14.13.07.13/2

- Înștiințarea de plată, cod 14.13.09.99.

Art. 2. -

Direcția generală de gestiune a impozitelor și contribuțiilor din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, Direcția generală a tehnologiei informației din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București, precum și, după caz, direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și Agenției Naționale de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 27 septembrie 2004.

Nr. 1.430.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...