Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Ordinul nr. 1376/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților comerciale, precum și retragerea sau excluderea unor asociați din cadrul societăților comerciale și tratamentul fiscal al acestora

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 decembrie 2004 până la 21 septembrie 2015, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 897/2015.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice și a Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, privind elaborarea și emiterea normelor și reglementărilor în domeniul contabilității,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Normele metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților comerciale, precum și retragerea sau excluderea unor asociați din cadrul societăților comerciale și tratamentul fiscal al acestora, cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

*) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.012 bis în afara abonamentului, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1

Art. 2. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.078/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind fuziunea, divizarea, dizolvarea și lichidarea societăților comerciale, precum și retragerea sau excluderea unor asociați din cadrul societăților comerciale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 18 august 2003.

Art. 3. -

Direcția de reglementări contabile și Direcția generală de politici și legislație privind veniturile bugetului general consolidat din cadrul Ministerului Finanțelor Publice vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. -

Prevederile prezentului ordin intră in vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 17 septembrie 2004.

Nr. 1.376.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
privind reflectarea în contabilitate a principalelor operațiuni de
fuziune, divizare, dizolvare și lichidare a societăților comerciale,
precum și retragerea sau excluderea unor asociați din cadrul
societăților comerciale și tratamentul fiscal al acestora

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...