Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 1688/2004 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății și familiei nr. 598/2003 privind elaborarea sintezelor naționale în cadrul subprogramului 1.4 Evaluarea stării de sănătate și a factorilor de risc

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 ianuarie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Văzând Referatul de aprobare nr. O.B. 14.916/2004 al Direcției generale sănătate publică și inspecția sanitară de stat,

în baza dispozițiilor Legii nr. 100/1998 privind asistența de sănătate publică, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 172/2004 pentru aprobarea derulării programelor și subprogramelor de sănătate finanțate din bugetul de stat și din bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul ministrului sănătății și familiei nr. 598/2003 privind elaborarea sintezelor naționale în cadrul subprogramului 1.4 "Evaluarea stării de sănătate și a factorilor de risc", publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 557 din 4 august 2003, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

Se aprobă lista sintezelor naționale reprezentând analiza rezultatelor acțiunilor desfășurate în cadrul subprogramului 1.4 «Evaluarea stării de sănătate și a factorilor de risc» efectuate de către direcțiile de sănătate publică teritoriale, sub coordonarea institutelor și centrelor de sănătate publică, în conformitate cu lista prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin."

2. Anexele nr. 1-3 se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezentul ordin.

Art. II. -

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. III. -

Direcția generală sănătate publică și inspecția sanitară de stat, Direcția generală buget și achiziții din cadrul Ministerului Sănătății, institutele de sănătate publică și direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. IV. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Ovidiu Brînzan

București, 22 decembrie 2004.

Nr. 1.688.

ANEXA Nr. 1

LISTA
sintezelor naționale și a institutelor de sănătate publică coordonatoare

Art. 1. -

Institutul de Sănătate Publică București va coordona elaborarea următoarelor sinteze naționale privind:

1. supravegherea sănătății populației în relație cu calitatea apei potabile;

2. monitorizarea epidemiilor hidrice;

3. evaluarea cazurilor de methemoglobinemie acută infantilă generate de apa din fântână;

4. supravegherea sănătății populației în relație cu calitatea apei de îmbăiere;

5. monitorizarea stării de sănătate a populației în raport cu calitatea habitatului uman și a poluării sonore urbane;

6. supravegherea calității aerului și a indicatorilor de sănătate în relație cu aceasta;

7. monitorizarea și inspecția produselor cosmetice;

8. monitorizarea intoxicațiilor neprofesionale cu pesticide;

9. monitorizarea radioactivității apei potabile și alimentului;

10. monitorizarea stării de sănătate în relație cu expunerea profesională la radiații ionizante;

11. supravegherea stării de sănătate a populației din jurul obiectivelor nucleare majore și profilaxia efectelor cu iod stabil;

12. monitorizarea și inspecția modului de gestionare a deșeurilor medicale;

13. monitorizarea și inspecția condițiilor igienico-sanitare din tabere și colonii;

14. evaluarea capacității de adaptare a elevilor la activitatea școlară pentru depistarea sindromului de suprasolicitare;

15. monitorizarea dezvoltării fizice a copiilor, adolescenților și tinerilor;

16. monitorizarea stării de sănătate a copiilor și tinerilor;

17. monitorizarea incidenței bolilor profesionale și a absenteismului medical prin boala profesională;

18. monitorizarea toxiinfecțiilor alimentare;

19. monitorizarea și inspecția materialelor în contact cu alimentul;

20. monitorizarea și inspecția calității nutritive și contaminării microbiologice a alimentelor de origine animală și nonanimală;

21. monitorizarea și inspecția nivelului de iod din sarea iodată pentru consumul uman;

22. raportul stării de sănătate a comunității în relație cu factorii de risc.

Art. 2. -

Institutul de Sănătate Publică Cluj-Napoca va coordona elaborarea următoarelor sinteze naționale:

1. monitorizarea stării de nutriție a populației;

2. monitorizarea și inspecția alimentelor cu destinație nutrițională specială;

3. monitorizarea și inspecția substanțelor aromatizante;

4. monitorizarea și inspecția alimentelor modificate genetic;

5. monitorizarea stării de sănătate a copiilor și tinerilor în relație cu factorii de risc comportamentali.

Art. 3. -

Institutul de Sănătate Publică Iași va coordona elaborarea următoarelor sinteze naționale:

1. monitorizarea și inspecția alimentelor pentru evaluarea contaminării chimice - indicatorii GEMS/FOOD;

2. monitorizarea și inspecția alimentelor tratate cu radiații;

3. monitorizarea sănătății copiilor în relație cu poluarea atmosferică urbană;

4. monitorizarea protecției radiologice a pacientului în radiologia diagnostică.

Art. 4. -

Institutul de Sănătate Publică Timișoara va coordona elaborarea următoarei sinteze naționale:

- monitorizarea și inspecția suplimentelor alimentare.

Art. 5. -

Centrul de Sănătate Publică Târgu Mureș va coordona elaborarea următoarei sinteze naționale:

- monitorizarea și inspecția aditivilor alimentari.

Art. 6. -

Centrul de Sănătate Publică Sibiu va coordona elaborarea următoarei sinteze naționale:

- monitorizarea inegalităților în starea de sănătate a populației.

ANEXA Nr. 2

METODOLOGIA
organizării activităților pentru elaborarea sintezelor naționale

ANEXA Nr. 3

COMPONENȚA REACTUALIZATĂ ȘI ATRIBUȚIILE SPECIFICE
ale membrilor Secretariatului Planului național de acțiune
pentru sănătate în relație cu mediul

Dr. Alexandra Cucu - coordonatorul Secretariatului PNASM şi coordonatorul obiectivului: Protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediu
Dr. Aura Cordeanu - coordonatorul obiectivului: Evaluarea stării de sănătate a copiilor şi tinerilor din colectivităţi în relaţie cu factorii din mediul de viaţă şi activitate
Dr. Aurelia Marcu - coordonatorul obiectivului: Monitorizarea stării de sănătate şi supraveghere demografică
Dr. Camelia Pârvan - coordonatorul activităţilor: igiena alimentului şi nutriţie
Dr. Adriana Todea - coordonatorul obiectivului: Sănătate în relaţie cu mediul de muncă

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...