Guvernul României

Hotărârea nr. 47/2015 privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Universității Tehnice din Cluj-Napoca, aflată în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, a unui imobil aflat în proprietatea publică a statului

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 ianuarie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 867 alin. (1) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, al art. 175 alin. (1) și (5) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea în administrarea Universității Tehnice din Cluj-Napoca, aflată în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, a imobilului având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Ministerul Educației și Cercetării Științifice își va actualiza în mod corespunzător datele din evidența cantitativ- valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor Publice, va opera modificarea și completarea corespunzătoare în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul educației și cercetării științifice,
Sorin Mihai Cîmpeanu
Ministrul finanțelor publice,
Darius-Bogdan Vâlcov

București, 28 ianuarie 2015.

Nr. 47.

ANEXĂ

DATELE DE IDENTIFICARE
ale bunului imobil, proprietate publică a statului, care se transmite în administrarea Universității Tehnice din Cluj-Napoca, aflată în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice

Denumirea bunului care intră în domeniul public al statului Codul de clasificație Administrator CUI Anul și actul dobândirii Adresa Baza legală privind trecerea în domeniul public al statului Caracteristicile tehnice ale imobilelor Valoare
- lei -
Imobil 8.26.10 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, CUI 4288306 2014, Decizia nr. 249/2014 Județul Cluj, municipiul Cluj- Napoca, Bd. Muncii nr. 14 Decizia nr. 249/2014, Procesul-verbal nr. 927.980 din 5 mai 2014 al Agenției Naționale de Administrare Fiscală CF nr. 252833 Municipiul Cluj-Napoca, nr. cadastral 16234/5/7
Construcție: Regim de înălțime: S + P + 3E; Sc = 688,49 mp Sd = 2.754 mp Teren: 993 mp
2.238.580

Imobilul a fost trecut în domeniul public al statului prin Procesul-verbal nr. 927.980 din 5 mai 2014 al Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice București - Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii și Decizia nr. 249/2014 emisă de comisia constituită potrivit prevederilor art. 175 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

;
se încarcă...