Ministerul Sănătății - MS

Ordinul nr. 1093/2004 privind abilitarea laboratoarelor de toxicologie pentru efectuarea determinărilor de noxe profesionale

Modificări (4)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 14 septembrie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale sănătate publică și inspecția sanitară de stat nr. OB9.943/2004,

în conformitate cu prevederile art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile și metodologia de încadrare a locurilor de muncă în condiții deosebite, ale pct. 26 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății nr. 240/2004 privind aprobarea Standardelor minimale pentru acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii și a baremului minimal de dotare a acestora și ale Ordinului ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului sănătății și familiei nr. 508/933/2002 privind aprobarea Normelor generale de protecție a muncii,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. 1. -

(1) Laboratorul de toxicologie este unitatea aparținând sistemului public ori privat, cu sau fără personalitate juridică, care efectuează determinări de noxe în vederea evaluării de către specialiștii în domeniu a condițiilor de muncă și a stării de sănătate a personalului angajat.

(2) Laboratorul de toxicologie poate fi organizat și în cadrul cabinetelor medicale de medicina muncii, conform reglementărilor legale în vigoare.

Art. 2. -

Laboratorul de toxicologie poate efectua determinări de:

a) agenți chimici;

b) pulberi;

c) agenți fizici;

d) indicatori biologici.

Art. 3. - Modificări (1)

În laboratorul de toxicologie lucrează doar personal autorizat în condițiile legii.

Art. 4. - Modificări (1)

Abilitarea laboratoarelor de toxicologie se acordă de către Ministerul Sănătății prin Direcția generală sănătate publică și inspecția sanitară de stat, la propunerea institutului de sănătate publică care a înregistrat solicitarea și a efectuat evaluarea.

Art. 5. -

Abilitarea laboratorului de toxicologie se va acorda cu specificarea categoriilor de determinări, în funcție de pregătirea profesională și de dotarea tehnică a acestuia.

Art. 6. - Modificări (1)

Abilitarea are o valabilitate de 2 ani, după care se solicită o nouă abilitare.

Art. 7. - Modificări (2)

În vederea obținerii abilitării, reprezentantul legal al laboratorului de toxicologie se va adresa unuia dintre institutele de sănătate publică din București, Cluj-Napoca, Iași sau Timișoara, unde va depune un dosar ce conține: Modificări (1)

a) cerere adresată institutului de sănătate publică, care să cuprindă antetul solicitantului, adresa, numărul de telefon, contul bancar;

b) autorizația sanitară de funcționare (copie);

c) informații privind personalul:

- lista personalului cu pregătire superioară: chimiști, farmaciști, medici, biochimiști, biologi, ingineri, fizicieni;

- copii xerox de pe diplome de studii, certificate de instruire;

- lista personalului cu pregătire medie: asistenți medicali, laboranți etc. - opțional;

d) memoriu tehnic care va cuprinde date de identificare precum adresă, telefon, fax, detalii de amenajare, amplasament, spații, sursă de apă, aparatură și analizele pentru care se solicită abilitarea, verificarea metrologică a aparaturii utilizate;

e) dotarea tehnică corespunzătoare determinărilor pentru care se solicită abilitarea.

Art. 8. -

(1) Conformitatea informațiilor din dosarul de solicitare a abilitării va fi analizată și verificată la sediul laboratorului de toxicologie de către o echipă de specialiști în domeniu din cadul institutului de sănătate publică la care s-a făcut solicitarea. Modificări (1)

(2) În urma evaluării, echipa de specialiști va elabora un referat tehnic de evaluare al laboratorului de toxicologie, finalizat cu o concluzie.

(3) Costul pentru elaborarea referatului tehnic de evaluare, prevăzut la alin. (2), se suportă de solicitantul abilitării.

(4) Referatul de evaluare împreună cu un exemplar din dosarul pentru abilitarea laboratorului de toxicologie vor fi înaintate Ministerului Sănătății - Direcția generală sănătate publică și inspecția sanitară de stat, pentru emiterea abilitării. Modificări (1)

Art. 9. - Modificări (1)

Laboratoarele care efectuează analize toxicologice, Direcția generală sănătate publică și inspecția sanitară de stat din cadrul Ministerului Sănătății, institutele de sănătate publică și direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 10. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,
Ovidiu Brînzan

București, 6 septembrie 2004.

Nr. 1.093.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...