Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului

Ordinul nr. 2/2004 pentru aprobarea Procedurii de reglementare și control al transportului deșeurilor pe teritoriul României

Modificări (1), Referințe (8)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 324 din 15 aprilie 2004.

În vigoare de la 15 aprilie 2004 până la 28 decembrie 2008, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 1061/2008.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 2/211/118

Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului

Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului

Ministerul Economiei și Comerțului

În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 426/2001,

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, cu completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, ale art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Comerțului, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului, ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului și ministrul economiei și comerțului emit prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Procedura de reglementare și control al transportului deșeurilor pe teritoriul României, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii, p. Ministrul transporturilor, p. Ministrul economiei
pădurilor, apelor și mediului, construcțiilor și turismului, și comerțului,
Petre Daea, Ileana Tureanu, Andrei Grigorescu
secretar de stat secretar de stat secretar de stat

ANEXĂ

PROCEDURA
de reglementare și control al transportului deșeurilor
pe teritoriul României
Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...