Curtea Constituțională - CCR

Decizia nr. 108/1994 privind soluționarea recursului formulat de Lepădatu Gheorghe împotriva Deciziei Curții Constituționale nr. 35 din 27 aprilie 1994

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 decembrie 1994

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  
Vasile Gionea - președinte
Viorel Mihai Ciobanu - judecător
Miklos Fazakas - judecător
Antonie Iorgovan - judecător
Ioan Muraru - judecător
Raul Petrescu - procuror
Constantin Burada - magistrat-asistent

Pe rol soluționarea recursului formulat de Lepădatu Gheorghe împotriva Deciziei Curții Constituționale nr. 35 din 27 aprilie 1994.

La apelul nominal au lipsit părțile.

Procedura de citare legal îndeplinită.

Magistratul-asistent referă că recursul este declarat în termen, dar nemotivat.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a recursului, nefiind motivat.

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ,

examinând decizia atacată, recursul formulat, prevederile Constituției și ale Legii nr. 47/1992, constată următoarele:

Prin Decizia Curții Constituționale nr. 35 din 27 aprilie 1994 s-a respins excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 248 alin. 2 din Codul penal, ridicată de Lepădatu Gheorghe în Dosarul nr. 2531/1992 al Tribunalului Municipiului București, Secția I penală.

În motivarea acestei soluții s-a reținut, în esență, că agravanta prevăzută de alin. 2 al art. 248 din Codul penal - dacă fapta a avut ca urmare o perturbare deosebit de gravă a activității unei organizații din cele prevăzute în art. 145 din Codul penal ori a produs o pagubă importantă economiei naționale - nu este neconstituțională, deoarece nu contravine nici unei prevederi exprese a Constituției și, mai mult, protecția penală a intereselor naționale în activitatea economică se întemeiază pe prevederile art. 134 alin. (2) lit. b) din Constituție.

Recursul declarat de Lepădatu Gheorghe nu este motivat și deci, în speță, sunt incidente prevederile art. 306 alin. 1 din Codul de procedură civilă, care sancționează cu nulitatea recursului neîndeplinirea acestei obligații de către partea care l-a formulat.

Examinând din oficiu decizia recurată, se constată că nu sunt motive care să justifice modificarea acesteia, astfel încât recursul urmează a fi respins.

Văzând și prevederile art. 144 lit. c) și ale art. 145 alin. (2) din Constituție, precum și ale art. 1, art. 3, art. 13 alin. (1) lit. A.c) și art. 25 din Legea nr. 47/1992,

CURTEA CONSTITUȚIONALĂ

În numele legii

D E C I D E:

Respinge recursul declarat de Lepădatu Gheorghe împotriva Deciziei Curții Constituționale nr. 35 din 27 aprilie 1994.

Definitivă.

Pronunțată în ședința publică din 9 noiembrie 1994.

PREȘEDINTELE CURȚII CONSTITUȚIONALE,
prof. dr. VASILE GIONEA

Magistrat-asistent,
Constantin Burada

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...