Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului

Ordinul nr. 6/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrășămintelor în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate, cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, pentru utilizarea și comercializarea în România

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 ianuarie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Nr. 6/22

Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului

Ministerul Sănătății

Văzând Referatul de aprobare nr. 129.897 din 23 decembrie 2003 al Direcției generale de implementare și reglementare,

în baza prevederilor Legii protecției mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 716/2001 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a îngrășămintelor chimice din producția internă și din import, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările ulterioare,

ministrul agriculturii, pădurilor, apelor și mediului și ministrul sănătății emit următorul ordin:

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrășămintelor în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, pentru utilizarea și comercializarea în România, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Comisia interministerială pentru autorizarea îngrășămintelor în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor autorizate cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, pentru utilizarea și comercializarea în România, funcționează în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului - Direcția generală de implementare și reglementare.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, al ministrului apelor și protecției mediului și al ministrului sănătății și familiei nr. 263/722/494/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea și omologarea îngrășămintelor folosite în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 20 septembrie 2001.

Art. 4. -

Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii, Ministrul sănătății,
pădurilor, apelor și mediului,
Petre Daea, Ovidiu Brînzan
secretar de stat

ANEXĂ

REGULAMENT
privind organizarea și funcționarea Comisiei interministeriale pentru
autorizarea îngrășămintelor în vederea înscrierii în lista îngrășămintelor
autorizate cu mențiunea RO-ÎNGRĂȘĂMÂNT, pentru utilizarea
și comercializarea în România
Modificări (3)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...