Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale

Ordinul nr. 63/2004 privind aprobarea Nomenclatorului bunurilor rechiziționabile

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2005 până la 30 noiembrie 2009, fiind abrogat și înlocuit prin Ordin 175/2009.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere:

- art. 23 lit. a) și art. 24 din Legea nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public;

- art. 31 lit. a) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 132/1997 privind rechizițiile de bunuri și prestările de servicii în interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 11/1998;

- Hotărârea Comisiei Centrale de Rechiziții nr. 1.974 din 1 iulie 2004,

în temeiul prevederilor art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 111/2004 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale,

șeful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale emite prezentul ordin.

Art. 1. -

Se aprobă Nomenclatorul bunurilor rechiziționabile, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. -

Secretariatul tehnic permanent al Comisiei Centrale de Rechiziții, oficiile județene de mobilizare a economiei și pregătirea teritoriului pentru apărare, precum și centrele militare vor lua măsuri pentru îndeplinirea prevederilor prezentului ordin.

Art. 3. -

(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

(2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin Hotărârea Comisiei Centrale de Rechiziții nr. 1.194/2002 pentru aprobarea Nomenclatorului bunurilor rechiziționabile, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din 4 decembrie 2002, se abrogă.

Șeful Oficiului Central de Stat pentru Probleme Speciale,
Petru Pană

București, 18 august 2004.

Nr. 63.

ANEXĂ*)

*) Anexa este reprodusă în facsimil.

NOMENCLATORUL BUNURILOR RECHIZIȚIONABILE

PARTEA I

BUNURI RECHIZIȚIONABILE CARE SE PLANIFICĂ
ȘI SE POT ASIGURA PRIN PLANUL DE RECHIZIȚII

CNBR DENUMIRE PRODUS UM
TDAA Terenuri cu destinație agricolă - arabile ha
TDAP Terenuri cu destinație agricolă - pășuni ha
TDAF Terenuri cu destinație agricolă - fânețe ha
TDFPD Terenuri cu destinație forestieră - păduri și alte terenuri cu vegetație forestieră ha
203020000 Construcții prefabricate din lemn m.p.
20302000001 Căsuțe prefabricate din lemn, pentru locuit m.p.
20302000002 Căsuțe prefabricate din lemn, pentru șantier m.p.
20302000003 Construcții prefabricate din lemn, pentru birouri m.p.
20302000004 Construcții prefabricate din lemn, pentru hangare m.p.
20302000005 Construcții prefabricate din lemn, pentru garaje m.p.
20302000015 Alte construcții prefabricate din lemn m.p.
281110300 Construcții prefabricate din oțel (căsuțe pentru locuit sau pentru șantier, birouri, sere, hangare, garaje sau construcții similare) m.p.
28111030001 Căsuțe prefabricate din oțel, pentru locuit m.p.
28111030002 Căsuțe prefabricate din oțel, pentru șantier m.p.
28111030003 Construcții prefabricate din oțel, pentru birouri m.p.
28111030004 Construcții prefabricate din oțel, pentru hangare m.p.
28111030005 Construcții prefabricate din oțel, pentru garaje m.p.
28111030015 Alte construcții prefabricate din oțel m.p.
281123700 Construcții și părți din construcții din aluminiu (exclusiv tâmplărie metalică) m.p.
28112370001 Căsuțe prefabricate din aluminiu, pentru locuit m.p.
28112370002 Căsuțe prefabricate din aluminiu, pentru șantier m.p.
28112370003 Construcții prefabricate din aluminiu, pentru birouri m.p.
28112370004 Construcții prefabricate din aluminiu, pentru hangare m.p.
28112370005 Construcții prefabricate din aluminiu, pentru garaje m.p.
28112370015 Alte construcții prefabricate din aluminiu m.p.
291234000 Compresoare cu aer montate pe șasiuri cu roți și remorcabile buc.
29123430000 Compresoare de aer montate pe șasiuri cu roți și remorcabile, cu un debit <= 2 mc/min buc.
29123450000 Compresoare de aer montate pe șasiuri cu roți și remorcabile, cu un debit > 2 mc/min buc.
291236000 Compresoare cu mișcare alternativă buc.
29123630000 Compresoare volumetrice alternative, ce pot furniza o suprapresiune <= 15 bari, cu un debit <= 60 m cubi/oră buc.
29123650000 Compresoare volumetrice alternative ce pot furniza o suprapresiune <= 15 bari, cu un debit > 60 m cubi/oră buc.
291237000 Compresoare cu mișcare rotativă buc.
291238000 Compresoare utilizate în aviația civilă; alte compresoare buc.
29123800000 Compresoare de aer sau de alte gaze neclasificate altfel buc.
292211000 Palane și scripeți cu sau fără motor electric buc.
29221130000 Electropalane buc.
29221150000 Palane acționate manual cu lanț buc.
29221170000 Alte palane (exclusiv electropalanele și palanele acționate manual, cu lanț) buc.
292212000 Trolii și cabestane buc.
29221253000 Trolii și cabestane acționate cu motor electric (exclusiv cele pentru exploatare minieră) buc.
29221255000 Trolii și cabestane acționate cu motor cu aprindere prin scânteie sau compresie buc.
29221270000 Trolii și cabestane cu alte acționări decât cele cu motoare electrice sau motoare cu ardere internă buc.
292213000 Elevatoare de mașini pentru garaje, cricuri și vinciuri hidraulice; alte cricuri și vinciuri buc.
29221330000 Elevatoare fixe pentru ridicarea mașinilor în garaje buc.
29221350000 Cricuri și vinciuri hidraulice (exclusiv cele pentru ridicarea mașinilor în garaje) buc.
29221370000 Alte cricuri și vinciuri (exclusiv cele hidraulice și cele pentru garaje) buc.
292215000 Cărucioare-stivuitor; alte cărucioare de manipulat echipate cu un dispozitiv de ridicat sau de manipulat; autocărucioare fără dispozitiv de ridicare, de tipul celor utilizate pentru transportul mărfurilor pe distanțe scurte (cu motoare electrice sau termice) buc.
29221513000 Cărucioare autopropulsate cu motor electric, cu dispozitiv elevator care ridică la o înălțime de un metru și peste buc.
29221515000 Cărucioare autopropulsate cu motor electric, cu dispozitiv elevator care ridică la înălțime până la 1 metru buc.
29221550000 Alte cărucioare de manevrare prevăzute cu un dispozitiv de ridicare, fără motoare de autopropulsie (ptr. întreț. liniilor electrice de iluminat public, specializate pentru anumite industrii, platformele din categoria acestora montate pe autocamioane buc.
29221573000 Cărucioare autopropulsate, cu motor electric fără dispozitiv de ridicare (inclusiv cărucioarele de tractare) buc.
29221575000 Cărucioare autopropulsate, cu motor neelectric, fără dispozitiv de ridicare (inclusiv cărucioarele de tractare) buc.
293121000 Tractoare agricole ușoare (cu puterea maximă de 37 kw) buc.
293122000 Tractoare agricole (cu puterea > 37 kw și <= 59 kw) buc.
293123000 Tractoare agricole grele (cu puterea mai mare de 59 kw) buc.
293124000 Tractoare cu roți, altele decât cele agricole sau forestiere, rutiere buc.
29312400000 Tractoare cu roți pentru regiuni muntoase buc.
293250400 Remorci și semiremorci care se încarcă sau se autodescarcă, pentru utilizări agricole buc.
29325040001 Remorci care se încarcă sau se autodescarcă, pentru utilizări agricole buc.
29325040002 Semiremorci care se încarcă sau se autodescarcă, pentru utilizări agricole buc.
295221300 Buldozere autopropulsate pe șenile buc.
29522130001 Buldozere autopropulsate pe șenile, cu lamă fixă buc.
29522130002 Buldozere autopropulsate pe șenile, cu lamă orientabilă în plan orizontal și vertical buc.
295221500 Buldozere autopropulsate pe roți buc.
29522150001 Buldozere autopropulsate pe roți, cu lamă fixă buc.
29522150002 Buldozere autopropulsate pe roți, cu lamă orientabilă în plan orizontal și vertical buc.
295222000 Gredere și nivelatoare autopropulsate buc.
29522200001 Gredere autopropulsate buc.
29522200002 Nivelatoare autopropulsate buc.
295223000 Screpere autopropulsate buc.
295224000 Compactoare și rulouri (cilindri) compresoare autopropulsate buc.
295225500 Încărcătoare cu încărcare frontală altele decât cele special concepute pentru mine și alte lucrări subterane, autopropulsate buc.
29522550001 Încărcătoare cu încărcare frontală, cu descărcare frontală buc.
29522550002 Încărcătoare cu încărcare frontală, cu descărcare laterală buc.
295226002 Excavatoare a căror suprastructură poate efectua o rotație de 360 grade
29522600201 Excavatoare pe roți, a căror suprastructură poate efectua o rotație de 360 grade buc.
29522600202 Excavatoare pe șenile, a căror suprastructură poate efectua o rotație de 360 grade buc.
295227302 Excavatoare, altele decât cele a căror suprastructură poate efectua o rotație de 360 grade buc.
29522730201 Excavatoare pe roți, altele decât cele a căror suprastructură poate efectua o rotație de 360 grade buc.
29522730202 Excavatoare pe șenile, altele decât cele a căror suprastructură poate efectua o rotație de 360 grade buc.
295227500 Alte mașini și aparate autopropulsate pentru terasarea, nivelarea, decaparea și compactarea pământului buc.
29522750001 Berbeci mecanici buc.
29522750002 Berbeci vibratori buc.
29522750003 Săpătoare de șanțuri buc.
29522750004 Săpătoare de gropi buc.
29522750005 Scarificatoare buc.
295230100 Sonete pentru baterea pilonilor și mașini (dispozitive) pentru extragerea pilonilor buc.
29523010001 Sonete fixe buc.
29523010002 Sonete rotative buc.
29523010003 Extractoare de piloți buc.
295230500 Mașini și aparate pentru tasat și compactat, altele decât cele autopropulsate buc.
29523050001 Compactoare și rulouri (cilindri) compresoare tractate buc.
29523050002 Plăci vibratoare buc.
29523050003 Maiuri mecanice buc.
295230701 Decapatoare pentru terasamente, nivelatoare și alte mașini n.c.a. care nu sunt autopropulsate, exclusiv screpere buc.
29523070101 Plug tractat pentru săpat șanțuri buc.
295230702 Screpere neautopropulsate buc.
295250000 Tractoare pe șenile buc.
295212532 Instalații autopropulsate de sondaj sau foraj pentru alte destinații buc.
29521253201 Instalație de foraj 100 m pe auto și remorcă buc.
300121000 Aparate de fotocopiere buc.
30012150000 Aparate de copiere heliografică și diazocopiatoare (excl. cadre fotografice obișnuite) buc.
30012170000 Aparate de fotocopiere electrostatică buc.
300122000 Mașini de tipărit offset de birou (care utilizează foi de hârtie de tip A4) buc.
30012200000 Mașini și aparate de imprimat tip offset cu foi de hârtie format <= 22 x 36 cm buc.
300212000 Calculatoare personale portabile buc.
300213000 Calculatoare personale neportabile buc.
300216300 Imprimante buc.
311031000 Grupuri electrogene cu motor cu piston și aprindere prin compresie buc.
31103113000 Grupuri electrogene diesel cu putere <= 7,5 kVA buc.
31103115000 Grupuri electrogene diesel cu putere peste 7,5 kVA, dar <= 75 kVA buc.
311032000 Grupuri electrogene cu motor cu explozie; convertizoare electrice rotative buc.
31103233000 Grupuri electrogene, cu motor cu piston cu aprindere prin scânteie cu putere <= 7,5 kVA buc.
31103235000 Grupuri electrogene cu motor cu piston cu aprindere prin scânteie cu putere peste 7,5 kVA buc.
341021000 Autoturisme de mic litraj cu capacitate cilindrică < 1500 cm cubi buc.
34102136100 Autoturisme de oraș, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o capacitate cilindrică > 1000 cm cubi, dar <= 1500 cm cubi (exclusiv variantele utilitare) buc.
34102136300 Autoturisme de teren cu motor, cu aprindere prin scânteie, cu o capacitate cilindrică > 1000 cm cubi, dar <= 1500 cm cubi buc.
34102136400 Alte vehicule pentru transportul persoanelor, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o capacitate cilindrică > 1000 cm cubi, dar <= 1500 cm cubi buc.
34102136500 Autoturisme utilitare (inclusiv autoturisme pick-up; autoambulanțe), cu motor cu aprindere prin scânteie, de o capacitate cilindrică > 1000 cm cubi, dar <= 1500 cm cubi buc.
34102136501 Autocamionete 4x2, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o capacitate cilindrică > 1000 cm cubi, dar <= 1500 cm cubi buc.
34102136502 Autocamionete 4x4, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o capacitate cilindrică > 1000 cm cubi, dar <= 1500 cm cubi buc.
34102136503 Autofurgonete 4x2, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o capacitate cilindrică > 1000 cm cubi, dar <= 1500 cm cubi buc.
34102136504 Autofurgonete 4x4, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o capacitate cilindrică > 1000 cm cubi, dar <= 1500 cm cubi buc.
34102136505 Ambulanțe, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o capacitate cilindrică > 1000 cm cubi, dar <= 1500 cm cubi buc.
34102136506 Autosanitare pentru transportat bolnavi, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o capacitate cilindrică > 1000 cm cubi, dar <= 1500 cm cubi buc.
341022000 Autoturisme cu capacitate cilindrică > 1500 cm cubi buc.
34102230400 Autoturisme de oraș, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o capacitate cilindrică > 1600 cm cubi (exclusiv variante utilitare)
34102230500 Autoturisme de teren cu motor cu aprindere prin scânteie cu o capacitate cilindrică > 1600 cm cubi buc.
34102230600 Alte vehicule pentru transportul persoanelor, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o capacitate, cilindrică > 1600 cm cubi buc.
341022307 Autoturisme utilitare (inclusiv autoturisme pick-up; autoambulanțe), cu motor cu aprindere prin scânteie, de o capacitate cilindrică > 1500 cm cubi buc.
34102230701 Autocamionete 4x2, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o capacitate cilindrică > 1500 cm cubi buc.
34102230702 Autocamionete 4x4, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o capacitate cilindrică > 1500 cm cubi buc.
34102230703 Autofurgonete 4x2, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o capacitate cilindrică > 1500 cm cubi buc.
34102230704 Autofurgonete 4x4, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o capacitate cilindrică > 1500 cm cubi buc.
34102230705 Ambulanțe cu motor cu aprindere prin scânteie, de o capacitate cilindrică > 1500 cm cubi buc.
34102230706 Autosanitare pentru transportat bolnavi, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o capacitate cilindrică > 1500 cm cubi buc.
341023301 Autoturisme de teren, cu motor diesel, de o capacitate cilindrică > 1500 cm cubi, dar <= 2500 cm cubi buc.
34102330101 Autoturisme de teren, cu motor diesel, de o capacitate cilindrică > 1500 cm cubi, dar <= 2500 cm cubi buc.
341023401 Autoturisme de teren, cu motor diesel, de o capacitate cilindrică > 2500 cm cubi buc.
34102340101 Autoturisme de teren, cu motor diesel, de o capacitate cilindrică > 2500 cm cubi buc.
341030331 Vehicule pentru transportul a 10 sau mai multe persoane cu motor diesel, de o capacitate cilindrică <= 2500 cm cubi (exclusiv microbuze) buc
34103033101 Autofurgoane pentru transportul persoanelor, cu motor diesel, de o capacitate cilindrică <= 2500 cm cubi buc.
341030332 Microbuze cu motoare diesel, de o capacitate cilindrică <= 2500 cm cubi buc.
34103033201 Microbuze cu motoare diesel, de o capacitate cilindrică <= 2500 cm cubi buc.
341030352 Autobuze cu motor diesel, de o capacitate cilindrică > 2500 cm cubi (exclusiv variante utilitare) buc.
341030353 Microbuze cu motoare diesel, de o capacitate cilindrică > 2500 cm cubi (inclusiv variante utilitare) buc.
341030552 Autobuze cu motor cu aprindere prin scânteie, de o capacitate cilindrică > 2800 cm cubi (exclusiv variante utilitare) buc.
341030553 Microbuze cu motor cu aprindere prin scânteie, de o capacitate cilindrică > 2800 cm cubi (inclusiv variante utilitare) buc.
341041101 Vehicule pentru transportul mărfurilor, cu motor diesel, de o încărcătură maximă <= 5 tone (exclusiv autocamioane și autovehicule speciale de transport mărfuri pe șasiu de autocamion) buc.
34104110101 Autofurgoane fără amenajări speciale, pentru transportul mărfurilor, cu motor diesel, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
34104110102 Autodube fără amenajări speciale, pentru transportul mărfurilor, cu motor diesel, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
341041102 Autocamioane cu motor diesel, de o încărcătură maximă <= 5 tone (exclusiv autobasculante) buc.
34104110201 Autocamioane 4x2, cu motor diesel, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
34104110202 Autocamioane 4x4, cu motor diesel, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
341041103 Vehicule speciale pe șasiu de autocamion, pentru transportul mărfurilor, cu motor diesel, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
34104110301 Autofurgoane ventilate pentru pâine sau alte alimente, cu motor diesel, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
34104110302 Autofurgoane pentru poștă, cu motor diesel, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
34104110303 Autofurgoane pentru transport animale sau păsări, cu motor diesel, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
34104110304 Autofurgoane izoterme, cu motor diesel, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
34104110305 Autofurgoane frigorifice, cu motor diesel, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
34104110306 Autocisterne pentru carburanți și lubrifianți, cu motor diesel, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
34104110307 Autocisterne pentru apă, cu motor diesel, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
34104110308 Autocisterne fără regim termic pentru lapte, cu motor diesel, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
34104110309 Autocisterne pentru alte lichide alimentare, cu motor diesel, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
341041104 Autobasculante pe șasiu de autocamion, cu motor diesel, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
341041301 Vehicule pentru transportul mărfurilor, cu motor diesel, de o încărcătură maximă > 5 tone, dar <= 20 tone (exclusiv autocamioane și vehicule speciale pentru transport mărfuri pe șasiu de autocamion) buc.
34104130101 Autofurgoane fără amenajări speciale, pentru transportul mărfurilor, cu motor diesel, de o încărcătură maximă > 5 tone, dar <= 20 tone buc.
34104130102 Autodube fără amenajări speciale, pentru transportul mărfurilor, cu motor diesel, de o încărcătură maximă > 5 tone, dar <= 20 tone buc.
341041302 Autocamioane cu motor diesel, de o încărcătură maximă > 5 tone, dar <= 20 tone (exclusiv autobasculante) buc.
34104130201 Autocamioane 4x2, cu motor diesel, cu sarcina utilă 5 - 7,5 tone buc.
34104130202 Autocamioane 4x2, cu motor diesel, cu sarcina utilă 7,5 - 10 tone buc.
34104130203 Autocamioane 4x4, cu motor diesel, cu sarcina utilă 5 - 7,5 tone buc.
34104130204 Autocamioane 4x4, cu motor diesel, cu sarcina utilă 7,5 - 10 tone buc.
34104130205 Autocamioane 6x4, cu motor diesel, cu sarcina utilă 10 - 12 tone buc.
34104130206 Autocamioane 6x4, cu motor diesel, cu sarcina utilă 12 - 14 tone buc.
34104130207 Autocamioane 6x4, cu motor diesel, cu sarcina utilă 14 - 16 tone buc.
34104130208 Autocamioane 6x6, cu motor diesel, cu sarcina utilă 10 - 12 tone buc.
34104130209 Autocamioane 6x6, cu motor diesel, cu sarcina utilă 12 - 14 tone buc.
34104130210 Autocamioane 6x6, cu motor diesel, cu sarcina utilă 14 - 16 tone buc.
34104130211 Autocamioane 6x6, cu motor diesel, cu sarcina utilă 16 - 18 tone buc.
341041303 Vehicule speciale pe șasiu de autocamion pentru transportul mărfurilor, cu motor diesel, de o încărcătură maximă > 5 tone, dar <= 20 tone buc.
34104130301 Autofurgoane ventilate pentru pâine sau alte alimente, cu motor diesel, de o încărcătură maximă > 5 tone, dar <= 20 tone buc.
34104130302 Autofurgoane pentru poștă, cu motor diesel, de o încărcătură maximă > 5 tone, dar <= 20 tone buc.
34104130303 Autofurgoane pentru transport animale sau păsări, cu motor diesel, de o încărcătură maximă > 5 tone, dar <= 20 tone buc.
34104130304 Autofurgoane izoterme, cu motor diesel, de o încărcătură maximă > 5 tone, dar <= 20 tone buc.
34104130305 Autofurgoane frigorifice, cu motor diesel, de o încărcătură maximă > 5 tone, dar <= 20 tone buc.
34104130306 Autocisterne pentru carburanți și lubrifianți, cu motor diesel, de o încărcătură maximă > 5 tone, dar <= 20 tone buc.
34104130307 Autocisterne pentru substanțe chimice, cu motor diesel, de o încărcătură maximă > 5 tone, dar <= 20 tone buc.
34104130308 Autocisterne pentru apă, cu motor diesel, de o încărcătură maximă > 5 tone, dar <= 20 tone buc.
34104130309 Autocisterne pentru gaze lichefiate, cu motor diesel, de o încărcătură maximă > 5 tone, dar <= 20 tone buc.
34104130310 Autocisterne izoterme pentru lapte, cu motor diesel, de o încărcătură maximă > 5 tone, dar <= 20 tone buc.
34104130311 Autocisterne pentru alte lichide alimentare, cu motor diesel, de o încărcătură maximă > 5 tone, dar <= 20 tone buc.
34104130312 Autovehicule cu troliu pentru bușteni, cu motor diesel, de o încărcătură maximă > 5 tone, dar <= 20 tone buc.
341041304 Autobasculante pe șasiu de autocamion cu motor diesel, de o încărcătură maximă > 5 tone, dar <= 20 tone buc.
341042300 Vehicule pentru transportul mărfurilor, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
34104230001 Autofurgoane fără amenajări speciale, pentru transportul mărfurilor, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
34104230002 Autodube fără amenajări speciale, pentru transportul mărfurilor, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
34104230003 Autofurgoane ventilate pentru pâine sau alte alimente, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
34104230004 Autofurgoane izoterme, cu aprindere prin scânteie, cu încărcătură maximă <= 5 tone buc.
34104230005 Autofurgoane frigorifice, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
34104230006 Autocisterne pentru carburanți și lubrifianți, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
34104230007 Autocisterne pentru apă, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
34104230008 Autocisterne pentru alte lichide alimentare, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
34104230009 Autocamioane 4x2, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
34104230010 Autocamioane 4x4, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă <= 5 tone buc.
341042500 Vehicule pentru transportul mărfurilor, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă > 5 tone buc.
34104250001 Autofurgoane fără amenajări speciale, pentru transportul mărfurilor, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă > 5 tone buc.
34104250002 Autodube fără amenajări speciale, pentru transportul mărfurilor, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă > 5 tone buc.
34104250003 Autofurgoane ventilate pentru pâine sau alte alimente, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă > 5 tone buc.
34104250004 Autofurgoane pentru poștă, cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă > 5 tone buc.
34104250005 Autofurgoane izoterme, cu aprindere prin scânteie, cu încărcătură maximă > 5 tone buc.
34104250006 Autofurgoane frigorifice, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă > 5 tone buc.
34104250007 Autocisterne pentru carburanți și lubrifianți, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încarcă tură maximă > 5 tone buc.
34104250008 Autocisterne pentru apă, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă > 5 tone buc.
34104250009 Autocisterne pentru alte lichide alimentare, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă > 5 tone buc.
34104250010 Autovehicule cu troliu pentru bușteni, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă > 5 tone buc.
34104250011 Autocamioane 4x2, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă > 5 tone buc.
34104250012 Autocamioane 4x4, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă > 5 tone buc.
34104250013 Autocamioane 6x4, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă > 5 tone buc.
34104250014 Autocamioane 6x6, cu motor cu aprindere prin scânteie, de o încărcătură maximă > 5 tone buc.
34104290000 Alte autovehicule pentru transportul mărfurilor (exclusiv vehicule cu motoare cu aprindere prin scânteie; vehicule cu motoare diesel; autobasculante destinate utilizării în afara drumurilor publice) buc.
341044000 Tractoare rutiere pentru semiremorci buc.
34104400001 Tractoare rutiere (autoremorchere) 6x6 buc.
34104400002 Tractoare rutiere (autoremorchere) 8x8 buc.
34104400003 Tractoare rutiere pentru semiremorci buc.
341052001 Automacarale (exclusiv pe șenile și pe șasiu de autocamion) buc.
34105200101 Automacarale al căror braț suportă sarcini <= 5 tone buc.
34105200102 Automacarale al căror braț suportă sarcini => 5 tone buc.
341052002 Automacarale pe șasiu de autocamion buc.
34105200201 Automacarale pe șasiu de autocamion, cu braț autoîncărcător buc.
34105200202 Automacarale pe șasiu de autocamion, cu braț pliant autoîncărcător buc.
341054900 Autovehicule speciale n.c.a. (exclusiv autodepanatoare, auto-pompe pentru beton) buc.
34105490001 Autostropitoare buc.
34105490002 Autogunoiere buc.
34105490003 Automăturătoare buc.
34105490004 Autovidanjoare buc.
34105490005 Autovehicule cu plug pentru dezăpezire buc.
34105490006 Autovehicule cu perie pentru dezăpezire buc.
34105490007 Autovehicule pentru împrăștierea materialelor antiderapante buc.
34105490008 Autofreze pentru dezăpezire buc.
34105490009 Autolaboratoare pentru radiologie buc.
34105490010 Autolaboratoare pentru analize epidemiologice buc.
34105490011 Autosanitare pentru control fiziologic buc.
34105490012 Autocabinete stomatologice buc.
34105490013 Autolaboratoare farmaceutice buc.
34105490014 Autoateliere mecanice buc.
34105490015 Autoateliere pentru întreținere buc.
34105490016 Autoateliere speciale buc.
34105490017 Autoturnuri buc.
34105490018 Autotelescoape buc.
342023001 Semiremorci pentru mărfuri (exclusiv cele monoax) buc.
34202300101 Semiremorci cu platformă fixă buc.
34202300102 Semiremorci cu platformă basculantă tip benă buc.
34202300103 Semiremorci furgon fără amenajare specială buc.
34202300104 Semiremorci cisternă pentru combustibili și lubrifianți buc.
34202300105 Semiremorci cisternă pentru apă buc.
34202300106 Semiremorci cisternă pentru lapte buc.
34202300107 Semiremorci cisternă pentru alte lichide alimentare buc.
34202300108 Semiremorci cisternă pentru gaze lichefiate buc.
34202300109 Semiremorci izoterme buc.
34202300110 Semiremorci frigorifice buc.
34202300111 Semiremorci port containere buc.
34202300112 Semiremorci pentru transportat materiale în vrac buc.
342023002 Semiremorci pentru mărfuri, monoax buc.
34202300201 Semiremorci monoax, cu platformă fixă buc.
34202300202 Semiremorci monoax, cu platformă basculantă tip benă buc.
34202300203 Semiremorci monoax, furgon fără amenajare specială buc.
34202300204 Semiremorci monoax, cisternă pentru combustibili și lubrifianți buc.
34202300205 Semiremorci monoax, cisternă pentru apă buc.
34202300206 Semiremorci monoax, cisternă pentru lapte buc.
34202300207 Semiremorci monoax, cisternă pentru alte lichide alimentare buc.
34202300208 Semiremorci monoax, cisternă pentru gaze lichefiate buc.
34202300209 Semiremorci monoax, izoterme buc.
34202300210 Semiremorci monoax, frigorifice buc.
34202300211 Semiremorci monoax, port containere buc.
34202300212 Semiremorci monoax, pentru transportat materiale în vrac buc.
342023003 Remorci pentru mărfuri buc.
34202300301 Remorci cu platformă fixă buc.
34202300302 Remorci cu platformă basculantă tip benă buc.
34202300303 Remorci furgon fără amenajare specială buc.
34202300304 Remorci cisternă pentru combustibili și lubrifianți buc.
34202300305 Remorci cisternă pentru apă buc.
34202300306 Remorci cisternă pentru lapte buc.
34202300307 Remorci cisternă pentru alte lichide alimentare buc.
34202300308 Remorci cisternă pentru gaze lichefiate buc.
34202300309 Remorci izoterme buc.
34202300310 Remorci frigorifice buc.
34202300311 Remorci port containere buc.
34202300312 Remorci pentru transportat materiale în vrac buc.
34202300313 Remorci cu platformă coborâtă pentru sarcini de 20 t buc.
34202300314 Remorci cu platformă coborâtă pentru sarcini de 40 t buc.
34202300315 Remorci cu platformă coborâtă pentru sarcini de 60 t buc.
351121330 Nave de croazieră maritimă, pacheboturi maritime și nave similare pentru transportul persoanelor buc.
35112133001 Nave de croazieră maritimă buc.
35112133002 Pacheboturi maritime buc.
35112133003 Nave similare pacheboturilor maritime și navelor de croazieră maritimă pentru transportul persoanelor buc.
35112135000 Feriboturi maritime buc.
351121900 Feriboturi; nave de croazieră, pacheboturi și nave similare (exclusiv cele pentru navigație maritimă) buc.
35112190001 Feriboturi (exclusiv cele pentru navigație maritimă) buc.
35112190002 Nave de croazieră (exclusiv cele pentru navigație maritimă) buc.
35112190003 Pacheboturi (exclusiv cele pentru navigație maritimă) buc.
35112190004 Nave similare feriboturilor, pacheboturilor și navelor de croazieră pentru transportul persoanelor (exclusiv cele pentru navigație maritimă) buc.
351122000 Nave cisternă buc.
351123000 Nave frigorifice buc.
35112330000 Nave frigorifice maritime (exclusiv nave cisternă) buc.
35112390000 Nave frigorifice altele decât navele cisternă (exclusiv cele pentru navigație maritimă) buc.
351124000 Nave de transport în vrac a mărfurilor (mineraliere, cerealiere, cargouri mixte și șlepuri fluviale) buc.
35112420000 Nave maritime mixte (marfă & persoane) buc.
35112430000 Cargouri maritime pentru transportat mărfuri generale (exclusiv nave cisternă și nave frigorifice) buc.
35112440000 Nave maritime pentru transportat containere și nave maritime pentru transportat mărfuri, de mare viteză buc.
35112450000 Nave maritime de tip ro-ro buc.
35112460000 Nave maritime pentru transportul autovehiculelor buc.
35112473000 Nave maritime pentru transportul de gaze petroliere lichefiate buc.
351124800 Nave de transport mărfuri și/sau persoane altele decât pentru navigația maritimă, fără propulsie mecanică buc.
35112480001 Șlepuri buc.
35112480002 Ceamuri buc.
35112480003 Barje buc.
35112480004 Plotine buc.
35112480005 Tancuri buc.
351124900 Nave de transport mărfuri și/sau persoane altele decât pentru navigația maritimă, cu propulsie mecanică, (exclusiv nave frigorifice; nave de croazieră, pacheboturi și nave similare; feriboturi) buc.
35112490001 Bacuri fluviale pentru mărfuri uscate buc.
35112490002 Bacuri fluviale de trecere pentru vehicule și călători buc.
35112490003 Mahoane fluviale pentru mărfuri uscate buc.
35112490004 Barcaze fluviale pentru mărfuri uscate buc.
351132300 Remorchere buc.
35113230001 Remorchere maritime de linie pentru transport buc.
35113230002 Remorchere maritime portuare buc.
35113230003 Remorchere fluviale buc.
351132500 Împingătoare maritime buc.
35113250000 Împingătoare maritime buc.
351132900 Împingătoare (exclusiv cele maritime) buc.
35113290001 Împingătoare (exclusiv cele maritime) buc.
351133300 Drăgi maritime buc.
35113330000 Drăgi maritime buc.
351133530 Nave far, nave pompă pentru incendii, macarale plutitoare și alte nave pentru care navigația este numai o funcție subsidiară, destinate navigației maritime buc.
35113353001 Nave maritime, pompă pentru incendii buc.
35113353002 Macarale maritime plutitoare buc.
35113353003 Ateliere maritime plutitoare buc.
35113353004 Nave maritime de balizare buc.
35113353005 Nave maritime de buncheraj buc.
35113353006 Nave maritime de depoluare a apei buc.
35113353007 Nave maritime de studii buc.
35113353008 Nave maritime tanc depozit buc.
35113353009 Navă maritimă hidrografică buc.
351133550 Docuri maritime, plutitoare buc.
35113355000 Docuri maritime, plutitoare buc.
351133700 Alte drăgi, nave far, nave pompă pentru incendii, macarale plutitoare și alte nave pentru care navigația este numai o funcție subsidară (exclusiv cele pentru navigație maritimă) buc.
35113370001 Drăgi fluviale buc.
35113370002 Nave fluviale, pompă pentru incendii buc.
35113370003 Macarale fluviale plutitoare buc.
35113370004 Ateliere fluviale plutitoare buc.
35113370005 Nave fluviale de balizare buc.
35113370006 Nave fluviale de buncheraj buc.
35113370007 Nave fluviale de depoluare a apei buc.
35113370008 Nave fluviale de studii buc.
35113370009 Nave fluviale tanc depozit buc.
351133930 Alte nave maritime (inclusiv nave de salvare) altele decât cele cu rame buc.
35113393001 Șalupe maritime pentru călători buc.
35113393002 Șalupe maritime de scafandri buc.
35113393003 Șalupe maritime de studii buc.
35113393004 Șalupe maritime remorcher buc.
35113393005 Șalupe maritime sanitare buc.
35113393006 Șalupe maritime de salvare buc.
35113393007 Mahoane maritime buc.
35113393008 Șalande maritime buc.
35113393009 Pilotine maritime buc.
351133950 Alte nave (inclusiv nave de salvare) altele decât cele cu rame (exclusiv cele pentru navigația maritimă) buc.
35113395001 Șalupe fluviale pentru călători buc.
35113395002 Șalupe fluviale remorcher buc.
35113395003 Șalupe fluviale sanitare buc.
35113395004 Șalupe fluviale de salvare buc.
351150000 Alte dispozitive plutitoare (inclusiv plute, rezervoare, chesoane, debarcadere, geamanduri și balize) buc.
35115000001 Pontoane de acostare buc.
35115000002 Pontoane de descărcare buc.
35115000003 Pontoane de pompare buc.
35115000004 Pontoane dormitor buc.
35115000005 Debarcadere buc.
35115000006 Chesoane buc.
351213300 Bărci cu motor pentru agrement sau sport destinate navigației maritime (exclusiv cele cu motor suspendat) buc.
351213550 Bărci cu motor pentru agrement sau sport de o lungime <= 7,5 m, altele decât cele destinate navigației maritime, (exclusiv cele cu motor suspendat) buc.
351213570 Bărci cu motor pentru agrement sau sport de o lungime > 7,5 m, altele decât cele destinate navigației maritime, (exclusiv cele cu motor suspendat) buc.
351213970 Alte nave și ambarcațiuni de agrement sau sport, cu greutatea unitară > 100 kg și lungimea > 7,5 m (inclusiv cele cu motor suspendat, bărci cu rame și canoe) buc.
352012000 Locomotive Diesel - electrice buc.
352013900 Alte locomotive (inclusiv tendere) buc.
35201390100 Locomotive Diesel-hidraulice pentru linii magistrale buc.
352020301 Vagoane de călători și vagoane de marfă autopropulsate, cu sursă exterioară de electricitate (exclusiv vagoane de tramvai, vehicule pentru întreținere sau servicii de cale ferată; vagoane pentru metrou) buc.
35202030101 Vagoane de călători autopropulsate, cu sursă exterioară de electricitate buc.
35202030102 Vagoane de marfă autopropulsate, cu sursă exterioară de electricitate buc.
352031000 Vehicule pentru întreținere sau pentru servicii de cale ferată sau similare, chiar autopropulsate (inclusiv vagoane atelier; vagoane macara; vagoane echipate pentru completarea balastului; vagoane de aliniere a căii ferate; vagoane de probă și drezine) buc.
35203100001 Autodrezină C.F.N. buc.
35203100002 Autocamion drezină C.F.N. buc.
35203100003 Vagoane atelier buc.
35203100004 Vagoane macara buc.
35203100005 Vagoane echipate pentru completarea balastului buc.
35203100006 Vagoane de aliniere a căii ferate buc.
35203100007 Vagoane pentru întreținere sau pentru servicii de cale ferată sau similare buc.
35203100008 Drezine buc.
352032001 Vagoane de călători, vagoane de bagaje, vagoane poștale și alte vagoane speciale de cale ferată sau similare, fără autopropulsie (exclusiv vagoane de tramvai, vehicule pentru întreținere sau pentru servicii de cale ferată) pentru linii magistrale buc.
35203200101 Vagoane de clasă pentru călători buc.
35203200102 Vagoane pentru bagaje buc.
352033000 Vagoane pentru transportul mărfurilor pe calea ferată (vagoane cisternă, frigorifice, cu descărcare automată, containere etc.) buc.
35203330100 Vagoane cisternă și similare (exclusiv autopropulsate) buc.
35203330200 Vagoane izoterme, refrigerante sau frigorifice (exclusiv vagoane cisternă și vagoane autopropulsate) buc.
35203330300 Alte vagoane acoperite și închise pentru transportul mărfurilor, altele decât cele cu descărcare automată (exclusiv autopropulsate) buc.
35203350200 Vagoane descoperite, cu lateralele nerabatabile, a căror înălțime depășește 60 cm (exclusiv autopropulsate) buc.
353031300 Elicoptere care neîncărcate au o greutate <= 2.000 kg buc.
35303130001 Elicoptere pentru transport de călători buc.
35303130002 Elicoptere pentru transport de mărfuri buc.
35303130003 Elicoptere pentru împrăștierea îngrășămintelor chimice și insectofungicidelor buc.
353031500 Elicoptere, care neîncărcate, au o greutate > 2.000 kg buc.
35303150001 Elicoptere pentru transport de călători buc.
35303150002 Elicoptere pentru transport de mărfuri buc.
35303150003 Elicoptere pentru împrăștierea îngrășămintelor chimice și insectofungicidelor buc.
35303150004 Elicoptere pentru montaj buc.
353032000 Avioane și alte aeronave, care neîncărcate, au o greutate <= 2.000 kg buc.
35303200001 Avioane pentru transport de călători buc.
35303200002 Avioane sanitare buc.
353033000 Avioane și alte aeronave, care neîncărcate au o greutate > 2.000 kg, dar <= 15.000 kg buc.
35303300001 Avioane pentru transport de călători buc.
35303300002 Avioane pentru transport de mărfuri buc.
35303300003 Avioane mixte buc.
35303300004 Avioane pentru împrăștierea îngrășămintelor chimice și insectofungicidelor buc.
35303300005 Avioane sanitare buc.
353034000 Avioane și alte aeronave, care neîncărcate au o greutate > 15.000 kg buc.
35303400001 Avioane pentru transport de călători buc.
35303400002 Avioane pentru transport de mărfuri buc.
35303400003 Avioane mixte buc.
354112000 Motociclete cu capacitate cilindrică > 50 cm cubi buc.
35411215000 Motociclete cu motor de o capacitate cilindrică > 50 cm cubi, dar <= 250 cm cubi (exclusiv scutere) buc.
35411230000 Motociclete cu motor de o capacitate cilindrică > 250 cm cubi, dar <= 500 cm cubi buc.
35411250000 Motociclete cu motor de o capacitate cilindrică > 500 cm cubi, dar <= 800 cm cubi buc.
35411270000 Motociclete cu motor de o capacitate cilindrică > 800 cm cubi buc.
452111000 Lucrări de construcții pentru ridicarea clădirilor de locuit individuale buc.
45211100001 1-2 camere în locuințe aparținând persoanelor fizice m.p.
45211100002 3-4 camere în locuințe aparținând persoanelor fizice m.p.
45211100003 5-6 camere în locuințe aparținând persoanelor fizice m.p.
45211100004 7-8 camere în locuințe aparținând persoanelor fizice m.p.
45211100005 9-10 camere în locuințe aparținând persoanelor fizice m.p.
45211100006 11-14 camere în locuințe aparținând persoanelor fizice m.p.
45211100007 15-20 camere în locuințe aparținând persoanelor fizice m.p.
452113000 Lucrări de construcții pentru ridicarea clădirilor industriale și agrotehnice m.p.
45211300001 Baracamente m.p.
45211300002 Spații de depozitare m.p.
45211300003 Grajduri m.p.
452114000 Lucrări de construcții pentru ridicarea clădirilor comerciale și de prestări de servicii m.p.
45211400001 Hoteluri m.p.
45211400002 Moteluri m.p.
45211400003 Cabane m.p.
45211400004 Campinguri m.p.
45211400005 Restaurante m.p.
45211400006 Cantine m.p.
452115000 Lucrări de construcții pentru ridicarea clădirilor cu destinații diverse m.p.
45211500001 Școli m.p.
45211500002 Grădinițe m.p.
45211500003 Săli de spectacole m.p.
45211500004 Stadioane m.p.
45211500005 Săli de sport m.p.
45211500006 Cluburi m.p.
45211500007 Cămine m.p.
45211500008 Internate m.p.

PARTEA a II-a

PRESTĂRI DE SERVICII ÎN INTERES PUBLIC, CARE SE PLANIFICĂ ȘI
SE POT ASIGURA ÎN BAZA CERERILOR PRIVIND PRESTĂRILE
DE SERVICII ÎN INTERES PUBLIC

CNBR DENUMIRE PRODUS U.M.
174090000 Servicii de reparații ale articolelor tehnice confecționate din textile
17409000001 Servicii de reparații ale articolelor tehnice confecționate din textile (articole de parașutism) ore
17409000002 Servicii de reparații ale articolelor tehnice confecționate din textile (articole de campare) ore
17409000003 Servicii de reparații ale articolelor tehnice confecționate din textile (saci de dormit) ore
17409000004 Servicii de reparații ale articolelor tehnice confecționate din textile (articole de ambalat) ore
282190000 Instalarea, întreținerea și repararea rezervoarelor metalice
28219000000 Întreținerea și repararea rezervoarelor, cisternelor și altor recipienți metalici ore/om
292292000 Întreținerea și repararea echipamentelor de ridicat și manipulat
29229200001 Întreținerea și repararea echipamentelor de ridicat ore/om
29229200002 Întreținerea și repararea echipamentelor de manipulat ore/om
311092000 Întreținerea, repararea și revizia motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
31109200000 Reparații și întreținerea de motoare electrice, generatoare și transformatoare electrice ore/om
316292000 Întreținerea și repararea echipamentelor electrice diverse ore/om
331092000 Întreținerea și repararea instrumentelor și aparatelor medico-chirurgicale ore/om
332092000 Întreținerea și repararea instrumentelor și aparatelor pentru măsură, verificare, control, navigație și alte utilizări ore/om
351191000 Reparații de nave, bărci și dispozitive plutitoare (excl. iahturi, alte nave de sport sau agrement, bărci cu rame și canoe)
35119100001 Reparații de nave ore/om
35119100002 Reparații de bărci (exclusiv iahturi, alte nave de sport sau agrement, bărci cu rame și canoe) ore/om
35119100003 Reparații de dispozitive plutitoare ore/om
351192000 Transformarea navelor, bărcilor și a dispozitivelor plutitoare (excl. iahturi, alte nave de sport sau agrement, bărci cu rame și canoe)
35119200001 Transformarea navelor ore/om
35119200002 Transformarea bărcilor (exclusiv iahturi, alte nave de sport sau agrement, bărci cu rame și canoe) ore/om
35119200003 Transformarea dispozitivelor plutitoare ore/om
353091000 Întreținerea și repararea aeronavelor
35309100000 Reparația și întreținerea aeronavelor și motoarelor de aeronave ore/om
353092000 Recondiționarea aeronavelor
353092300 Recondiționarea motoarelor de aeronave ore/om
353092500 Recondiționarea elicopterelor ore/om
353092700 Recondiționarea avioanelor și altor aeronave (excl. elicoptere, motoare de aeronave) ore/om
401030000 Servicii de transport și distribuție a energiei electrice
40103000000 Servicii de transport și distribuție a energiei electrice ore
402020000 Servicii de distribuire a combustibililor gazoși
40202000000 Servicii de distribuire a combustibililor gazoși ore
410020000 Servicii de gospodărie și distribuție a apei
41002400000 Servicii de distribuție a apei ore
4523100000 Lucrări de construcții de căi de comunicații terestre
45231100000 Lucrări de structura pentru autostrăzi, șosele (exclusiv cele suspendate), străzi ore/om
45231200000 Lucrări de copertare rutiere ore/om
45231300000 Lucrări de construcții de căi ferate ore/om
45231400000 Lucrări de construcții de piste de aterizare-decolare și de garare a avioanelor ore/om
45231500000 Lucrări de marcare a drumurilor ore/om
452410000 Lucrări de construcții hidrotehnice
45241100000 Lucrări de construcții de porturi ore/om
45241200000 Lucrări de construcții de baraje, diguri, canale, apeducte, derivare, regularizare, combaterea eroziunii solului (inclusiv întreținerea acestora) ore/om
45241300000 Lucrări de construcții de ecluze ore/om
45241400000 Lucrări de construcții subacvatice ore/om
452510000 Lucrări de construcții pentru transport prin conducte pe distanță mare
45251600000 Lucrări de construcții de linii de telecomunicații ore/om
453100000 Lucrări de instalații electrice
45311200000 Lucrări de instalații electrice pentru clădiri ore/om
45314100000 Lucrări de instalare a echipamentelor telefonice și informatice ore/om
45314200000 Lucrări de instalare a altor tipuri de linii de comunicații ore/om
543200000 Lucrări de izolații și protecție anticorozivă
45321100000 Lucrări de izolație termică ore/om
45321200000 Alte lucrări de izolații ore/om
453300000 Lucrări de instalații interioare de încălzire centrală, climatizare și de distribuție a apei și a gazelor
45331100000 Lucrări de instalații de încălzire ore/om
45332000000 Lucrări de instalații pentru epurarea, distribuția și evacuarea apei ore/om
45333000000 Lucrări de instalații de distribuție a gazelor ore/om
454200000 Lucrări de tâmplărie și dulgherie ore/om
454300000 Lucrări de pardosire și placare ore/om
454420000 Lucrări de vopsitorie ore/om
502100000 Întreținerea și repararea autovehiculelor (cu excepția reparațiilor executate în întreprinderi organizate de tip industrial)
50212100000 Întreținerea și repararea mecanică a altor autovehicule ore/om
50212200000 Întreținerea și repararea electrică a altor autovehicule ore/om
50212300000 Întreținerea și repararea caroseriei și a pneurilor altor autovehicule ore/om
50213100000 Servicii de spălare și curățire a autovehiculelor ore
50213200000 Servicii de asistență, remorcare și depanare a autovehiculelor ore
504200000 Repararea și întreținerea motocicletelor
50421000000 Servicii de reparare și întreținere a motocicletelor ore
527100000 Servicii de reparații ale încălțămintei și ale articolelor din piele
52711000000 Servicii de reparații ale încălțămintei și ale articolelor din piele ore
527200000 Servicii de reparații ale articolelor electrice de uz gospodăresc
52721100000 Servicii de reparații ale aparatelor de radio și televizoare și ale altor aparate audio și video ore
52721200000 Servicii de reparații ale altor aparate și articole electrice de uz gospodăresc ore
527410000 Servicii de reparații ale articolelor de îmbrăcăminte și articolelor textile de uz personal sau casnic
52741100000 Servicii de reparații ale articolelor de îmbrăcăminte și articolelor textile de uz personal sau casnic ore
553010000 Servicii de alimentație publică în restaurante
55301100000 Servicii de alimentație publică în restaurante cu servire completă ore
555210000 Servicii ale altor unități de preparare a hranei
55521300000 Servicii de preparare și furnizare a preparatelor culinare pentru cantine, pe bază de contract ore
601000000 Servicii de transport pe calea ferată
60101100000 Servicii de transport interurban de călători pe calea ferată ore
60102100000 Servicii de transport frigorific pe calea ferată ore
60102200000 Servicii de transport de produse petroliere pe calea ferată ore
60102400000 Servicii de transport de mărfuri containerizate pe calea ferată ore
60102700000 Servicii de transport pe calea ferată ale altor mărfuri n.c.a ore
602210000 Servicii de taxi și servicii de închiriere a automobilelor, cu șofer ore
6022120000 Servicii de închiriere a automobilelor, cu șofer ore
602310000 Servicii de transport terestru ocazional, de călători
60231100000 Servicii de închiriere a autobuzelor și autocarelor, cu șofer ore
602400000 Servicii de transport rutier de mărfuri
60241100000 Servicii de transport rutier frigorific ore
60241200000 Servicii de transport rutier de produse petroliere ore
60241300000 Servicii de transport rutier de produse lichide și gazoase, în vrac ore
60241400000 Servicii de transport rutier de mărfuri containerizate ore
60241700000 Alte servicii de transport rutier specializat ore
60242200000 Servicii de transport rutier nespecializat de mărfuri, n.c.a. ore
60243000000 Servicii de închiriere a vehiculelor comerciale de marfă, cu șofer ore
611000000 Servicii de transport maritim și de coastă
61101100000 Servicii de transport de călători cu bacul (inclusiv vehicule, vagoane, bagaje, etc.), maritim și de coastă ore
61101200000 Alte servicii de transport de pasageri, maritim și de coastă ore
61102100000 Servicii de transport maritim și de coastă, frigorific ore
61102200000 Servicii de transport maritim și de coastă, de produse petroliere ore
61102400000 Servicii de transport de marfă containerizată, maritim și de coastă ore
61102700000 Servicii de transport ale altor mărfuri n.c.a., maritim și de coastă ore
612000000 Servicii de transport pe apele interioare și fluviale
61201100000 Servicii de transport de călători cu bacul (inclusiv automobile și bagaje însoțitoare) pe apele interioare și fluviale ore
61201200000 Alte servicii de transport de călători (pe râuri, canale, alte căi navigabile interioare) ore
61202100000 Servicii de transport fluvial de mărfuri refrigerate ore
61202200000 Servicii de transport fluvial de produse petroliere ore
61202400000 Servicii de transport fluvial de marfă containerizată ore
61202500000 Servicii de transport fluvial al altor mărfuri ore
622000000 Servicii de transport aerian, ocazional
62201000000 Servicii de transport aerian, de călători, ocazional ore
62202000000 Servicii de transport aerian, de mărfuri, ocazional ore
631110000 Servicii de manipulare a mărfurilor
63111100000 Servicii de manipulare a mărfurilor containerizate ore
63111200000 Servicii de manipulare a mărfurilor necontainerizate ore
631210000 Servicii de stocare și depozitare
63121100000 Servicii de depozitare a bunurilor congelate sau refrigerate ore
63121200000 Servicii de depozitare a lichidelor vărsate și a gazelor ore
63121400000 Alte servicii de stocare și depozitare ore
632210000 Alte servicii anexe de transport pe apă
63221200000 Servicii de pilotaj (pentru intrarea și ieșirea din port) ore
63221300000 Servicii de remorcare pentru acostarea navelor în docuri ore
63221400000 Servicii de protecție a navigației maritime și fluviale (servicii legate de exploatarea farurilor, farurilor plutitoare, geamandurilor; servicii pentru marcarea canalelor, etc.) ore
63221500000 Servicii de salvare și repunere pe linia de plutire a navelor naufragiate ore
63221600000 Alte servicii anexe de transport pe apă (inclusiv ale agențiilor de bilete) ore
632310000 Alte servicii auxiliare de transport aerian
63231100000 Servicii de exploatare a aeroporturilor (servicii terminale pentru pasageri și servicii la sol, inclusiv cele legate de pistele de rulare) ore
63231200000 Servicii de control al traficului aerian (servicii de exploatare a turnurilor de control și a stațiilor radar, servicii de control al aterizării și decolării aeronavelor) ore
63231300000 Alte servicii anexe de transport aerian: servicii de întreținere, curățire și dezinfecție a avioanelor; servicii de protecție și prevenire a incendiilor; servicii de remorcare a avioanelor, etc.; servicii ale agențiilor de bilete ore
642110000 Servicii telefonice
64211100000 Servicii de telefonie publică locală ore
64211200000 Servicii de telefonie publică interurbană ore
64211300000 Servicii de telefonie mobilă ore
6423100000 Servicii de rețea de comunicații de date
64231100000 Servicii de rețea de comunicații de date ore
64231200000 Servicii de informare și poștă electronică ore
643300000 Servicii de radiocomunicații și de întreținere a rețelei specifice
64331000000 Servicii de radiocomunicații și de întreținere a rețelei specifice ore
723000000 Servicii de prelucrare informatică a datelor
72301000000 Servicii de administrare sistem și exploatare echipamente informatice și rețele ore
725010000 Servicii de întreținere și de reparare a mașinilor de birou, de contabilizat și calculatoare
72501100000 Servicii de întreținere și de reparare a mașinilor de birou ore
72501200000 Servicii de întreținere și de reparații a calculatoarelor și a altor echipamente informatice ore
851110000 Servicii de spitalizare și sanatoriale
85111100000 Servicii de spitalizare chirurgicală ore
85111200000 Servicii de spitalizare și sanatoriale, medicale ore
85111400000 Servicii de spitalizare și sanatoriale pentru recuperare ore
85111500000 Servicii de spitalizare și sanatoriale în psihiatrie ore
851410000 Alte servicii de asistență pentru sănătate umană
85141400000 Servicii de ambulanță ore
85141600000 Servicii ale laboratoarelor de analize medicale, de radiologie, de anatomie patologică, de transfuzie sanguină, de medicină legală, etc. ore
852010000 Servicii veterinare ore
900000000 Asanarea și îndepărtarea gunoaielor; salubritate și activități similare
90001100000 Servicii de epurare a apelor reziduale (gestiunea și întreținerea canalizării; tratamentul și evacuarea apelor uzate și a noroaielor) ore
90001200000 Servicii de vidanjare și curățire a haznalelor și gropilor septice ore
90002100000 Servicii de colectare a deșeurilor menajere, urbane și a deșeurilor industriale și comerciale obișnuite ore
930110000 Servicii de spălătorie-vopsitorie textile și blănuri
93011300000 Spălarea hainelor și articolelor textile ore
930200000 Servicii de coafură și alte servicii de înfrumusețare
93022200000 Servicii de frizerie pentru bărbați ore
930310000 Servicii funerare
93031100000 Pompe funebre ore
93031200000 Servicii conexe înhumării și incinerării ore

;
se încarcă...