Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 106/2015 de stabilire, pentru 2015, a posibilităților de pescuit pentru anumite stocuri de pește și grupe de stocuri de pește din Marea Neagră
Număr celex: 32015R0106

Referințe (1)

În vigoare de la 24 ianuarie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 43 alineatul (3) din tratat, Consiliul, la propunerea Comisiei, adoptă măsuri de stabilire și de alocare a posibilităților de pescuit.

(2) Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 al Parlamentului European și al Consiliului prevede adoptarea de măsuri de conservare ținându-se seama de recomandările științifice, tehnice și economice disponibile, inclusiv, după caz, de rapoarte elaborate de Comitetul științific, tehnic și economic pentru pescuit (CSTEP) și de alte organisme consultative, precum și în lumina oricărei recomandări primite de la consiliile consultative.

(3) Consiliului îi revine sarcina de a adopta măsurile privind stabilirea și alocarea posibilităților de pescuit pe zonă de pescuit sau pe grup de zone de pescuit din Marea Neagră, inclusiv a anumitor condiții legate în mod funcțional de acestea, după caz. În conformitate cu articolul 16 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, posibilitățile de pescuit ar trebui stabilite în conformitate cu obiectivele politicii comune în domeniul pescuitului enunțate la articolul 2 alineatul (2) din respectivul regulament. În conformitate cu articolul 16 alineatul (1) din respectivul regulament, posibilitățile de pescuit ar trebui alocate statelor membre într-un mod care să asigure fiecărui stat membru o relativă stabilitate a activităților de pescuit pentru fiecare stoc sau tip de pescuit.

(4) Capturile totale admisibile (TAC-urile) ar trebui, prin urmare, să fie stabilite, în concordanță cu Regulamentul (UE) nr. 1380/2013, pe baza avizelor științifice disponibile, ținându-se seama de aspectele biologice și socioeconomice și asigurându-se totodată un tratament echitabil pentru toate sectoarele de pescuit, precum și pe baza opiniilor exprimate cu ocazia consultării părților interesate.

(5) Pentru pescuitul de șprot, obligația de debarcare menționată la articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1380/2013 se aplică de la 1 ianuarie 2015. Articolul 16 alineatul (2) din regulamentul respectiv prevede că atunci când se introduce o obligație de debarcare pentru un anumit stoc de pește, posibilitățile de pescuit se determină luându-se în considerare schimbarea de la stabilirea posibilităților de pescuit care reflectă debarcările la stabilirea posibilităților de pescuit care reflectă capturile.

(6) Utilizarea posibilităților de pescuit prevăzute în prezentul regulament face obiectul Regulamentului (CE) nr. 1224/2009 al Consiliului, în special al articolelor 33 și 34 din respectivul regulament referitoare la înregistrarea capturilor și la transmiterea datelor privind epuizarea posibilităților de pescuit. Prin urmare, este necesar să se precizeze codurile care urmează să fie folosite de statele membre atunci când transmit Comisiei datele privind debarcările de stocuri care fac obiectul prezentului regulament.

(7) În conformitate cu articolul 2 din Regulamentul (CE) nr. 847/96 al Consiliului, la stabilirea TAC-urilor Consiliul decide căror stocuri nu li se aplică articolele 3 și 4, în special pe baza situației biologice a stocurilor.

(8) Pentru a evita întreruperea activităților de pescuit și pentru a asigura pescarilor din Uniune mijloace de existență, prezentul regulament ar trebui să se aplice de la 1 ianuarie 2015. Din motive de urgență, prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare imediat după publicarea sa,

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...