Ministerul Finanțelor Publice - MFP

Amendamentul nr. 5 convenit între Guvernul României, prin Ministerul Finanțelor Publice, și Banca Europeană de Investiții, prin scrisoarea semnată la Luxemburg la 26 noiembrie 2014 și la București la 2 decembrie 2014, la Contractul de finanțare dintre România și Banca Europeană de Investiții destinat finanțării proiectului privind reabilitarea sectorului sanitar, semnat la București la 28 februarie 2005, din 02.12.2014

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 65 din 26 ianuarie 2015.

În vigoare de la 26 ianuarie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Ministerul Finanțelor Publice

Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, RO-70060

București, România

În atenția domnului Attila Gyorgy, secretar de stat

Luxemburg, 26 noiembrie 2014

JUOPS/SEE/AIA

Banca Europeană de Investiții

Ref.: România - Proiectul privind reabilitarea sectorului sanitar (FI nr. 22.943)
Contract de finanțare între România și Banca Europeană de Investiții, din data de 28 februarie 2005,
cu amendamentele ulterioare
("Contractul de finanțare")
Amendamentul nr. 5 la Contractul de finanțare

Stimați domni,

Ne referim la Contractul de finanțare menționat mai sus.

1. Interpretare

Dacă nu sunt definiți altfel, termenii scriși cu majusculă utilizați în această scrisoare au înțelesul atribuit acestora în Contractul de finanțare. Referirile la articole sunt referiri la articole în Contractul de finanțare.

În această scrisoare:

"Data efectivă" înseamnă data la care Banca confirmă Împrumutatului, în scris (pentru evitarea oricărei neînțelegeri, prin poșta electronică), că a primit două (2) exemplare originale ale acestei scrisori, contrasemnate în mod corespunzător, în numele Împrumutatului, împreună cu o copie a împuternicirii corespunzătoare a semnatarilor, dacă aceasta nu a fost transmisă anterior.

2. Amendamente la Contractul de finanțare

Ca urmare a scrisorii dumneavoastră din 21 octombrie 2014, avem plăcerea să confirmăm că, începând cu Data Efectivă, Contractul de finanțare este amendat astfel cum este prevăzut mai jos.

Punctul (6) din preambul

Punctul (6) din preambul se modifică și va avea următorul cuprins:

"

(6) Împrumutatul a declarat că intenționează să finanțeze proiectul, după cum urmează:

milioane EUR
Fonduri proprii ale Împrumutatului 40,44
Creditul de la Bancă 66,4
Împrumutul de la Banca Mondială 64,49
Total 171,33"

Modificări în cadrul anexei A1 - Descrierea tehnică

Paragraful intitulat "Implementarea Proiectului" din Descrierea tehnică prevăzută în anexa A1 a Contractului de finanțare se modifică și va avea următorul cuprins:

"

Începerea Proiectului: începutul anului 2005

Finalizarea Proiectului: 31 decembrie 2015"

3. Continuarea obligațiilor

Împrumutatul confirmă și acceptă că, în afara celor prevăzute și agreate prin prezentul, această scrisoare nu constituie o renunțare din partea Băncii sau un amendament al celorlalți termeni sau condiții ale Contractului de finanțare. Banca își rezervă oricare dintre și toate drepturile contractuale și juridice pe care le are în cadrul acestui contract de finanțare și potrivit legislației aplicabile.

4. Legislația și jurisdicția aplicabile

Prezenta scrisoare va fi guvernată de legea Marelui Ducat al Luxemburgului, iar părțile la aceasta se supun Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Dacă sunteți de acord cu cele de mai sus, vă rugăm să returnați Băncii, în atenția doamnei Angela Iacomucci (tel. +352 4379 83445, e-mail a.iacomucci@eib.org), două (2) exemplare originale ale prezentei scrisori, cu inițiale pe fiecare pagină, datate și semnate în numele și din partea României, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice, împreună cu o copie a împuternicirii corespunzătoare a semnatarilor, dacă aceasta nu a fost transmisă anterior, până cel mai târziu la 31 decembrie 2014. După această dată, Banca își rezervă dreptul, în funcție de propria sa decizie, de a confirma, prin notificarea Împrumutatului, dacă acceptarea prezentei scrisori de către Împrumutat este considerată a fi dată în mod valabil de către Împrumutat.

Cu stimă,

BANCA EUROPEANĂ DE INVESTIȚII
Massimo Novo Gennaro Ramazio
Agreat și acceptat pentru și în numele
României, reprezentată de Ministerul Finanțelor Publice
Attila Gyorgy,
secretar de stat
Data: 2 decembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...