Guvernul României

Hotărârea nr. 39/2015 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, precum și pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

Modificări (...)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 65 din 26 ianuarie 2015.

În vigoare de la 26 ianuarie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. I. -

Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 967 din 30 decembrie 2014, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, partea introductivă a literei d) va avea următorul cuprins:

"

d) registru genealogic - conform pct. 48 al art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei, precum și legislației naționale în vigoare, înseamnă orice inventar, registru, fișier sau suport de stocare a datelor:".

2. La articolul 19, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Suma alocată pentru plata ajutoarelor de stat în anul 2015 este de maximum 146.850 mii lei, din care 44.500 mii lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine și ecvine, respectiv 102.350 mii lei pentru speciile ovine și caprine, și se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pe anul 2015."

Art. II. -

Pentru acordarea ajutorului de stat prevăzut la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, cererile inițiale anuale de solicitare a ajutoarelor de stat prevăzute la art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2014, pentru anul 2015, se pot depune și în perioada 26 ianuarie-6 februarie 2015.

Art. III. -

Pentru anul 2015, cererile inițiale anuale de solicitare a ajutoarelor de stat, depuse potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2014 și ale art. II din prezenta hotărâre, sunt considerate valabil înregistrate:

a) la data primirii confirmării numărului de identificare al ajutorului de la Comisia Europeană, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 702/2014 al Comisiei din 25 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru cele depuse înainte de data primirii confirmării numărului de identificare mai sus menționat; respectiv

b) la data depunerii lor, dacă aceasta este ulterioară primirii confirmării numărului de identificare al ajutorului.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
Daniel Constantin
Ministrul finanțelor publice,
Darius-Bogdan Vâlcov
Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu

București, 21 ianuarie 2015.

Nr. 39.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...