Guvernul României

Hotărârea nr. 34/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de utilizare și completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 65 din 26 ianuarie 2015.

În vigoare de la 26 ianuarie 2015 până la 13 martie 2019, fiind abrogat prin Lege 45/2019.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 29 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. -

Se aprobă Normele metodologice privind modalitatea de utilizare și completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul sănătății,
Nicolae Bănicioiu
p. Ministrul pentru societatea informațională,
Bebe-Viorel Ionică,
secretar de stat
Ministrul transporturilor,
Ioan Rus
Ministrul apărării naționale,
Mircea Dușa
Directorul Serviciului de Protecție și Pază,
Lucian-Silvan Pahonțu
p. Directorul Serviciului de Informații Externe,
general Silviu Predoiu
Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale,
Marcel Opriș
Directorul Serviciului Român de Informații,
George Cristian Maior
Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
Vasile Ciurchea
Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu

București, 21 ianuarie 2015.

Nr. 34.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
privind modalitatea de utilizare și completare a dosarului electronic de sănătate al pacientului

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...