Comisia Centrală Fiscală

Decizia nr. 6/2004 privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la impozitul pe venit, taxa pe valoarea adăugată și probleme de procedură fiscală

Modificări (1), Referințe (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 26 octombrie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

1. Art. 65 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 493/2002, precum și Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.090/2003 privind aprobarea Normelor metodologice date în aplicarea prevederilor art. 65 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 493/2002

Soluție:

Persoanele fizice care, în cursul anului 2003, în baza autorizației de construire, au extins pe verticală și/sau pe orizontală o construcție existentă nu beneficiază de prevederile alin. (5) al art. 65 din Ordonanța Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 493/2002.

2. Pct. 7.13 din Normele de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2000, art. 16 alin. (7) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, art. 135 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Soluție:

(1) Prevederile pct. 7.13 din Normele de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2000, art. 16 alin. (7) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată și art. 135 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal sunt aplicabile numai în situația în care garanțiile de bună execuție sunt evidențiate distinct în facturi fiscale, respectiv sunt reținute din contravaloarea lucrărilor prestate.

(2) Exemplu de evidențiere în contabilitate a acestor operațiuni, în situația în care contravaloarea lucrărilor executate conform situației de lucrări este de 1.000.000 de lei, iar garanția de bună execuție este de 5%, conform contractului, fiind reținută din contravaloarea lucrărilor pe factura fiscală.

A. La constructor

a) La emiterea facturii fiscale pentru situația de lucrări:

411 = % 1.190.000 lei
704 1.000.000 lei
4.427 190.000 lei (1.000.000 x 19%)
și concomitent:
267 = 411 59.500 lei (1.000.000 x 5% + 9.500)
4427 = 4428 9.500 lei (50.000 x 19%)

b) La încasarea garanțiilor sau la data procesului-verbal de recepție definitivă:

512 = 267 59.500 lei (numai în situația în care garanția este efectiv încasată)
4428 = 4427 9.500 lei (înregistrarea se efectuează chiar și în situația în care garanția nu este încasată la data procesului-verbal de recepție definitivă)

B. La beneficiar

a) La primirea facturii fiscale de la constructor, în care s-au consemnat garanțiile constituite:

% = 404 1.190.000 lei
231 1.000.000 lei
4426 190.000 lei
și concomitent
404 = 167 59.500 lei
4428 = 4426 9.500 lei

b) La achitarea garanției sau la data procesului-verbal de recepție definitivă:

4426 = 4428 9.500 lei (înregistrarea se efectuează chiar dacă garanția nu este efectiv achitată la data procesului-verbal de recepție definitivă)
167 = 512 59.500 lei (înregistrarea se efectuează numai în situația în care garanția este efectiv achitată).

(3) Dacă garanția de bună execuție este constituită prin scrisoare de garanție bancară sau alte modalități prin care sumele constituite drept garanție nu sunt evidențiate în facturile fiscale și nu sunt reținute din contravaloarea lucrărilor prestate, nu sunt aplicabile prevederile pct. 7.13 din Normele de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 401/2000, art. 16 alin. (7) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată și art. 135 alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

3. Art. 132 alin. (3), (5) și (6), precum și art. 1 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată

Soluție:

În situația în care sumele înscrise în titlurile executorii ale instituțiilor publice sunt venituri ale bugetului de stat, procedura de executare silită se efectuează de către organele fiscale competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

În cazul în care sumele înscrise în titlurile executorii sunt venituri proprii ale instituțiilor publice sau rezultă din raporturi juridice contractuale ale acestora, executarea silită se efectuează în conformitate cu dispozițiile art. 132 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

4. Art. 178 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată

Soluție:

Prin organ fiscal emitent, în sensul art. 178 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, se înțelege serviciul/biroul/compartimentul emitent al actului administrativ.

5. Art. 44 și art. 82 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, precum și art. 88 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare Modificări (1), Referințe în jurisprudență (2)

Soluție:

În conformitate cu prevederile pct. 44.1 din Normele metodologice*) date în aplicarea art. 44 din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, organul fiscal nu poate pretinde executarea obligației stabilite în sarcina contribuabilului prin actul administrativ, dacă acest act nu a fost comunicat contribuabilului, potrivit legii.

*) Normele metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 651 din 20 iulie 2004.

Contribuabilul are obligația efectuării plăților anticipate începând cu data comunicării de către organul fiscal a deciziei de impunere pentru plăți anticipate cu titlu de impozit, inclusiv pentru sumele înscrise în această decizie și pentru care termenele de plată au expirat.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...