Comisia Centrală Fiscală

Decizia nr. 4/2004 privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la impozitul pe profit și accize

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 august 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

1. Regimul fiscal al cheltuielilor necesare dezvoltării și modernizării producției de gaze naturale

Soluție:

"

În aplicarea prevederilor art. 11 din Legea nr. 414/2002 privind impozitul pe profit, respectiv ale art. 24 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cota de 35% din prețul tonei de țiței extras și al gazelor naturale livrate, calculată și colectată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 168/1998 privind stabilirea cotelor de cheltuieli necesare dezvoltării și modernizării producției de țiței și gaze naturale, rafinării, transportului și distribuției petroliere, cu modificările ulterioare, se reflectă în conturi de rezerve, analitic distinct pe seama cheltuielilor curente. Aceste surse sunt destinate pentru acoperirea nevoilor de investiții din sectoarele de rafinare, transport și distribuție petrolieră, pentru lucrări de cercetare geologică destinată descoperirii de noi rezerve, în vederea dezvoltării producției, pentru retehnologizarea și modernizarea echipamentelor din dotare.

Sumele înregistrate în conturi de rezerve, analitic distinct, au natura subvențiilor pentru investiții, atât din punct de vedere contabil, cât și fiscal. Pe măsura amortizării activelor finanțate din această sursă sau a scăderii lor din evidență, rezervele respective se trec la venituri, corespunzător sumelor înregistrate pe seama cheltuielilor."

2. Aplicarea prevederilor art. 26 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 523/2002, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la accizarea uleiurilor minerale și a altor produse utilizate sau puse în vânzare drept carburant ori component pentru a crește volumul final al carburantului.

Soluție:

"

În condițiile aplicării Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2001 privind regimul accizelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 523/2002, cu modificările și completările ulterioare, importurile de aditivi cu codurile NC 2909.19.00 și NC 3811.90.00, efectuate de către agenții economici producători de carburanți - benzine și motorine, nu intrau sub incidența accizelor. Obligația de plată a accizelor pentru aceste produse intervenea la momentul livrării carburanților care aveau în componența lor acești aditivi."

București, 5 iulie 2004.

Nr. 4.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...