Guvernul României

Hotărârea nr. 23/2015 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

Modificări (...), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 ianuarie 2015

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. III din Legea nr. 291/2013 pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Jurisprudență (1)

Art. 2. -

Criteriile privind autorizarea funcționării unităților emitente care pot desfășura activitate specializată în domeniul acordării tichetelor de masă pe suport hârtie și/sau pe suport electronic se aprobă în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al ministrului finanțelor publice, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 1999, cu modificările ulterioare.

Art. 4. -

(1) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei nerespectarea de către unitățile de alimentație publică a obligațiilor prevăzute la art. 28 lit. d) și f) din norme.

(2) Constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 1.500 lei nerespectarea de către unitățile de alimentație publică a obligațiilor prevăzute la art. 28 lit. a), b), c) și e) din norme.

(3) Constatarea contravențiilor prevăzute la alin. (1) și (2), precum și aplicarea amenzilor contravenționale se fac de către personalul împuternicit al Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice.

Art. 5. -

Contravențiilor prevăzute la art. 4 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:
Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
și persoanelor vârstnice,
Rovana Plumb
Ministrul finanțelor publice,
Darius-Bogdan Vâlcov

București, 14 ianuarie 2015.

Nr. 23.

ANEXĂ

NORME
de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...