Guvernul României

Hotărârea nr. 2378/2004 pentru autorizarea Ministerului Culturii și Cultelor de a accepta o donație cu sarcini în favoarea statului român

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 ianuarie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 1 și 2 din Decretul nr. 478/1954 privitor la donațiile făcute statului, al art. 813 și următoarele din Codul civil, precum și al art. 5 alin. (2), art. 7 lit. d) și al art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se autorizează Ministerul Culturii și Cultelor să accepte oferta de donație cu sarcini, formulată de domnul Mihai Popa-Nova, în favoarea statului român, constând dintr-un ansamblu de șapte sculpturi monumentale, denumit "Astronauții", și o sculptură monumentală denumită "Orion".

(2) Semnarea contractului de donație se va face de ministrul culturii și cultelor.

Art. 2. -

Ansamblul monumental "Astronauții" devine proprietate privată a statului și va fi donat orașului Chicago, Statele Unite ale Americii, potrivit voinței donatorului.

Art. 3. -

Sculptura monumentală "Orion" devine proprietate publică a statului și va fi dată în administrare Muzeului Național de Artă Contemporană al României, instituție publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor, cu sediul în municipiul București, str. Izvor nr. 2-4, sectorul 5, care o va expune, o va conserva și o va gestiona, potrivit voinței donatorului.

Art. 4. -

Stabilirea valorii actuale a bunurilor donate, în vederea înregistrării lor potrivit legii, va fi efectuată, după autentificarea contractului de donație, de o comisie de evaluare constituită din specialiști ai Ministerului Culturii și Cultelor.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul culturii și cultelor,
Răzvan Theodorescu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 21 decembrie 2004.

Nr. 2.378.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...