Guvernul României

Hotărârea nr. 2295/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Poliției Comunitare

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2005 până la 31 decembrie 2010, fiind abrogat prin Hotărâre 1332/2010.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 3 din Legea nr. 371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a Poliției Comunitare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul de stat,
ministrul administrației și internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul delegat
pentru administrația publică,
Gheorghe Emacu
Ministrul muncii, solidarității sociale
și familiei,
Dan Mircea Popescu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.295.

ANEXĂ

REGULAMENT-CADRU
de organizare și funcționare a Poliției Comunitare

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...