Guvernul României

Hotărârea nr. 2281/2004 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale

Modificări (2)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1256 din 27 decembrie 2004.

În vigoare de la 01 februarie 2005 până la 28 iulie 2010, fiind abrogat prin Hotărâre 734/2010.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 6 alin. (4) din Legea nr. 176/2000 privind dispozitivele medicale, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 februarie 2005.

Art. 3. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa nr. 2 "Lista cuprinzând unitățile aflate în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătății" la Hotărârea Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 490 din 8 iulie 2003, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Punctul 2 de la capitolul IV litera A se abrogă.

2. La litera C, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 5, cu următorul cuprins:

"

5. Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale".

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul sănătății,
Ion Bazac,
secretar de stat
Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
Dan Mircea Popescu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 9 decembrie 2004.

Nr. 2.281.

ANEXĂ

REGULAMENT
de organizare și funcționare a Oficiului Tehnic de Dispozitive Medicale

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...