Guvernul României

Hotărârea nr. 2060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului

Modificări (7), Referințe (6)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1129 din 30 noiembrie 2004.

În vigoare de la 30 noiembrie 2004 până la 20 decembrie 2006, fiind abrogat și înlocuit prin Hotărâre 1705/2006.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se aprobă inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prevăzut în anexele nr. 1-45*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

*) Anexele nr. 1-45 se comunică instituțiilor interesate, la solicitarea acestora, de către Ministerul Finanțelor Publice.

Art. 2. -

(1) Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și autoritățile publice centrale vor reactualiza inventarul bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările intervenite în structura acestora ca urmare a rezultatelor inventarierii anuale a patrimoniului, efectuată conform prevederilor legale în vigoare, transferurilor de bunuri în sau din domeniul public al statului, efectuate în baza unor acte normative, sau în cadrul domeniului public al statului între ministere, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și autoritățile publice centrale.

(2) Modificările intervenite, potrivit alin. (1), în inventarul bunurilor din domeniul public al statului se vor efectua astfel:

a) în termen de 10 zile de la data înregistrării în evidența contabilă a procesului-verbal de valorificare a rezultatelor inventarierii anuale a patrimoniului, efectuată conform prevederilor legale în vigoare;

b) în termen de 10 zile de la semnarea protocoalelor de predare-preluare a bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a actelor normative adoptate în acest sens.

(3) Modificările intervenite în inventarul bunurilor din domeniul public al statului, potrivit alin. (2), se înregistrează concomitent la Ministerul Finanțelor Publice de către instituțiile implicate în aplicarea protocoalelor de predare-preluare, ca urmare a actelor normative adoptate în acest sens.

Art. 3. -

La întocmirea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și autoritățile publice centrale implicate vor respecta precizările privind inventarierea bunurilor din domeniul public al statului, aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. -

Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și autoritățile publice centrale implicate vor lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.

Art. 5. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 15/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 20 ianuarie 2004, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul finanțelor publice,
Maria Manolescu,
secretar de stat

București, 24 noiembrie 2004.

Nr. 2.060.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...