Art 1 | Hotărâre 1123/2004

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1123/2004 privind înființarea Centrului Național al Dansului București. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 1. -

(1) Se înființează Centrul Național al Dansului București, denumit în continuare Centrul, instituție publică cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, care funcționează în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor.

(2) Centrul are sediul în municipiul București, bd. Nicolae Bălcescu nr. 2, sectorul 1. Modificări (1)

(3) Din imobilul prevăzut la alin. (2), aflat în proprietatea publică a statului și în administrarea Teatrului Național "I.L. Caragiale" din București, se transmit în folosința gratuită a Centrului, pe o perioadă de 10 ani, spațiile în care acesta își va desfășura activitatea. Modificări (1)

(4) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se va efectua predarea-preluarea în folosință, prin protocol încheiat între părțile prevăzute la alin. (3), în care acestea vor identifica spațiile necesare activității Centrului și vor stabili condițiile și modul de exercitare a folosinței gratuite de către Centru asupra acestora, însoțit de bilanțul contabil încheiat la data de 30 iunie 2004.

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 1123/2004 privind înființarea Centrului Național al Dansului București. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 1123/2004:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
;
se încarcă...