Guvernul României

Hotărârea nr. 1090/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului Petrom - S.A. București

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 19 iulie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, al art. 41 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, al art. 51 alin. (1) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere art. 2 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2002, cu completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 924/2003 privind aprobarea Strategiei de privatizare și suplimentarea serviciilor de consultanță pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 606 din 26 august 2003, se modifică și se completează în conformitate cu prevederile anexei nr. 1.

Art. 2. -

Se aprobă semnarea contractului de privatizare a Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București de către Ministerul Economiei și Comerțului, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, în calitate de vânzător, și OMV - Aktiengesellschaft Austria, în calitate de cumpărător, având ca obiect vânzarea unui pachet de acțiuni reprezentând un procent de 33,34% din capitalul social și majorarea capitalului social prin aport de capital, concomitent cu plata acțiunilor cumpărate, în vederea obținerii de către investitorul strategic a unui pachet de acțiuni reprezentând un procent de 51% din acțiunile societății comerciale, în forma, termenii și condițiile negociate conform contractului prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 3. -

Se mandatează Ministerul Economiei și Comerțului, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, să semneze contractul de privatizare prevăzut la art. 2, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri.

Art. 4. -

(1) Se aprobă prelungirea cu 12 luni a termenului Contractului de servicii financiare nr. 17/2002 încheiat între Ministerul Industriei și Resurselor, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie și consorțiul format din Credit Suisse First Boston (Europe) Limited, și ING Bank NV London Branch, în vederea privatizării Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A.

(2) Se mandatează Ministerul Economiei și Comerțului, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, ca, în aplicarea prevederilor alin. (1), să semneze actul adițional la contractul de servicii financiare.

Art. 5. -

Societatea Națională a Petrolului "Petrom" - S.A. București poate aplica programe de restructurare, anterior sau ulterior transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor care fac obiectul contractului prevăzut la art. 2, prin constituirea uneia sau mai multor societăți cu răspundere limitată la care Societatea Națională a Petrolului "Petrom" - S.A. București va fi asociat unic sau asociat principal, societăți comerciale la care aportul în natură va fi constituit, conform contractului, din bunuri proprietate a Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A., aferente Rafinăriei și Complexului petrochimic "Arpechim", Fabricii de îngrășăminte "Doljchim", câmpului petrolier Suplacu de Barcău, precum și de unele stații de alimentare cu carburanți.

Art. 6. -

Operațiunile de încasări și plăți necesare pentru derularea contractului de privatizare se vor derula prin conturile bancare în valută deschise în acest scop de Ministerul Economiei și Comerțului, prin Oficiul Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, la o bancă agreată de părți, precum și prin conturile escrow constituite în scopul finalizării tranzacției la aceeași bancă.

Art. 7. -

La sumele reprezentând prețul acțiunilor care se vând și la sumele reprezentând valoarea acțiunilor nou-emise în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social, între data semnării contractului de privatizare și data creditării contului vânzătorului și, respectiv, al Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A. București, nu vor fi calculate dobânzi în vederea consolidării acestor sume în condițiile inflației și devalorizării.

Art. 8. -

Se aprobă raportul privind activitatea comisiei de privatizare, numită prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 172/2002 privind constituirea Comisiei de privatizare la Societatea Națională a Petrolului "Petrom" - S.A., și a comisiei de negociere pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului "Petrom" - S.A., numită prin ordinul ministrului economiei și comerțului, respectiv, prezentat în anexa nr. 3 la prezenta hotărâre.

Art. 9. -

Comisia de negociere, comisia de privatizare, precum și secretariatele tehnice aferente își încetează activitatea la data transferului dreptului de proprietate asupra acțiunilor care fac obiectul contractului prevăzut la art. 2.

Art. 10. -

Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și se comunică Ministerului Economiei și Comerțului și Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie, iar anexa nr. 2 se comunică și OMV - Aktiengesellschaft Austria.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministru de stat, ministrul economiei,
și comerțului,
Dan Ioan Popescu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 8 iulie 2004.

Nr. 1.090.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...