Guvernul României

Hotărârea nr. 1014/2004 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Agricolă

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 07 august 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, al art. 2 lit. d) din Legea nr. 73/2002 privind organizarea și funcționarea piețelor produselor agricole și alimentare în România, cu modificările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

Se înființează Sistemul Informațional pentru Piața Agricolă pentru colectarea și raportarea informațiilor referitoare la piața agricolă, în vederea reglementării și consolidării piețelor produselor agroalimentare, prin aplicarea instrumentelor tehnice și economice de politică agricolă și comercială care privesc organizarea de piață pe principii comunitare.

Art. 2. -

Prin Sistemul Informațional pentru Piața Agricolă se realizează studii de piață agricolă, prin monitorizarea cererii și ofertei la principalele produse agricole și alimentare, aprecierea anuală a potențialului de producție la culturi agricole, specii și categorii de animale, respectiv a cererii pe diferite destinații, monitorizarea prețurilor de piață.

Art. 3. -

Implementarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Agricolă se realizează prin următoarele măsuri:

a) măsuri de strategie, prin care se stabilesc produsele sau grupele de produse care se includ în studiile de piață, piețele reprezentantive și categoriile de agenți economici, organizații profesionale, patronale, organizații interprofesionale care furnizează informațiile, categoriile de prețuri care se înregistrează;

b) măsuri de reglementare și administrative, prin care se asigură metodologia de colectare a datelor, sistemul de raportare, transfer și procesare a datelor, resursele umane necesare, cerințele privind instruirea personalului care asigură colectarea datelor, cerințele tehnice informaționale, costurile informaționale;

c) măsuri de reprezentare, prin care se asigură liberul acces la informații, cu respectarea principiilor autonomiei, a confidențialității și transparenței decizionale, precum și îndeplinirea obligațiilor privind furnizarea informațiilor specifice de piață, care vor decurge din statutul României de stat membru al Uniunii Europene.

Art. 4. -

(1) Nomenclatorul produselor sau grupelor de produse pentru care se realizează studii de piață este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Normele metodologice și procedurile de realizare a măsurilor prevăzute la art. 3, pentru fiecare produs sau grupă de produse prevăzută în anexă, se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.

Art. 5. -

Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale reprezintă autoritatea publică centrală responsabilă cu înființarea, organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Agricolă, care va deveni în totalitate operațional în anul 2007.

Art. 6. -

(1) Organizarea Sistemului Informațional pentru Piața Agricolă se asigură cu încadrarea în numărul de posturi aprobat Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale pe anul 2004.

(2) Funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Agricolă se asigură de către personalul de specialitate existent în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și al direcțiilor pentru agricultură și dezvoltare rurală județene, respectiv a municipiului București.

Art. 7. -

(1) În vederea organizării și funcționării Sistemului Informațional pentru Piața Agricolă, se înființează la nivelul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale Comisia pentru coordonarea organizării și funcționării Sistemului Informațional pentru Piața Agricolă.

(2) Atribuțiile, organizarea și funcționarea, precum și componența Comisiei pentru coordonarea organizării și funcționării Sistemului Informațional pentru Piața Agricolă se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, la propunerea direcției generale de specialitate din cadrul ministerului.

Art. 8. -

Fondurile necesare pentru organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Agricolă se stabilesc anual prin legea bugetului de stat și se asigură din bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

Art. 9. -

Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Ilie Sârbu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 25 iunie 2004.

Nr. 1.014.

ANEXĂ

NOMENCLATORUL
produselor sau grupelor de produse pentru
care se realizează studii de piață

Nr. crt. Denumirea produselor sau a grupei de produse
1. Cereale
2. Oleaginoase
3. Cartofi pentru consum
4. Legume și fructe proaspete
5. Legume și fructe procesate
6. In și cânepă pentru fibră
7. Zahăr
8. Vin
9. Tutun
10. Hamei
11. Produse de floricultură
Animale și produse animale:
12. - bovine
13. - porcine
14. - ovine și caprine
15. - păsări
16. - ouă
17. - lapte
18. Produse lactate (exclusiv brânzeturi)
19. Brânzeturi

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...