Guvernul României

Hotărârea nr. 1384/2004 privind editarea Colecției naționale de documente diplomatice românești

Modificări (1)

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 831 din 09 septembrie 2004.

În vigoare de la 09 septembrie 2004 până la 15 septembrie 2005, fiind abrogat prin Hotărâre 880/2005.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. 20 din Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. -

(1) Se aprobă editarea Colecției naționale de documente diplomatice românești, valorificându-se în acest scop fondul arhivistic al Ministerului Afacerilor Externe, precum și documentele existente în alte arhive din țară și din străinătate.

(2) Editarea Colecției naționale de documente diplomatice românești este o activitate permanentă prin care vor fi valorificate și publicate documentele de arhivă pe măsură ce acestea devin accesibile cercetării, în conformitate cu Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. -

Colecția națională de documente diplomatice românești se va realiza în serii cronologice reflectând evoluția politicii externe a României în contextul internațional dat. Fiecare serie va avea mai multe volume, în funcție de cantitatea și de calitatea documentelor selectate.

Art. 3. -

(1) Ministerul Afacerilor Externe coordonează întreaga activitate de cercetare și editare a Colecției naționale de documente diplomatice românești, în colaborare cu: Academia Română, Arhivele Naționale, Arhivele Ministerului Apărării Naționale.

(2) Pentru realizarea Colecției naționale de documente diplomatice românești se instituie Comisia Națională pentru Editarea Colecției Naționale de Documente Diplomatice Românești, denumită în continuare Comisie, constituită din membri de drept și membri numiți prin consens de către instituțiile coordonatoare dintre specialiștii de prestigiu recunoscut. Sunt membri de drept: ministrul în exercițiu al afacerilor externe, președintele în exercițiu al Academiei Române, directorul în exercițiu al Arhivelor Naționale, directorul executiv în exercițiu al Fundației Europene "Nicolae Titulescu", directorul general în exercițiu al Academiei Diplomatice, directorul în exercițiu al Arhivelor Ministerului Afacerilor Externe, directorul în exercițiu al Arhivelor Ministerului Apărării Naționale.

(3) Comisia va desemna un birou de lucru, care se va ocupa de organizarea bunei desfășurări a întregii activități de identificare a documentelor, de elaborare și finalizare a volumelor și de predare a acestora la tipar. Biroul de lucru va alcătui criteriile unice pentru întocmirea volumelor de documente.

(4) Fundația Europeană "Nicolae Titulescu" și Academia Diplomatică vor oferi egida sub care vor fi publicate volumele de documente.

Art. 4. -

(1) În prima etapă, Comisia, prin Biroul de lucru, se va îngriji de definitivarea și trimiterea la tipar a volumelor de documente deja întocmite în ultimii ani, indiferent de perioada istorică pe care o acoperă.

(2) Concomitent, Comisia va organiza colective de lucru de istorici, pentru continuarea activității de selectare a documentelor pentru perioadele încă neacoperite până la data de 10 februarie 1947 (semnarea Tratatului de pace dintre România și Națiunile Unite), pentru prelucrarea și pregătirea lor pentru tipar.

Art. 5. -

(1) Cheltuielile aferente întregii activități de întocmire a volumelor Colecției naționale de documente diplomatice românești vor fi asigurate prin bugetul Ministerului Afacerilor Externe.

(2) Măsurile destinate să faciliteze activitatea de cercetare, întocmire și publicare a Colecției naționale de documente diplomatice românești sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(3) Istoricii, cercetătorii și personalul tehnic care vor lucra la pregătirea Colecției naționale de documente diplomatice românești vor fi remunerați pe bază de contract cu Academia Diplomatică, în condițiile legii.

(4) Se va asigura un tiraj de minimum 1.000 de exemplare, în condiții grafice superioare pentru fiecare volum, cu posibilitatea măririi lui în funcție de solicitări.

Art. 6. -

Ministerul Afacerilor Externe va stabili numărul exemplarelor din Colecția națională de documente diplomatice românești care vor fi puse în vânzare și se va îngriji ca volumele de documente, pe măsură ce se vor publica, să fie trimise marilor biblioteci ale lumii, ministerelor de externe ale altor țări, universităților și instituțiilor europene, specialiștilor. Colecția de documente se va afla permanent la Librăria Academiei Române.

Art. 7. -

(1) Ministerul Afacerilor Externe va asigura legătura cu arhivele diplomatice ale altor ministere de externe care dețin copii sau originale ale unor documente diplomatice românești, obținând acordul acestora pentru includerea documentelor respective în Colecția națională de documente diplomatice românești.

(2) Ministerul Afacerilor Externe va asigura baza logistică în vederea efectuării de cercetări în arhivele diplomatice străine de către membri ai colectivelor de întocmire a volumelor.

Art. 8. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 563/1991 privind valorificarea arhivei Ministerului Afacerilor Externe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 261 din 21 decembrie 1991.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu,
secretar de stat
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 2 septembrie 2004.

Nr. 1.384.

ANEXĂ

MĂSURI
destinate să faciliteze activitatea de cercetare, întocmire și
publicare a Colecției naționale de documente diplomatice românești

1. Ministerul Afacerilor Externe va lua măsuri care să asigure accesul cercetătorilor români la documentele diplomatice conservate în arhiva ministerului, în conformitate cu prevederile legii.

2. Pentru întocmirea volumelor de documente, Ministerul Afacerilor Externe va pune la dispoziție colectivelor de cercetare două copiatoare performante, trei calculatoare de ultimă generație cu imprimante laser, consumabile și dulapuri metalice pentru păstrarea fișelor, copiilor de documente, manuscriselor, cărților etc.

Colectivele de cercetare vor fi asistate de 3 persoane - operatori pe calculator, care vor realiza transcrierea documentelor și redactarea volumelor până la faza de predare la tipar.

3. Pentru desfășurarea activității în vederea realizării Colecției naționale de documente diplomatice românești va fi pus la dispoziție colectivelor care vor elabora volumele de documente un spațiu de lucru dotat cu aparatura menționată în prezenta anexă, pentru un număr de 10-12 cercetători și operatori tehnici.

4. Editura care va publica Colecția națională de documente diplomatice românești va fi aleasă pe criterii comerciale, prin licitație.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...