Consiliul de Stat

Decretul nr. 157/1971 privind conferirea unor ordine ale Republicii Socialiste România

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 august 1971

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Cu prilejul aniversării a 50 de ani de la constituirea Partidului Comunist Român,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă:

Art. 1. -

Pentru activitate îndelungată în mișcarea muncitorească și merite deosebite în opera de construire a socialismului, se conferă:

I. Ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa I tovarășilor:

Simion Bughici - vicepreședinte al Colegiului central de partid.

Ion Cristescu - pensionar, județul Dolj.

Petrea C. Isăcescu - pensionar, București.

Corneliu Mănescu - ministrul afacerilor externe.

Andrei S. Roman - pensionar, București.

Ion Vintze - vicepreședinte al Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară.

II. Ordinul 23 August clasa I tovarășilor:

Alexandru Buican - pensionar, București.

Nicolae Djamo - conferențiar la Academia de studii economice din București.

Gheorghe V. Florescu - pensionar, București.

Ion Geică - pensionar, județul Dolj.

Pompiliu Macovei - președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă.

Vasile Rășcanu - academician, directorul Institutului de biologie, Iași.

Emeric Stoffel - redactor șef al revistei "Neue Literatur".

Radu Vochin - pensionar, județul Argeș.

III. Ordinul Tudor Vladimirescu clasa I tovarășilor:

George Calimachi - pensionar, București.

Claudia Clara Mihailovici Cușmir - pensionară, București.

Victor Dușa - pensionar, București.

Gheorghe I. Florescu - pensionar, București.

Ion Felea - pensionar, București.

Petre Năstăsescu - pensionar, județul Argeș.

Stelian Nițuleseu - pensionar, București.

Emil Popa - vicepreședinte al Comisiei centrale de revizie a C.C. al P.C.R.

Alexandru Scarlat - pensionar, București.

Ion Turcu - pensionar, București.

Gheorghe C. Vlădescu-Răcoasa - pensionar, București.

IV. Ordinul Apărarea Patriei clasa I tovarășilor:

Dumitru Coliu - președintele Comisiei pentru agricultură și silvicultură a Marii Adunări Naționale.

Gheorghe Gaston Marin - președintele Comitetului de Stat pentru Prețuri.

Vasile Vaida - președintele Casei de pensii a cooperativelor agricole de producție.

V. Ordinul Muncii clasa I tovarășului Petre Borilă - pensionar, București.

VI. Ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa a II-a tovarășilor:

Nicolae Aldea - pensionar, județul Prahova.

Stan Arsene - consilier la Comitetul de Stat pentru Economia și Administrația Locală.

Edgar Balogh - redactor șef adjunct la revista "Korunk".

Iosif Bayerle - președintele Colegiului județean de partid Timiș.

Nicolae N. Boța - pensionar, București.

Ion M. Brutus - director adjunct la Banca Națională a Republicii Socialiste România.

Tudor Bugnariu - profesor la Universitatea din București.

Ion Căciuleanu - pensionar, județul Neamț.

Nicolae Constantinescu - pensionar, București.

Octavian Costăchel - directorul Institutului oncologic București.

Ilie David - pensionar, București.

Ianoș Demeter - profesor la Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj.

Ipolit G. Derevici - medic la Spitalul nr. 9 București.

Petruța M. Dumitrescu - pensionară, București.

Ilie Eschinasy - pensionar, București.

Gheorghe F. Gaboș - pensionar, județul Prahova.

Toma N. Ivanici - pensionar, județul Timiș.

Grigore I. Ivaschevici - maistru la Întreprinderea șantier construcții-montaje Brazi.

Ioan Jeremiaș - pensionar, județul Sibiu.

Ion Lascăr - pensionar, județul Neamț.

Dumitru Leonte - pensionar, județul Iași.

Nicolae Marian - pensionar, București.

Nicolae Matei - prim-secretar al Comitetului sectorului 4 București al P.C.R.

Ioan Mețiu - pensionar, județul Sibiu.

Florea A. Naum - pensionar, București.

Ioan Popeț - inginer la Direcția de sistematizare, arhitectură și proiectarea construcțiilor, județul Timiș.

Ecaterina Preoteasa - instructor la C.C. al P.C.R.

Eugenia Rădăceanu - pensionară, București.

Traian N. Rădulescu - pensionar, județul Prahova.

Gheorghe Stroia - pensionar, București.

Ovidiu Șandru - pensionar, București.

Dumitru T. Șerban - pensionar, județul Prahova.

Albert I. Vajna - pensionar, județul Timiș.

Marcu Witzman - prim-arbitru de stat.

VII. Ordinul 23 August clasa a II-a tovarășilor:

Virgil Balaure - pensionar, județul Mehedinți.

Petre Bălăceanu - ambasadorul Republicii Socialiste România în Tunis.

Petre Bărbuneanu - amiral în rezervă, București.

Ștefan Cleja - ambasadorul Republicii Socialiste România la Beiruth.

Nicolae Comnacu - pensionar, București.

Aron A. Cahana - pensionar, București.

Pavel Cristescu - director general la Ministerul Industriei Chimice.

Ion Drînceanu - ambasadorul Republicii Socialiste România la Dar Es Salaam.

Stefan Ducu - pensionar, județul Brașov.

Vasile Dumitrescu - ambasadorul Republicii Socialiste România la Santiago de Chile.

Emanoil Florescu - șef de secție la Secretariatul General al Consiliului de Miniștri.

Beate B. Fredanov - actriță la Teatrul "Lucia Sturza Bulandra" București.

Grigore Geamănu - ambasadorul Republicii Socialiste România la Ankara.

Gheorghe A. Georgescu - pensionar, București.

Gheorghe M. Georgescu - pensionar, București.

Moise L. Held - pensionar, București.

Victor Ionescu - președintele Camerei de Comerț a Republicii Socialiste România.

Dumitru Ivanovici - adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Virgil Ionescu - pensionar, județul Iași.

Gheorghe Jianu - pensionar, județul Dolj.

Alexandru Lăzăreanu - ambasadorul Republicii Socialiste România la Bruxelles.

Mihai Levente - secretarul Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.

Mihai Magheru - ambasadorul Republicii Socialiste România la Islamabad.

Anton Manea - director adjunct la Întreprinderea de aparate de măsură și control Otopeni.

Aurel Mălnășan - ambasadorul Republicii Socialiste România la Phenian.

Eduard Mezincescu - ambasadorul Republicii Socialiste România la Stockholm.

Roman Moldovan - vicepreședinte al Academiei de Științe Sociale și Politice.

Dimitrie Niță - pensionar, județul Iași.

Ieremia Pardău - pensionar, județul Suceava.

Bucur Șchiopu - ambasadorul Republicii Socialiste România la Ottawa.

Traian Șelmaru - redactor șef al revistei "Teatru".

Ilie Trandafirescu - pensionar, județul Brașov.

Alexandru V. Tudor - pensionar, București.

Ladislau Vass - vicepreședinte al Casei de Economii și Consemnațiuni, București.

Teodor Gh. Vesa - pensionar, București.

VIII. Ordinul Tudor Vladimirescu clasa a II-a tovarășilor:

Melita Apostol - ziarist, București.

Panaite C. Bogătoiu - pensionar, București.

Corneliu Bogdan - ambasadorul Republicii Socialiste România la Washington.

Mihail Boico - pensionar, București.

Pavel Gh. Bojan - pensionar, București.

Ecaterina Borilă - pensionară, București.

Sofia S. Brănișteanu - pensionară, București.

Iacob Bulan - pensionar, București.

Avram Bunaciu - președintele Comisiei constituționale a Marii Adunări Naționale.

Pavel Babuci - ambasador.

Ion Bărbulescu - director la Departamentul cultelor.

Iuliu Chesler - pensionar, județul Galați.

Liuba Chișinevschi - activistă la Consiliul sindical al sectorului 2 București.

Nicolae Cioroiu - directorul Muzeului de istorie a Partidului Comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România.

Titus Cristureanu - profesor la Academia de studii economice din București.

Ludovic F. Csupor - activist la Uniunea Generală a Sindicatelor din România.

Gheorghe Calcan - pensionar, București.

Ileana I. Colb - pensionară, București.

Stefan Dan - pensionar, județul Cluj.

Vasile I. Dodan - pensionar, București.

Ilie Drăgan - secretar la Agenția economică din Budapesta.

Mihail Dragomirescu - lector la Institutul pedagogic din București.

Sabina M. Eșanu - pensionară, București.

Idase Sobla H. Felix - pensionar, București.

Alexandru Frățilă - pensionar, București.

Elvira Gaisinschi pensionară, București.

Petre F. Ganea - director la Direcția Centrală de Statistică.

Adalbert Gilbert - directorul general al Întreprinderii de construcții hidrotehnice București.

Blazius Guban - directorul Fabricii "Victoria" Timișoara.

Ion C. Grigorescu - pensionar, București.

Ronea Gheorghiu - pensionar, București.

Alexandru Graur - academician, director general al Editurii Academiei Republicii Socialiste România.

Fany Goldberger - șef de birou la Secretariatul General al Consiliului de Miniștri.

Sarlota Gruia - pensionară, București.

Traian C. Hulubescu - pensionar, București.

Strul Haber - director general la Ministerul Industriei Lemnului.

Florea Ispas - pensionar, județul Argeș.

Dionisie Ionescu - pensionar, București.

Mariem Vichi Ionescu - șef de serviciu la Ministerul Industriei Ușoare.

Dumitru Isoveanu - pensionar, județul Iași.

Alexandru Jar - scriitor.

Ianoș Mozeș Kessler - consultant la Secretariatul General al Consiliului de Miniștri.

Nesia Lupu - pensionară, București.

Aurel Lieblich - pensionar, București.

Elisabeta Birman-Luca - pensionară, București.

Anca Magheru - pensionară, București.

Andrei Badea A. Marinescu - pensionar, București.

Ilca Melinescu - redactor șef al Editurii Universale București.

Ludovic Mezei - pensionar, județul Cluj.

Nicolae S. Militaru - pensionar, București.

Vasile Modoran - secretar științific la Ministerul Învățămîntului.

Alexandru Mîță - profesor la Academia de studii economice din București.

Radu Mănescu - vicepreședinte la Banca de Investiții.

Ion Miletineanu - director la Direcția de standardizare.

Nicolae Moraru - redactor șef al Redacției de publicații pentru străinătate.

Leon Naș - prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Andrei I. Neagu - inspector principal la Ministerul Energiei Electrice.

Stere Nichifor - pensionar, județul Ilfov.

Alexandru Nicolschi - pensionar, București.

Mihail Novicov - profesor la Universitatea din București.

Serghie Nicolau - pensionar, București.

Vasile P. Niță - pensionar, București.

Georgeta Niculi - pensionară, județul Iași.

Eduard I. Novac - pensionar, București.

Hristache Osman - pensionar, București.

Gheorghe Pintilie - pensionar, București.

Nicolae Panaitescu - pensionar, București.

Anghel I. Petrescu - pensionar, București.

Dan Răutu - redactor la Editura politică.

Alexandru Rogojinschi - director la Secretariatul General al Consiliului de Miniștri.

Ion Rab - pensionar, București.

Ion Rachmuth - profesor la Academia de învățămînt social-politic "Ștefan Gheorghiu".

Ioan Gh. Schmidt - pensionar, București.

Matei E. Socor - compozitor, București.

Aurel Stancu - pensionar, București.

Miron I. Serban - pensionar, București.

Ianca Solomon - pensionară, București.

Alexandru Șiperco - redactor la Editura politică.

Dumitru Săracu - pensionar, București.

Marin N. Stancu - adjunct de șef de secție la Secretariatul General al Consiliului de Miniștri.

Marin Stancu - pensionar, București.

Emanoil C. Țiulescu - pensionar, București.

Gheorghe Velcescu - pensionar, București.

Ion Vidrașcu - pensionar, București.

Aurel Vijoli - președintele Comisiei economico-financiare a Marii Adunări Naționale.

Raia Vidrașcu - pensionară, București.

Ilie Zaharia - vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Prețuri.

IX. Ordinul Apărarea Patriei clasa a II-a tovarășilor:

Riven Avram - medic, director adjunct la Policlinica municipiului Iași.

Isac Cogan - directorul Întreprinderii poligrafice Bucureștii Noi.

Ioan Gluvacov - membru al Colegiului central de partid.

Vasile Malinschi - guvernatorul Băncii Naționale a Republicii Socialiste România.

Anton Moisescu - președintele Societății de Cruce Roșie a Republicii Socialiste România.

Dumitru Simulescu - prim-vicepreședinte al Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești.

Mircea A. Solomon - adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

X. Ordinul Muncii clasa a ii-a tovarășilor:

Sima Agiu - pensionar, județul Dolj.

Ilie Alexe - președintele Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești.

Iosif A. Bucur - ajustor la Uzina "Metrom" Brașov.

Ioan Ciup - pensionar, județul Sibiu.

Ion Gh. Gheorghe - pensionar, județul Buzău.

Dezideriu Lindner - pensionar, județul Sibiu.

Ion Miclescu - secretar general adjunct la Secretariatul General al Consiliului de Miniștri.

Ion Stoica - director la Ministerul Industriei Ușoare.

Eugen Szikszay - lăcătuș la Uzina "Hidromecanica" Brașov.

XI. Ordinul Meritul Științific clasa a II-a tovarășului Gheorghe Cristodor Matei - șef de sector la Institutul de studii istorice și social-politice de pe lîngă C.C. al P.C.R.

XII. Ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa a III-a tovarășilor:

Mayer Achiri - pensionar, București.

Gheorghe Agavriloaie - profesor la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași.

Stefan Arsene - vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Prețuri.

Emilian Anton - pensionar, București.

Constantin A. Bucur - strungar la Uzina mecanică Ploiești.

Janeta Benditer - conferențiar la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași.

Ilie Bădică - director general adjunct la Direcția Generală a Rezervelor de Stat.

Strul Bercovici - pensionar, județul Iași.

Nicolae Băisan - pensionar, județul Iași.

Iosef Sulăm M. Brill - pensionar, București.

Eva M. Birtaș - pensionară, București.

Aron Braister - pensionar, București.

Stefan Benedict - pensionar, București.

Piroșka H. Breiner - pensionară, București.

Iosef Blumenfeld - judecător la Judecătoria sectorului 8 București.

Traian Banciu - pensionar, județul Alba.

Petru Bobîlcă - pensionar, județul Botoșani.

Maxim Budeleanu - pensionar, județul Prahova.

Ioan Bichiș - pensionar, județul Sibiu.

Gheorghe I. Comșa - pensionar, județul Prahova.

Ion Călinescu - pensionar, județul Sibiu.

Dumitru Cumpănașu - pensionar, județul Vîlcea.

Constantin Cipere - pensionar, județul Mehedinți.

Gheorghe Cuncic - pensionar, județul Iași.

Ion D, Cioclu - pensionar, București.

Constantin M. Cîmpeanu - pensionar, București.

Alexandru Constantinescu - pensionar, București.

Mihail M. Caras - pensionar, București.

Andrei Constantinescu - pensionar, București.

Gheorghe Chioreanu - pensionar, județul Brașov.

Gheorghe I. Codreanu - pensionar, județul Galați.

Ion Clopoțel - pensionar, București.

Alexandru Dunăreanu - pensionar, județul Prahova.

Pavel Damian - pensionar, județul Sibiu.

Dumitru Dragomirescu - pensionar, județul Prahova.

Haia I. Derevici - pensionară, București.

Ilie Dumitru - pensionar, București.

Constantin M. Dumitrescu - pensionar, București.

Dumitru R. Duran - pensionar, județul Buzău.

Gheorghe D. Fălticeanu - lăcătuș la întreprinderea utilaj pentru construcții-transporturi - Otopeni.

Bela I. Frank - pensionar, București.

Bercu Felix - pensionar, județul Iași.

Mihai Gall - activist la Comitetul județean Covasna al P.C.R.

Tudor I. Gănescu - pensionar, București.

Adalbert I. Goldberger - pensionar, București.

Ianoș I. Gall - pensionar, București.

Dumitru Hîrja - pensionar, București.

Gheorghe I. Iliescu - pensionar, București.

Nicolae Ionescu - pensionar, București.

Aurelia I. Iordăchescu - pensionară, București.

Nicolae A. Ionescu - șef de serviciu la I.S.A.R.T.

Edgar Jupanovici - pensionar, București.

Karolina Kajlik - pensionară, județul Mureș.

Roza Kajlic - pensionară, județul Sibiu.

Mihai M. Kucselata - pensionar, județul Arad.

Zalman Lazarev - pensionar, județul Bacău.

Nahman A. Leib - pensionar, București.

Wilhelm Lovy - director al Topitoriei Dumbrăveni, județul Sibiu.

Eugenia R. Lucaș - pensionară, București.

Janeta A. Safir Maltus - pensionară, București.

Zaharia Z. Matcău - pensionar, județul Arad.

Constantin E. Maxim - pensionar, București.

Gheorghe Mănjescu - pensionar, județul Prahova.

Willielm Melasz - pensionar, județul Brașov.

Vasile P. Moană - pensionar, București.

Constantin I. Marinescu - pensionar, județul Galați.

Ion Păuna - pensionar, București.

Alchiu Petrișor - pensionar, județul Dolj.

Gheorghe Poenaru - pensionar, județul Mehedinți.

Gheorghe I. Pricop - pensionar, București.

Ion Pătrășcoiu - pensionar, București.

Steliana Popovici - director adjunct la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor.

Panait Nicolae Popa - pensionar, București.

Alexandru D. Simionescu - pensionar, București.

Abram Sniteș - tehnician la Cooperativa "Progresul confecții", București.

Ferdinand F. Stoffel - pensionar, București.

Paula F. Stoica - pensionară, București.

Frida Schmit - pensionară, București.

Stefan Simion - director adjunct la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor.

Cristea C. Stolojan - pensionar, București.

Petre D. Trandafir - pensionar, București.

Rada Tănase - pensionară, București. Ioan I. Urcan - pensionar, București.

Teodor Vasilescu - funcționar la Departamentul Cultelor.

Ecaterina R. Voicu - pensionară, București.

Gheorghe Vraciu - pensionar, județul Prahova.

Francisc Weiss - pensionar, județul Sibiu.

XIII. Ordinul 23 August clasa a III-a tovarășilor:

Bernad Abraham - pensionar, București.

Coloman Ambruș - pensionar, județul Brașov.

Ștefan Anghel - tehnician la Șantierul Naval Constanța.

Schneier Antonier - pensionar, București.

Dimitrie Arghiropol - pensionar, București.

Sura Haia Abraham - pensionară, București.

Clara Ardeleanu - redactor la Editura politică.

Petre Anastasiu - pensionar, București.

Sara Alterescu - pensionară, București

Ilie Argeșanu - pensionar, București

Marin Avramescu - pensionar, București.

Ion T. Baciu - director la Ministerul Învățămîntului.

Gavril Benedek - pensionar, București.

Ioan Bică - pensionar, județul Dolj.

Elisabeta Boța - pensionară, București.

Ilona Bozin - pensionară, județul Cluj.

Aspazia Bucur - pensionară, județul Suceava.

Gheorghe Bunghez - pensionar, județul Brașov.

Nicolae Bîrsan - pensionar, București.

Ernest Breitenștein - redactor la ziarul "Neuer Weg".

Marin Ceaușescu - director adjunct la Ministerul Comerțului Exterior.

Anastasia Cernăianu - judecător la Tribunalul județean Buzău.

Pavel Chirițescu - pensionar, județul Bacău.

Ioan Cheregi - pensionar, județul Sibiu.

Roza Cheresteșiu - pensionară, județul Cluj.

Stefan Codrea - muncitor tîmplar la Iprodcoop Tîrgu Ocna, județul Bacău.

Rozalia Cristea - pensionară, județul Brașov.

Gheorghe Coman - pensionar, județul Buzău.

Elena Cojocaru - pensionară, București.

Manole Coman - pensionar, București.

Elisabeta Comnacu - pensionară, București.

Emeric Csabath - pensionar, județul Brașov.

Lorincz Cziko - președintele Comisiei de revizie a Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești.

Ilie Ciontea - șef de serviciu la Ministerul Comerțului Interior.

Ion Crăciun - pensionar, București.

Filip O. Ciobotaru - pensionar, București.

Ferdinand Cîmpeanu - pensionar, județul Arad.

Alexandru L. Costin - pensionar, București.

Vasile David - pensionar, București.

Petru D. Drecin - pensionar, județul Arad.

Alexandru Faliboga - pensionar, județul Botoșani.

Iozsef Ferencz - pensionar, județul Cluj.

Herman Ianoș R. Fischbach - pensionar, București.

Alecu Frîncu - pensionar, București.

Constantin Frîntu - pensionar, București.

Stefan A. Fodor - pensionar, București.

Mihai Frunză - consilier juridic la Ministerul Justiției.

Blaziu F. Fodor - pensionar, județul Cluj.

Gheorghe Geară - pensionar, județul Olt.

Ilie Gh. Gheorghiu - pensionar, București.

Ion Grecea - pensionar, București.

Leiba Leonid Gips - pensionar, București.

Regina Ghelerter - pensionară, București.

Nicolae A. Godan - șef de sector la Ministerul Finanțelor.

Alexandru Guțan - director administrativ la Trustul Electromontaj, București.

Maria Hulubescu - pensionară, București.

Cecilia Ioniță - redactor la Editura științifică, București.

Ion V. Ionescu - pensionar, București.

Maria P. Iliescu - pensionară, București.

David Iosubzon - pensionar, București.

Chitla Iliescu - pensionară, București.

Eftimie Iliescu - director adjunct la Întreprinderea "Flacăra Roșie", București.

Ianoș Imets - pensionar, județul Harghita.

Teodor I. Ilisie - pensionar, județul Arad.

Adam Iacob - pensionar, București.

Janos Kali - pensionar, județul Arad.

Hillel Kohn - pensionar, județul Cluj.

Karoly Kosma - pensionar, județul Cluj.

Thea Kaplan - șef de serviciu la Ministerul Turismului.

Odon I. Klein - activist la Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.

Mihalache I. Lungu - pensionar, București.

Iacob S. Lazăr - pensionar, București.

Carol Litman - medic la Spitalul "Al. Sahia", București.

Andrei Lăzărescu - director la Editura de stat pentru imprimate și publicații, București.

Lazăr Măglașu - pensionar, București.

Petre Mangu - pensionar, județul Mehedinți.

Gheorghe V. Mărcuț - pensionar, județul Arad.

Maria Marton - pensionară, București.

Ion C. Maxim - șef de serviciu la Ucecom.

Francisc M. Mihai - pensionar, București.

Iacob I. Matianu - pensionar, județul Cluj.

Gheorghe Minulescu - pensionar, București.

Elena Moisescu - pensionară, București.

Reghina H. Munte - pensionară, București.

Ana Naum - redactor la Editura de stat pentru imprimate și publicații, București.

Gheorghe D. Niculescu - pensionar, București.

Constantin Nistor - pensionar, județul Iași.

Leon I. Nidermayer - pensionar, județul Arad.

Iosif D. Nedelcu - pensionar, București.

Dumitru I. Nețiu - pensionar, județul Cluj.

Carol Neuman - inginer principal la Institutul de studii și proiectări hidroenergetice, București.

Peter Nagy - pensionar, județul Arad.

Aglaia Niță - pensionară, județul Iași.

Ion Olaru - pensionar, București.

Gheorghe Oprea - activist la Comitetul județean Cluj al P.C.R.

Tamara Orban - activistă la Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.

Petre Paleacu - pensionar, București.

Ilie Pălășoiu - pensionar, București.

Ilie Păsculescu - pensionar, București.

Nicolae Pestenaru - pensionar, județul Mehedinți.

Ferencz Antal M. Pfeiffer - pensionar, județul Arad.

Ion Pîrvan - pensionar, județul Mehedinți.

Traian Popa - pensionar, județul Sibiu.

Ianoș-Jozsef I. Puwak - director la Uzina "Grivița" București.

Jaques Podoleanu - pensionar, București.

Corneliu S. Rădulescu - arhitect, București.

Emeric L. Revesz - pensionar, județul Arad.

Ichim Rusu - pensionar, București.

Petre Racovță - pensionar, București.

Simion Rus - pensionar, București.

Alexandra Brucan R. Sidorovici - conferențiar la Academia de învățămînt social-politic "Ștefan Gheorghiu".

Nicolae Sorea - pensionar, București.

Constantin Șerban - pensionar, București.

Elena Samoihă - lector la Direcția generală a presei și tipăriturilor.

Anghel Schor - redactor la revista "Viața economică".

Eugen Szabo - șef de serviciu la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor.

Ioan I. Selișteanu - pensionar, județul Cluj.

Ana Soimu - pensionară, București.

Ion Sloboda - șef de serviciu la Direcția generală a presei și tipăriturilor.

Ianoș A. Szalkai - pensionar, județul Cluj.

Avram Serff - director la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor.

Bazil Șerban - director tehnic la Ministerul Minelor, Petrolului și Geologiei.

Eduard Schlesinger - pensionar, București.

Florica Șelmanu - redactor la ziarul "Munca".

Gheorghe Teodorescu - pensionar, București.

Stan Trăistaru - pensionar, județul Brașov.

Constantin Țuțuianu - pensionar, județul Mehedinți.

Martin Tucman - director la Trustul de construcții București.

Vasile I. Tudor - pensionar, București.

Maria Vajda - pensionară, județul Brașov.

Isac Frunză Vasile - director adjunct la Uzina chimică "Getica", București.

Betca Vasilichi - pensionară, București.

Elena Veachis - pictor.

Ion Vaida - consilier la Ministerul Turismului.

Teodor D. Vlad - șef de serviciu la Ministerul Industriei Ușoare.

Carol Varga - pensionar, județul Arad.

Profiri Zglavuța - tehnician la Incerc, București.

XIV. Ordinul Tudor Vladimirescu clasa a III-a tovarășilor:

Rubin M. Alămariu - pensionar, București.

Nicolae Anghel - pensionar, București.

Tudor Avădanei - pensionar, București.

Gheorghe Adorian - cercetător la Institutul de studii istorice și social-politice de pe lîngă C.C. al P.C.R.

Leonard Albuht - director la Editura politică.

Simon Babenco - pensionar, București.

Gheorghe Barîcă - pensionar, județul Argeș.

Nicolae Bărbulescu - profesor consultant la Universitatea din București.

Mihail M. Bălteanu - pensionar, București.

Gabriela Bernachi - pensionară, București.

Roth Agneta S. Bojan - pensionară, București.

Sorin Bănuș - consilier la Direcția Generală a Rezervelor de Stat.

Ion M. Buzescu - pensionar, București.

Gheorghe D. Buică - pensionar, București.

Mihail N. Bobeică - pensionar, București.

Carol Bodo - șef de birou la I.C.C., județul Cluj.

Valeriu Bucicov - șef de secție la U.N.C.A.P.

Casian I. Blum - pensionar, județul Galați.

Zalman Broder - pensionar, București.

Gheorghe Borș - președintele Consiliului municipal București al sindicatelor.

Gavril I. Breha - pensionar, județul Maramureș.

Dragoș Mircea Biji - director la Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie.

Ion Bănuță - scriitor.

Mihai Balica - pensionar, București.

Mircea Bălănescu - ambasadorul Republicii Socialiste România în Finlanda.

Constantin Cheată - președintele Comitetului județean pentru cultură și artă Gorj.

Paulina Canton - pensionară, București.

Cecilia Calmanovici - pensionară, București.

Vasile N. Cristea - pensionar, județul Cluj.

Gheorghe S. Cucu - pensionar, județul Brăila.

Iacob Coțoveanu - activist la Consiliul municipal București al sindicatelor.

Jan V. Coler - pensionar, București.

Sara Covete - pensionară, București.

Laura Gh. Cernea - pensionară, București.

Ion Cinciu - șef de unitate la restaurantul "Union", București.

Ioan I. Csiki - pensionar, județul Cluj.

Nicolae Celac - consilier la Comitetul de Stat al Planificării.

Mihai I. Coca - pensionar, județul Galați.

Ilie Cocev - director la Secretariatul General al Consiliului de Miniștri.

Ianoș Csachi - pensionar, județul Ilfov.

Pavel Ciochirnă - pensionar, București.

Dumitru Corbea - scriitor.

Pavel Cîmpeanu - pensionar, București.

Alexandru Chirobocea - pensionar, București.

Alexadru C. Demeter - pensionar, București.

Ștefan T. Duduman - membru în Colegiul central de partid.

Emeric Deutsch - pensionar, București.

Izabela Dunăreanu - funcționară la Secretariatul General al Consiliului de Miniștri.

Ion Dobocan - director la Fundația Elias.

Liuba Dumitrescu - pensionară, București.

Alexandru Elias - pensionar, București.

Margareta Elias - pensionară, București.

Herman Falcon - profesor la Academia de învățămînt social-politic "Ștefan Gheorghiu".

Bercu S. Feldman - activist la Uniunea Generală a Sindicatelor din România.

Mihai Fârșirotu - director la Banca Națională a Republicii Socialiste România.

Dumitru Fara - ambasador.

Octavian Florescu - pensionar, județul Ilfov.

Ion Frățilă - pensionar, București.

Simion Fișer - pensionar, București.

Samoil Gombo - pensionar, București.

Andrei T. Gluvacov - pensionar, București.

Mihalache B. Ghinea - pensionar, București.

Petre Goncearuc - pensionar, București.

Ion G. Horvat - director la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor.

Ladislau Iosif N. Henegar - funcționar la Ministerul Afacerilor Externe.

Moriț Hînțescu - activist la Consiliul Central al Uniunii Generale a sindicatelor din România.

Ioan Horincar - pensionar, județul Maramureș.

Andrei B. Iacobovici - pensionar, București.

Sandor F. Iakab - consilier la Camera de Comerț a Republici Socialiste România.

Eugen Iacobovici - pensionar, București.

Ilie M. Ilie - șef de serviciu la Direcția paza contractuală, București.

Dumitru Ioniță - pensionar, județul Ilfov.

Tudor Iordan - pensionar, județul Ilfov.

Constantin Ionel - adjunct de șef de secție la Secretariatul General al Consiliului de Miniștri.

Mirco Jivcovici - conferențiar la Universitatea din București.

Grigore Kotovschi - pensionar, București.

Nicolae Korcinschi - director general la Incerc, București.

Nicolae I. Liteanu - instructor la C.C. al P.C.R.

Lidia Lăzărescu - activistă la C.C. al P.C.R.

Vasile Lixandru - șef de birou la Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini.

Constantin Manda - pensionar, județul Argeș.

Peter Matais - pensionar, județul Mureș.

Ion Mihăilescu - pensionar, București.

Gavril Marcuson - redactor la Editura enciclopedică.

Victor Moroianu - director la Comitetul de Stat pentru Economia și Administrația Locală.

Ion Moangă - ambasador.

Anton Moldoveanu - director tehnic la Ministerul Industriei Chimice.

Nicolae Moraru - pensionar, București.

Vasile G. Micu - pensionar, județul Cluj.

Asia Moraru - profesor la Institutul de artă teatrală și cinematografică "Ion Luca Caragiale" din București.

Stelian T. Moraru - pensionar, București.

Gheorghe Gh. Marinescu - șef de secție la Comitetul județean Ilfov al P.C.R.

Grigore M. Naum - pensionar, București.

Mihail Oeșteanu - profesor la Academia de învățămînt social-politic "Ștefan Gheorghiu".

Laurențiu Osias - funcționar la Combinatul pentru industria alimentară, județul Ilfov.

Dumitru Olaru - pensionar, București.

Tudor Olaru - șef de secție la ziarul "Scînteia".

Ion Oprenea - pensionar, București.

Mircea Oprișan - consilier la Secretariatul General al Consiliului de Miniștri.

Maria A. Pîncu - pensionară, București.

Mihai Petruc - pensionar, București.

Vasile Posteucă - pensionar, București.

Ion Paicu - pensionar, județul Gorj.

Leon Iosif Petre - director adjunct la Ministerul Afacerilor Externe.

Nicolae Panait - pensionar, București.

Simion Postelnicu - pensionar, județul Ilfov.

Andrei A. Pop - pensionar, București.

Mihai Protopopov - pensionar, București.

Mihai Popescu - director la Camera de Comenț a Republicii Socialiste România.

Iosif Ponoran - pensionar, București.

Gheorghe Petroiu - pensionar, București.

Vasile Pogăceanu - ambasador.

Virgil Robert Petrescu - secretar general la revista "Viața economică".

Hristache Petcu - pensionar, București.

Pantelimon Potica Panait - director la Ministerul Finanțelor.

Ion Paraschiv - director la Ministerul Turismului.

Gheorghe Radnev - director la Comitetul de Stat pentru Economia și Administrația Locală.

Sandu M. Roman - pensionar, București.

Marin I. Rotaru - pensionar, județul Olt.

Zamfir Rusu - pensionar, București.

Elisabeta N. Sencovici - pensionară, București.

Sergiu Sevcenco - pensionar, București.

Maria Sîrbu - profesoară, București.

Sandor Szepezi - pensionar, județul Cluj.

Natalia Scurtu - pensionară, București.

Pavel B. Sabău - pensionar, București.

Liviu Clopoțel Safir - funcționar la Întreprinderea de construcții "Carpați", București.

Ana Sălăjan - pensionară, "București".

Nicolae Stoica - director adjunct la Uzina de pompe, București.

Ghiță Stefan - pensionar, București.

Gheorghe Stănescu - director tehnic la Fabrica de confecții și tricotaje București.

Emil Stefan - director general adjunct la Direcția pentru difuzarea presei.

Ludovic S. Suto - pensionar, județul Cluj.

Nicolae Sandu - activist la C.C. al P.C.R.

Dumitru Tudor - activist la Comerțul județean Argeș al P.C.R.

Elena Tudorache - pensionar, București.

Manole Tudorache - pensionar, București.

Vasile Tudor - președintele Comitetului pentru educație fizică și sport al municipiului București.

Leonte Tismănescu - redactor la Editura "Meridiane".

Nicolae V. Voiculescu - pensionar, București.

Gheorghe Vidrașcu - pensionar, București.

Mina Voicu - pensionară, București.

Beti Zaharescu - pensionară, București.

XV. Ordinul Apărarea Patriei clasa a III-a tovarășilor:

Petre Cristea - pensionar, București.

Gheorghe Epure - pensionar, București.

Andrei Iancu - pensionar, județul Alba.

Sandru Lieblich - pensionar, București.

Constantin Petrescu - pensionar, București.

Florea I. Radu - pensionar, București.

Constantin Gh. Romașcanu - pensionar, București.

David A. Calafeteanu Schlanger - pensionar, București.

Moise L. Svaițer - pensionar, București.

Bela I. Vaida - pensionar, București.

Iacob A. Voicu - pensionar, București.

XVI. Ordinul Muncii clasa a III-a tovarășilor:

Petru Alas - maistru la Cooperativa "Arta modei", București.

Floare A. Arghir - pensionară, județul Timiș.

Gheorghe Z. Avram - pensionar, județul Prahova.

Emeric Bihari - tehnician la Iprofil, Oradea.

Milan Blagoev - pensionar, județul Timiș.

Ioan Bogodia - tehnician la Regionala C.F.R. Timiș.

Ion Budu - cizmar la Cooperativa "Meseriașii cizmari", București.

Gheorghe Gh. Both - pensionar, județul Mureș.

Bucur L. Clejan - pensionar, București.

Constantin Constantinescu - activist la Comitetul sectorului 6 București al P.C.R.

Dumitru Constantinescu - director la O.C.L. Produse industriale, municipiul Rîmnicu Vîlcea, județul Vîlcea.

Teodor Crețu - inginer principal la Trustul de construcții căi ferate, București.

Ioana Cristea - pensionară, București.

Iosif Csernik - pensionar, județul Timiș.

Alexandru M. Catrina - pensionar, județul Dîmbovița.

Ion M. Constantin - pensionar, județul Dîmbovița.

Iuliu Daszkal - pensionar, județul Timiș.

Ion Dinu - pensionar, București.

Dumitru N. Dumitru - pensionar, județul Prahova.

Elena Dumitrache - pensionară, județul Dîmbovița.

Albert I. Demeter - pensionar, județul Mureș.

Adrian Gh. Dumitru - director la Ministerul Afacerilor Externe.

Nicolae C. Ene - pensionar, județul Prahova.

Carolina Eros - pensionară, județul Mureș.

Andrei A. Erszenyzi - pensionar, județul Mureș.

Iuliu Focht - pensionar, județul Caraș-Severin.

Stefan A. Feigl - pensionar, județul Mureș.

Andrei Gall - pensionar, județul Timiș.

Martzella Suzana Gruia - pensionară, județul Timiș.

Ioachim Gal - pensionar, județul Bihor.

Mihai Paul Insperger - șef de serviciu la Întreprinderea de industrializare a cărnii Salonta, județul Bihor.

Florea A. Ioan - pensionar, județul Prahova.

Ianoș Kadar - pensionar, județul Mureș.

Deneș Kiss - pensionar, județul Mureș.

Istvan Klein - șef de serviciu adjunct la Combinatul siderurgic Reșița, județul Caraș-Severin.

Rozalia Komlodi - pensionară, județul Timiș.

Elisabeta Stefan Konig - pensionară, județul Mureș.

Mihai M. Kocsis - pensionar, județul Mureș.

Dumitru N. Lambru - pensionar, județul Prahova.

Ioan Lazăr - pensionar, județul Arad.

Vasile V. Lucaci - pensionar, județul Prahova.

Stela N. Lubene - pensionară, județul Dîmbovița.

Francisc M. Laszlo - pensionar, județul Brașov.

Petru Maghiar - mecanic la S.M.A. Săcuieni, județul Bihor.

Dumitru Marinescu - șef de serviciu la Universitatea din Craiova.

Ilie Marinescu - cercetător la Institutul "Pasteur", București.

Stefan A. Metz - pensionar, județul Mureș.

Iosif Gh. Meszaroș - pensionar, județul Mureș.

Almaș Katalina M. Marcovici - pensionară, județul Prahova.

Ion I. Modoran - pensionar, județul Prahova.

Ion I. Năstase - pensionar, județul Prahova.

Lucreția I. Năstase - casnică, județul Prahova.

Dezso Nemeș - pensionar, județul Timiș.

Toader V. Nistor - pensionar, județul Prahova.

Gheorghe J. Nicsici - judecător la Tribunalul județean Timiș.

Vasile I. Negulescu - pensionar, județul Prahova.

Ioan Ogioiu - pensionar, județul Dolj.

Constantin Oșanu - pensionar, județul Galați.

Floarea I. Osman - ospătară la Secretariatul General al Consiliului de Miniștri.

Ioan Pagu - pensionar, județul Caraș-Severin.

Traian Z. Pop - pensionar, București.

Profira I. Putan - pensionară, București.

Elisabeta K. Pașa - pensionară, județul Brașov.

Dumitru Panescu - adjunct de șef de secție la Combinatul siderurgic Reșița, județul Caraș-Severin.

Geza Santha - pensionar, București.

Ilona Schvarcz - pensionară, județul Bihor.

Teodor Sculeanu - directorul Întreprinderii de produse alimentare Obor București.

Coloman Siskovics - pensionar, județul Arad.

Conrad Santai - pensionar, județul Timiș.

Ladislau M. Szecheli - pensionar, județul Mureș.

Dumitru D. Socotitu - pensionar, județul Galați.

Mihai M. Surdu - pensionar, județul Brașov.

Maria M. Sutor - pensionară, județul Bihor.

Nicu N. Șerban - consilier la Ministerul Afacerilor Externe.

Caroli Tarr - pensionar, județul Cluj.

Dumitru N. Teodosiu - pensionar, București.

Lajos Vargancsik - pensionar, județul Mureș.

XVII. Ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa a IV-a tovarășilor:

Armin I. Almași - pensionar, județul Cluj.

Veronica Balog - pensionară, județul Bihor.

Bela Bandy - pensionar, București.

Constantin Batcu - pensionar, județul Iași.

Constantin Bălănici - pensionar, București.

Maria Bălăniei - pensionară, București.

Petre A. Bănuță - pensionar, București.

Ioan Bărăscu - pensionar, județul Sibiu.

Florea I. Bărbulescu - pensionar, București.

Ioan Belbe - pensionar, județul Sibiu.

Irina Bonczos - pensionară, județul Bihor.

Gheorghe Bosoiu - pensionar, București.

Irina Bogyo - pensionară, județul Sibiu.

Floarea Călin - pensionară, București.

Traian Cercega - șef de secție la Uzina de construcții de mașini Reșița.

Enache Ciucă - pensionar, județul Vaslui.

Gheorghe I. Corcodel - pensionar, județul Prahova.

Nicolae I. Costache - pensionar, București.

Anica Cristea - casieră la Cooperativa "Igiena" București.

Ecaterina M. Constantinescu - pensionară, București.

Alexe I. Ceretnicov - pensionar, județul Prahova.

Ion I. Căpuz - țăran cu gospodărie individuală, comuna Teișani, județul Prahova.

Vasile D. Chetreanu - pensionar, județul Bacău.

Smaranda Constantiniu - pensionară, județul Iași.

Fotinia Dumitrescu - pensionară, județul Argeș.

Marin I. Dobre - pensionar, București.

Zisel Gh. Dobre - pensionar, București.

Simion Dancoș - pensionar, județul Maramureș.

Vilma Drăgan - pensionară, București.

Iosif M. Eșanu - medic, directorul Spitalului unificat din Petroșani.

Rozalia Elefant - maistru la Școala de meserii din Satu Mare.

Paul Foghel - pensionar, județul Bihor.

Cloșca Diogen Folea - pensionar, județul Sibiu.

Dionisie Fiilop - pensionar, județul Sibiu.

Iozsef Gal - pensionar, județul Bihor.

Gheorghe Ganea - șef de secție la Întreprinderea "Vinalcool" Făgăraș, județul Brașov.

Vasile Georgescu - pensionar, județul Galați.

Maria Geczo - pensionară, județul Bihor.

Nicolae Gyarmati - pensionar, județul Bihor.

Maximilian A. Gherea - director la Magazinul "Mobila" București.

Alexandru I. Godeanu - pensionar, județul Vîlcea.

Ioana Grigorov - pensionară, județul Vîlcea.

Ștefan Gal - funcționar la Secretariatul General al Consiliului de Miniștri.

Frigyes Gembacz - pensionar, județul Bihor.

Dezideriu Hercovits - pensionar, județul Sibiu.

Terezia Horvath - pensionară, județul Timiș.

Istvan Hajdu - pensionar, județul Bihor.

Wolf D. Hermelin - pensionar, județul Galați.

Wilhelm Iacobovici - muncitor la Direcția Generală de Construcții Montaj București.

Istvan Kiss - pensionar, județul Bihor.

Hans A. Koch - pensionar, București.

Iuliu Laszlo - pensionar, județul Mureș.

Iuliana Laczo - pensionară, județul Bihor.

Veronika Laczo - pensionară, județul Bihor.

Mihail B. Leonescu - șef de lucrări la Spitalul de contagioși nr. 1, București.

Edmund Licht - medic la Spitalul județean Sibiu.

Victoria Lupu - pensionară, București.

Octavian-Cornel Mihail D. Macovescu - pensionar, București.

Ioan Maldet - vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Caraș-Severin.

Gusztav Mamenyak - pensionar, județul Bihor.

Antal Mayer - pensionar, județul Timiș.

Gheorghe Mărgineanu - pensionar, județul Cluj.

Aurelia Matei - profesoară la Liceul "Ion Luca Caragiale", București.

Stelian Mihăilescu - pensionar, București.

Ion Mincu - pensionar, județul Argeș.

Ion Mînzat - pensionar, București.

Cornel Matei - pensionar, județul Cluj.

Gheorghe V. Marghioala - pensionar, județul Prahova.

Elena Mihăileanu - secretară tehnică la Secretariatul General al Consiliului de Miniștri.

Ștefan I. Musik - pensionar, județul Hunedoara.

Marin I. Năstase - șef de sector la C.C. al P.C.R.

Petre Negrini - pensionar, județul Dolj.

Constantin Nicolae - pensionar, județul Argeș.

Ilona Pașuk - pensionară, județul Bihor.

Gheorghe Penghioș - muncitor la Combinatul de cauciuc Jilava, București.

Aurel Petrescu - pensionar, județul Vîlcea.

Ludovic Petz - pensionar, județul Timiș.

Costache Poenaru - pensionar, București.

Koroleva Milana Pop - pensionară, București.

Vasile I. Popa - pensionar, București.

Olga Pintilie - pensionară, București.

Elena Răcaru - pensionară, București.

Eftimie V. Răcaru - pensionar, București.

Istvan Roman - pensionar, județul Bihor.

Ladislau Redlingher - redactor la Editura enciclopedică.

Alexandru Sasu - pensionar, București.

Nicolae Săracu - șef de serviciu la Trustul de alimentație publică Brașov.

Albert Sontag - ziarist, județul Timiș.

Ștefan Scăueru - pensionar, județul Mehedinți.

Fani Strujan - activistă la Uniunea Generală a Sindicatelor din România.

Alexandru Szabo - pensionar, județul Sibiu.

Gyorgy Szakacs - pensionar, județul Neamț.

Gheorghe Serban - pensionar, județul Sibiu.

Alberto E. Serra - șef de serviciu la Rafinăria Brazi, județul Prahova.

Mihai Tălăngescu - pensionar, București.

Ioan Țoc - pensionar, județul Neamț.

Martin Torok - pensionar, județul Sibiu.

Constantin C. Trandafirescu - activist la Uniunea Generală a Sindicatelor din România.

Boico Tutoveanu - pensionar, București.

Valentin Vanca - pensionar, județul Satu Mare.

Ion Vechilu - pensionar, București.

Arpad Weisz - pensionar, județul Mureș.

Pal Veress - pensionar, județul Cluj.

Dumitru Vijoreanu - pensionar, București.

Nicolae Voinea - pensionar, județul Argeș.

XVIII. Ordinul 23 August clasa a IV-a tovarășilor:

Constantin Albescu - pensionar, județul Sibiu.

Mihail Alexandru - secretar general la Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă.

Marin Alexandrescu - pensionar, București.

Michel Alpern - pensionar, București.

Sabin Antonescu - conferențiar la Institutul Politehnic din București.

Dumitru Arnăuțescu - pensionar, București.

Ion Andronache - director la magazinul "București".

Matușei S. Andreescu - funcționar la Icechim, București.

Mihai N. Aristide - pensionar, județul Dolj.

Virgiliu Badea - pensionar, București.

Francisc Balog - pensionar, județul Hunedoara.

Neculai C. Bahnaru - pensionar, București.

Isaia Iosef S. Baltuch - pensionar, București.

Ana S. Barna - pensionară, București.

Etla Reiza B. Braunstain - pensionară, București.

Maria Bănuță - pensionară, București.

Constantin S. Barzon - pensionar, București.

Nicolae Bercaru - pensionar, județul Argeș.

Ion Berceanu - profesor la Institutul Agronomic "Nicolae Bălcescu" din București.

Ion C. Bibicescu - pensionar, București.

Simiona Bogdan - profesoară la Liceul nr. 18, București.

Maximilian A. Borit - pensionar, București.

Nicolae Bordea - pensionar, județul Mehedinți.

Nicolae P. Bora - pensionar, București.

Vasile Bostan - pensionar, județul Dîmbovița.

Ilie Boteanu - pensionar, județul Constanța.

Elisabeta I. Baki - pensionară, județul Cluj.

Ștefan Blănaru - directorul Centrului de librării și difuzarea cărnii, Suceava.

Nicolae Bejinaru - tehnician la Combinatul de industrializarea lemnului Pipera, București.

Schulim W. Brunstein - pensionar, București.

Gheorghe Burlacu - pensionar, București.

Ion Bîzgă - director comercial la O.C.L. "Mobila" - București.

Iuliana I. Both - pensionară, județul Timiș.

Anton Berolie - pensionar, județul Caraș-Severin.

Ferencz Beszetery - pensionar, județul Caraș-Severin.

Miron Belea - profesor la Institutul de Construcții din București.

Titu Bulum - pensionar, județul Dolj.

Alexandru I. Bogdan - medic la Inspectoratul sanitar județean Cluj.

Dumitru C. Bătrînca - pensionar, județul Dolj.

Alexandru I. Bîrțan - pensionar, județul Hunedoara.

Lila Z. Balaj - pensionară, județul Maramureș.

Antoniu Berdich - pensionar, județul Caraș-Severin.

Vinteze R. Balasz - pensionar, județul Timiș.

Iacob L. Cahaner - pensionar, București.

Dumitru Cernicica - vicepreședinte al Uniunii Centrale a Cooperativelor Meșteșugărești.

Mitrea Ciobanu - pensionar, județul Vaslui.

Ion Ciornoavă - pensionar, București.

Aurel Cleja - conferențiar la Institutul de Construcții din București.

Moise F. Cleja - pensionar, București.

Gheorghe Crăciun - pensionar, județul Neamț.

Cornelia Cristodorescu - pensionară, București.

Marin Cojocaru - pensionar, București.

Olga B. Costin - pensionară, București.

Ioan I. Crișan - pensionar, județul Cluj.

Constantin Cristea - maistru la Întreprinderea "Pionierul", București.

Gheorghe M. Czabai - pensionar, București.

Frederica Cosmin - pensionară, București.

Nicolae I. Costache - pensionar, București.

Constantin Carp - pensionar, București.

Nicolae St. Ciobanu - pensionar, județul Dolj.

Andrei I. Csillag - pensionar, București.

Rodica Coravu - redactor principal la Comitetul de Radiodifuziune și Televiziune.

Ionel Crișan - șef de serviciu la Institutul de geriatrie, București.

Constantin G. Constantin - pensionar, județul Dîmbovița.

Elena David - pensionară, București.

Tutius A. Deac - pensionar, București.

Ecaterina Davidovici - pensionară, județul Arad.

Gheorghe I. Dediu - pensionar, București.

Constantin Drăgănescu - pensionar, București.

Ileana V.H. Dan - pensionară, București.

Ana Drecsler - pensionară, București.

Sara A. David - pensionară, București.

Martin Demeter - pensionar, județul Mureș.

Radu Dumitru - pensionar, București.

Oscar Dik - pensionar, județul Caraș-Severin.

Iuliu A. Dobai - pensionar, București.

Leib-Gheorghe T. Epstain - pensionar, București.

Erno S. Engel - pensionar, județul Bihor.

Ion S. Ebner - pensionar, județul Timiș.

Moise M. Ekstein - pensionar, București.

Marcel I. Fischler - pensionar, București.

Ilie Filip - pensionar, București.

Horea Finkelstein - șef de secție la Cooperativa "Chimica", București.

Francisc Feiler - pensionar, județul Caraș-Severin.

Ianos I. Fazekas - pensionar, județul Cluj.

Imre Gal - pensionar, județul Harghita.

Constantin Gavrilă - pensionar, București.

Matilda D. Georgescu - pensionară, București.

Eugen N. Ghenad - pensionar, județul Hunedoara.

Henric N. Ghenad - pensionar, județul Hunedoara.

Erzsebet I. Gussmann - pensionară, București.

Odin Ghement - șef de serviciu la Uzina mecanică de utilaj chimic "Grivița", București.

Regina M. Grosu - pensionară, București.

Alexandru Giurcan - pensionar, București.

Sandor A. Gorog - pensionar, București.

Eugen Goldstein - pensionar, București.

Solomon M. Golstian - pensionar, București.

Gavrilă Gyurfi - pensionar, județul Caraș-Severin.

Dumitru I. Gavrilescu - pensionar, județul Brașov.

Hany Goldstein - medic la Spitalul nr. 12 București.

Maria Haumptan - pensionară, județul Mureș.

Tiberiu Hida - economist la Uzinele "Autobuzul" București.

Sloim D. Hapoianu - pensionar, București.

Kliment Hoiman - pensionar, București.

Abraham A. Husz - pensionar, județul Cluj.

Huna Iancovici - pensionară, județul Vrancea.

Ion A. Ionescu - pensionar, județul Argeș.

Vasile Ionescu - director la Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă.

Emil I. Irimescu - pensionar, București.

Iordan Ivancvici - pensionar, județul Dîmbovița.

Albu-Vasilescu H. Isac - pensionar, București.

Vasile Ivănuș - pensionar, București.

Maria I. Imecs - pensionară, județul Harghita.

Avram Caras T. Iosub - pensionar, București.

Stefan Jecu - pensionar, județul Tulcea.

Francisc A. Jozsa - pensionar, București.

Maria Jozsa - pensionară, județul Cluj.

Gyorgy A. Koch - pensionar, București.

Stefan Kosti - activist la Comitetul județean Harghita al P.C.R.

Paul P. Katona - pensionar, județul Harghita.

Iosif M. Klein - pensionar, București.

Ecaterina Kohn - pensionară, București.

Izidor Kovacs - pensionar, județul Timiș.

Alexandru Iosif Kubinski - șef de secție la Comitetul de Radiodifuziune și Televiziune.

Alexandru Kis - pensionar, județul Mureș.

Pavel Kigyosi - pensionar, județul Arad.

Ana I. Kosma - pensionară, județul Cluj.

Marton E. Kraus - pensionar, județul Maramureș.

Eva Klein - pensionară, județul Satu Mare.

Iosif Kusko - pensionar, județul Satu Mare.

Martin Kopf - șef contabil la Centrocoop.

Niculae I. Konig - profesor la Institutul agronomic din Cluj.

Eugen Lakatos - pensionar, județul Bihor.

Maier D. Lakser - inspector la Comitetul de Stat pentru Prețuri.

Pal Lakatos - pensionar, județul Bihor.

Gyula Laszlo - pensionar, județul Mureș.

Milca M. Leizerovici - pensionară, București.

Wolf-Marcus I. Leinwand - pensionar, București.

Pavel Lianu - economist la "Romtrans", București.

Francisc Lorincz - pensionar, județul Harghita.

Gheorghe Lup - pensionar, județul Arad.

Ghizela Leru - profesor la Academia de învățămînt social-politic "Ștefan Gheorghiu".

Ion I. Leu - pensionar, județul Dîmbovița.

Sima Liteanu - funcționar la Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă.

Dora Manda - pensionară, județul Argeș.

Dumitru I. Manda - pensionar, județul Argeș.

Vasilica Marcu - pensionară, București.

Constantin Mardale - pensionar, București.

Petre Mardari - subșef de servieiu la Direcția Regională C.F.R. București.

Maria A. Marincea - pensionară, București.

Nicolae S. Marinescu - redactor principal la Editura "Meridiane".

Constantin Mazilu - director la Școala generală nr. 75, București.

Bela Matius - pensionar, județul Arad.

Estica I. Militaru - pensionară, București.

Constantin Mitu - pensionar, județul Argeș.

Ilie Majoi - pensionar, București.

Ion Modol - pensionar, județul Alba.

Ludovica L. Moraru - pensionară, București.

Nicolae Gurgu Munteanu - cercetător principal la Institutul de studii istorice și social-politice de pe lîngă C.C. al P.C.R.

Manole Mărculescu - pensionar, județul Dîmbovița.

Martin Mezin - pensionar, județul Caraș-Severin.

Ioan G. Micu - pensionar, județul Cluj.

Layoș F. Mraz - pensionar, București.

Iacob Mules - pensionar, București.

Ioan Munteanu - pensionar, București.

Luiza Năvodaru - funcționară la Ministerul Afacerilor Interne.

Constantin Nicolaiasa - director adjunct la Banca Națională a Republicii Socialiste România.

Vasile I. Niculescu - pensionar, București.

Gheorghiță Oprescu - pensionar, județul Dîmbovița.

Andrei A. Olah - pensionar, județul Timiș.

Iosif Palaști - pensionar, județul Timiș.

Ion Pampu - pensionar, București.

Mircea Paraschivescu - lăcătuș la Institutul de cercetări tehnologice pentru construcții de mașini, București.

Ilona I. Pascu - pensionară, București.

Iancu Peisic - pensionar, județul Botoșani.

Florea I. Petrescu - pensionar, București.

Maria Pintilie - pensionară, județul Harghita.

Samu I. Per - pensionar, București.

Simion Pop - profesor la Universitatea din București.

Ernest Popescu - salariat la Cooperativa "Încălțămintea", Botoșani.

Mihai C. Popescu - pensionar, București.

Gheorghe Pop - pensionar, București.

Ilie Popa - pensionar, București.

Lascarache Popa - pensionar, București.

Gheorghe Popescu - ambasadorul Republicii Socialiste România la Bangui.

Dumitru Prodea - pensionar, București.

Eugen L. Poper - pensionar, județul Hunedoara.

Aurel C. Penescu - pensionar, județul Dolj.

Mara Peltz - profesoară, București.

Maria I. Rab - pensionară, București.

Nina Răileanu - pensionară, județul Neamț.

Elisabeta G. Rasovszky - pensionară, București.

Maria Răzleț - pensionară, județul Constanța.

Idal H. Roșu - pensionar, București.

Sanda M. Roller - pensionară, București.

Teodoru Romanici - pensionar, București.

Aranca H. Rosemberg - pensionară, București.

Ironim Rusu - maistru la Școala profesională "Dîmbovița", București.

Niculae Rădescu - funcționar la Cooperativa "Radio-Progres", București.

Oscar Redlinger - pensionar, București.

Marcel Roman - pensionar, București.

Eugen Runcan - director adjunct la Ministerul Turismului.

Ștrean St. Racs - pensionar, județul Cluj.

Alexandru Gh. Rațiu - controlor de calitate la Uzna de vagoane Arad.

Sigismund I. Solomon - dispecer la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor.

Eugen M. Schweiger - pensionar, București.

Ioan N. Simtion - pensionar, București.

Gheorghe Sebesteyen - arhitect proiectant la Institutul de sistematizare, arhitectură și tipizare, București.

Gheorghe N. Sfranciog - pensionar, București.

Ferdinand Solomon - șef de serviciu la Uniunea Centrală a Cooperativelor Meșteșugărești.

Solomeia Stoian - rihtuitoare la Fabrica "Pionierul" București.

Cecilia Smirlek - pensionară, județul Caraș-Severin.

Iacob Stupinean - pensionar, București.

Ianoș Stiber - pensionar, județul Hunedoara.

Tudor Ștefănescu - pensionar, București.

Sara L. Sulea - pensionară, București.

Layos Gh. Szocs - pensionar, județul Brașov.

Leibu I. Stern - pensionar, București.

Iozef-Laszlo-Tibor T. Tirmahn Span - pensionar, București.

Elena Șerban - pensionară, București.

Vilma M. Schutberger - pensionară, București.

Sanda Sauvard - farmacistă, București.

Ion D. Stănescu - pensionar, județul Dîmbovița.

Ernest S. Simon - pensionar, București.

Alexandru Steflea - pensionar, București.

Emil Stef - pensionar, județul Dolj.

Marin I. Segărceanu - pensionar, județul Dolj.

Constantin Stoianovici - pensionar, județul Caraș-Severin.

Malvin Steinbach - funcționar la Întreprinderea de prospecțiuni geologice București.

Ion Tărăngoiu - pensionar, București.

Gheorghe Teodorescu - pensionar, București.

Polina Gh. Teliatricova - pensionară, București.

Ion Tudorică - director comercial la Înreprinderea comerțului cu ridicata pentru produse alimentare, București.

Maria Tănase - casnică, București.

Gheorghe Gh. Toacă - pensionar, București.

Tănase C. Topolov - pensionar, județul Tulcea.

Iosif B. Trepner - pensionar, București.

Heni I. Tredner - pensionar, București.

Vasile St. Tudorică - pensionar, județul Argeș.

Trandafir Tuchel - pensionar, județul Dîmbovița.

Elena T. Țecu - pensionară, București.

Sandor I. Tamasi - pensionar, județul Harghita.

Iosif Torok - pensionar, București.

Arnold Tuzsunschi - pensionar, județul Bacău.

Mina I. Talic - pensionară, județul Bacău.

Ioan C. Tomi - pensionar, județul Brașov.

Hermina Tismăneanu - medic la Sanepid București.

Gheorghe Ucenic - pensionar, județul Sibiu.

Tereza Văduva - pensionară, București.

Ștefan Vlăsceanu - pensionar, județul Vrancea.

Gheorghe Vlad - pensionar, județul Brașov.

Marin D. Voiculescu - pensionar, București.

Andros I. Vass - pensionar, județul Hunedoara.

Ludovic Varga - pensionar, județul Satu Mare.

Alexandru Weinberger - șef de sector la Trustul 1 construcții, București.

Adolf M. Waisman - pensionar, București.

Gheorghe Zaharia - pensionar, București.

Constantin Zamfir - pensionar, București.

Koloman Zoldi - pensionar, județul Arad.

Ștefan Ziman - muncitor U.M.E.E.

XIX. Ordinul Tudor Vladimirescu clasa a IV-a tovarășilor:

Tamara I. Mureșan Adi - redactor principal la Editura științifică, București.

Ion Anțilă - director la Ministerul Finanțelor.

Gheorghe D. Bădoi - pensionar, județul Dîmbovița.

Iosif Băstean - pensionar, județul Timiș.

Ana Bughici - profesoară, București.

Nicolae Belu - cercetător la Academia Republicii Socialiste România.

Iacob I. Buda - tehnician la Uzina metalurgică Timișoara.

Ion Bexa - șef de serviciu la Academia de învățămînt social-politic "Ștefan Gheorghiu".

Corneliu Hari Bogdan - șef de serviciu la Ministerul Afacerilor Interne.

Floarea Constantin - pensionară, București.

Petre Coțan - pensionar, București.

Maria Dinculescu - pensionară, București.

Gheorghe B. Dumitrache - inspector general la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor.

Ecaterina Dan - pensionară, București.

Traian N. Dalea - activist la Comitetul județean Timiș al P.C.R.

Ion Nicolae Delta - pensionar, București.

Luța Florea - pensionară, București.

Salamon Fridman - pensionar, județul Bihor.

Iosu I. Foto - pensionar, județul Prahova.

David Fisler - director în Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor.

Teodor Farcaș - activist la Consiliul municipal București al sindicatelor.

Antal Gal - pensionar, județul Bihor.

Ion I. Georgescu - pensionar, București.

Nicolae N. Hoza - pensionar, județul Prahova.

Ion N. Ifrim - pensionar, județul Galați.

Lajos Juhasz - pensionar, județul Timiș.

Rebeca Kal-aka - pensionară, București.

Iosif Francisc Karoly - pensionar, București.

Mihai Klein - pensionar, București.

Simion Leru - director adjunct la Ministerul Afacerilor Interne.

Haralambie Marinescu - pensionar, București

Tiga Moscovici - activistă la Comitetul municipal București al P.C.R.

Ioana Neagu - pensionară, București.

Jozsef Nemeș - pensionar, județul Mureș.

Andrei I. Oprea - pensionar, București.

Vasile Obadă - pensionar, județul Dolj.

Niculcea N.M. Popescu - profesor la Universitatea din Craiova.

Nicolae Petrea - pensionar, București.

Dumitru P. Rădulescu - pensionar, județul Dîmbovița.

Ion N. Roșianu - inspector general la Ministerul Învățămîntului.

Grațian Rațiu - pensionar, județul Sibiu.

Aurel Roman - economist la Banca Națională a Republicii Socialiste România.

Andrei Iosif Roth - vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Timiș.

Ion Stancu - pensionar, județul Argeș.

Emil Stanciu - pensionar, București.

Etelca Szabo - pensionară, județul Timiș.

Dumitru I. Șovăială - pensionar, județul Dîmbovița.

Gheorghe C. Stratomir - pensionar, județul Dolj.

Constantin I. Stănescu - ambasador.

Rudolf Ioan R. Sandor - pensionar, județul Timiș.

Gheorghe N. Tufiș - pensionar, județul Olt.

Ion Totolan - șef de serviciu la Ministerul Afacerilor Externe.

Ion Gh. Tilea - pensionar, județul Olt.

Gheorghe M. Tuinea - pensionar, județul Olt.

Nicolae V. Tudor - pensionar, județul Prahova.

Manole N. Tudor - pensionar, județul Prahova.

Isac Valter - planificator la Comitetul de Stat al Planificării.

Dumitru Zahiu - pensionar, București.

XX. Ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa a V-a tovarășilor:

Ion E. Banu - pensionar, județul Dîmbovița.

Matilda I. Bira - pensionară, județul Covasna.

Gheorghe I. Cojocaru - pensionar, județul Iași.

Maria I. Dudaș - pensionară, județul Covasna.

Iozef Nagy Farkaș - pensionar, județul Covasna.

Vasile Gavrilescu - pensionar, județul Iași.

Ilona N. Huszar - pensionară, județul Mureș.

Barbola I. Halsz - pensionară, județul Mureș.

Zsuzsa S. Lazăr - pensionară, județul Covasna.

Zoltan I. Lustig - șef de serviciu la Uzina textilă, județul Covasna.

Mira Moscovici - redactor la Centrul de documentare al Ministerului Muncii.

Matias Pincu - director adjunct la Trustul de panificație, județul Iași.

Gyula M. Peter - pensionar, județul Covasna.

Petre Gh. Radu - instructor la C.C. al P.C.R.

Lazăr A. Szocs - pensionar, județul Covasna.

Imre I. Solomon - tîmplar, județul Covasna.

Spiru Stănescu - pensionar, județul Iași.

Cleopatra St. Voinea - pensionară, județul Dîmbovița.

Ana I. Varga - pensionară, județul Covasna.

XXI. Ordinul 23 August clasa a V-a tovarășilor:

Ladislau Gonda - pensionar, județul Bihor.

Zsarko S. Ianoșev - pensionar, județul Timiș.

Rașela Kaminer - pensionară, județul Iași.

Malca Leonte - croitor la Fabrica de tricotaje, județul Iași.

Pascu I. Lepădatu - pensionar, județul Timiș.

Ivășcanu Elena Marinescu - pensionară, București.

Simion G. Munteanu - pensionar, județul Timiș.

Ion G. Roșu - pensionar, județul Dîmbovița.

Albert Szabo - director adjunct la Întreprinderea de legume și fructe, sector 8.

Constanța S. Stan - activistă la Consiliul Național al Femeilor.

Iuliu V. Stamboly - pensionar, județul Timiș.

Gheorghe Surugiu - pensionar, județul Iași.

Osias Stendler - pensionar, județul Suceava.

Istvan Udvari - pensionar, județul Bihor.

XXII. Ordinul Tudor Vladimirescu clasa a V-a tovarășilor:

Alexandru M. Barna - pensionar, județul Timiș.

Iosif I. Cotoț - pensionar, județul Hunedoara.

Constantin Chifor - pensionar, București.

Margareta D. Ehrenfeld - pensionară, județul Timiș.

Rozalia I. Gere - pensionară, județul Timiș.

Mihai V. Gere - pensionar, județul Timiș.

Eva I. Rangheț - pensionară, județul Timiș.

Art. 2. -

Pentru merite deosebite în opera de construire a socialismului, se conferă:

I. Ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa I tovarășilor:

Ioan Ilie Avram - ministrul industriei construcțiilor de mașini.

Ion Iliescu - membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Vasile Patilineț - membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Dumitru Popa - membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.

Dumitru Popescu - membru al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.

Ion Stănescu - membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Securității Statului.

II. Ordinul 23 August clasa I tovarășilor:

Petre Blajovici - membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Comitetului de Stat pentru Economia și Administrația Locală.

Ion Dumitrescu - președintele Uniunii compozitorilor.

Constantin Drăgan - membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R.

Emil Drăgănescu - membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.

Ion Potoceanu - director general al Combinatului siderurgic Galați.

Gheorghe Trică - directorul general al Centralei industriale de autocamioane și tractoare, Brașov.

III. Ordinul Muncii clasa I tovarășilor:

Constantin Dăscălescu - prim-secretar al Comitetului județean Galați al P.C.R.

Matei Ghigiu - ministrul construcțiilor industriale.

Marin Vasile - prim-secretar al Comitetului județean Ialomița al P.C.R.

IV. Ordinul Meritul Cultural clasa I tovarășilor:

Mihail Mihnea Gheorghiu - prim-vicepreședinte al Institutului Român pentru Relațiile Culturale cu Străinătatea.

Gyorgy Kovacs - scriitor.

V. Ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa a II-a, tovarășilor:

Neculai I. Agachi - ministrul industriei metalurgice.

Bujor Almășan - ministrul minelor, petrolului și geologiei.

Aurel Baranga - redactor șef al revistei "Urzica".

Eugen Barbu - redactor șef al revistei "Săptămîna".

Constantin Băbălău - membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Dolj al P.C.R.

Radu Beligan - directorul Teatrului Național "Ion Luca Caragiale", București.

Stefan Boboș - prim-secretar al Comitetului județean Neamț al P.C.R.

Emil Bobu - prim-secretar al Comitetului județean Suceava al P.C.R.

Victor Bolojan - prim-secretar al Comitetului județean Bihor al P.C.R.

Cornel Burtică - ministrul comerțului exterior.

Gheorghe Cioară - președintele Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.

Ion I. Cîrcei - șef de secție la C.C. al P.C.R.

Miu Dobrescu - membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Iași al P.C.R.

Aurel Duca - membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Cluj al P.C.R.

Florea B. Dumitrescu - ministrul finanțelor.

Maria Groza - vicepreședinte al Marii Adunări Naționale.

Carol Kiraly - membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Covasna al P.C.R.

Mihai N. Marinescu - vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.

Gheorghe Năstase - prim-secretar al Comitetului județean Argeș al P.C.R.

Vasile Potop - șef de secție la C.C. al P.C.R.

Grigore Răduică - prim-vicepreședinte al Consiliului Securității Statului.

Ilie Rădulescu - șef de secție la C.C. al P.C.R.

Ion Savu - șef de secție la C.C. al P.C.R.

Mihai Telescu - membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Timiș al P.C.R.

Dumitru Tudosie - președintele C.A.P. Stoicănești, județul Olt.

Nicolae Vereș - prim-secretar al Comitetului județean Mureș al P.C.R.

Richard Winter - membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului județean Sibiu al P.C.R.

VI. Ordinul 23 August clasa a II-a tovarășilor:

Dumitru Balalia - președintele Comisiei permanente pentru consiliile populare și administrația de stat a Marii Adunări Naționale.

Nicolae Bădescu - vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Economia și Administrația Locală.

Gheorghe Blaj - prim-secretar al Comitetului județean Maramureș al P.C.R.

Virgil Cazacu - secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.

Gheorghe Cocoș - directorul general al Hidrocentralei Lotru.

Ion I. Crăciun - ministrul industriei ușoare.

Dumitru Dumitru - directorul I.A.S. Petroiu, județul Ialomița.

Ioan Florescu - șef de secție la C.C. al P.C.R.

Valer Gabrian - directorul general al Combinatului de metale neferoase - Baia Mare.

Teodor Marinescu - ambasadorul Republicii Socialiste România la Moscova.

Aldea Militaru - șef de secție la C.C. al P.C.R.

Gheorghe Oprea - consilier la C.C. al P.C.R.

Andrei Păcuraru - prim-vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Economia și Administrația Locală.

Ion Pățan - vicepreședinte al Consiliului de Miniștri.

Gheorghe Pop - prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Maramureș.

Gheorghe Roșu - prim-secretar al Comitetului județean Bacău al P.C.R.

Constantin Scarlat - șef de secție la Consiliul de Miniștri.

VII. Ordinul Tudor Vladimirescu clasa a II-a tovarășilor:

Nicolae I. Bozdog - ministrul comerțului interior.

Ioan T. Cosma - ministrul turismului.

General-locotenent Ioan Dincă - prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

General-colonel Gheorghe Ion - prim-adjunct al ministrului forțelor armate.

Traian Ionașcu - președintele Comisiei juridice a Marii Adunări Naționale.

Mircea Malița - ministrul învățămîntului.

Gheorghe Paloș - prim-secretar al Comitetului județean Gorj al P.C.R.

Gheorghe F. Petrescu - președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție.

Vasile Pungan - ambasadorul Republicii Socialiste România la Londra.

Constantin Savu - directorul general al Combinatului siderurgic Reșița.

Mihail Bujor Sion - președintele Comitetului de Radiodifuziune și Televiziune.

Ludovic Takacs - profesor la Universitatea din București.

Nicolae Teodorescu - profesor la Universitatea din București.

Ion Ursu - președintele Comitetului de Stat pentru Energia Nucleară.

Vasile Vlad - șef de secție la C.C. al P.C.R.

VIII. Ordinul Apărarea Patriei clasa a II-a tovarășilor:

Ionel Gal - adjunct al ministrului afacerilor interne.

Nicolae State - adjunct al ministrului afacerilor interne.

IX. Ordinul Muncii clasa a II-a tovarășilor:

Dumitru Aninoiu - ambasadorul Republicii Socialiste România la Viena.

Dinu Dumitru Buznea - vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.

Ilie Dumitru Cîșu - prim-secretar al Comitetului județean Prahova al P.C.R.

Petre Dănică - prim-secretar al Comitetului județean Vîlcea al P.C.R.

Marin S. Drăgan - prim-secretar al Comitetului județean Teleorman al P.C.R.

Marin Enache - secretar al Comitetului de partid de la Uzinele "23 August" București.

Eduard Eisenburger - redactor șef la revista "Karpaten Rundschau", Brașov.

Ludovic M. Fazekaș - prim-secretar al Comitetului județean Harghita al P.C.R.

Nicolae D. Ghenea - ambasadorul Republicii Socialiste România la Berlin.

Suzana Gâdea - președinta Consiliului Național al Femeilor.

Ioan Georgescu - ambasadorul Republicii Socialiste România la Berna.

Gheorghe Ghinea - prim-secretar al Comitetului județean Botoșani al P.C.R.

Gheorghe I. Homoștean - prim-secretar al Comitetului județean Alba al P.C.R.

Nicolae Iani - șef de secție la C.C. al P.C.R.

Ion St. Ion - vicepreședinte al Consiliului Economic.

Lajos Domokos Letay - redactor șef al revistei "Utunk" Cluj.

Nicolae Mihai - prim-secretar al Comitetului județean Brăila al P.C.R.

Gheorghe Munteanu - directorul general al Uzinelor "Progresul" Brăila.

Vasile Mușat - ambasadorul Republicii Socialiste România la Havana.

Constantin C. Oancea - ambasadorul Republicii Socialiste România la Bonn.

Gheorghe Popa - vicepreședinte al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție.

Titus Sinu - ambasadorul Republicii Socialiste România la Cairo.

Emeric Szabo - director la I.A.S. Valea lui Mihai, județul Bihor.

Costache Trotuș - directorul general al Centralei siderurgice Hunedoara.

Dumitru Turcuș - ambasadorul Republicii Socialiste România la Budapesta.

X. Ordinul Meritul Științific clasa a II-a tovarășului Constantin C. Corduneanu - profesor la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași.

XI. Ordinul Meritul Cultural clasa a II-a tovarășilor:

Ioan Dodu Bălan - vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă.

Zoe Dumitrescu Bușulenga - profesor universitar, vicepreședinte al Consiliului Național al Femeilor.

Radu Dumitru Popescu - secretar al Filialei Cluj a Uniunii scriitorilor.

XII. Ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa a III-a tovarășilor:

Ștefan Andrei - prim-adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Ioan Anton - profesor la Institutul politehnic din Timișoara.

Dumitru C. Bejan - președintele Uniunii Centrale a Cooperativelor de Consum.

Vasile Belizna - adjunct al ministrului industriei chimice.

Ioan Traian Brad - prim-vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă.

Andrei Cervencouici - prim-secretar al Comitetului județean Arad al P.C.R.

Ion Ceterehi - profesor la Universitatea din București.

Lina Năstase Ciobanu - prim-secretar al Comitetului de partid al sectorului 2 - București.

Ion Cotoț - ambasador.

Ion Brăduț Covaliu - președintele Uniunii artiștilor plastici.

Adalbert I. Crișan - prim-secretar al Comitetului județean Bistrița-Năsăud al P.C.R.

Emilian S. Dobrescu - consilier la C.C. al P.C.R.

Mihai Drăgănescu - secretarul Comisiei guvernamentale pentru echipament de calcul.

Traian Dudaș - prim-secretar al Comitetului județean Mehedinți al P.C.R.

Dumitru Ghișe - adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Alexandru Ilie Ionescu - redactor șef al ziarului "Scînteia".

Florin Ioan Iorgulescu - președintele Consiliului național al apelor din cadrul Ministerului Agriculturii, Industriei Alimentare, Silviculturii și Apelor.

Traian Ispas - ministrul industriei materialelor de construcții.

Valentin Lipatti - ambasador, reprezentantul Republicii Socialiste România la UNESCO.

Ioachim Moga - prim-secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R.

Gheorghe Moldovan - adjunct al ministrului agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și apelor.

Vasile Nicolicioiu - secretar al C.C. al U.T.C.

Emilian Nucescu - președintele Tribunalului Suprem.

Ștefan Pascu - profesor, rectorul Universității "Babeș-Bolyai" din Cluj.

Barbu Popescu - consilier la C.C. al P.C.R.

Viorel Titus Popovici - scriitor.

Ion Românu - consilier la C.C. al P.C.R.

Clement Rusu - președintele Colegiului județean de partid Cluj.

Ion Sîrbu - prim-secretar al Comitetului județean Buzău al P.C.R.

Ștefan Ștefănescu - director, adjunct la Institutul de istorie al Academiei Republicii Socialiste România.

Gheorghe Tănase - prim-secretar al Comitetului județean Vaslui al P.C.R.

Andrei Vela - șef de secție la C.C. al P.C.R.

Vasile Voloșeniuc - președintele Consiliului de administrație al Băncii Române de Comerț Exterior.

Maria Zidaru - președinta C.A.P. Păulești, județul Satu Mare.

XIII. Ordinul 23 August clasa a III-a tovarășilor:

Anghel Alexe - președintele Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport.

Aurel Bozgan - directorul general al Fabricii de mașini unelte și agregate București.

Nicolae Breban - redactor șef al revistei "România literară".

Remus Ioan Bucșa - prim-secretar al Comitetului municipal Cluj al P.C.R.

Gheorghe Călin - prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Ilfov.

Teodor Marin Coman - prim-secretar al Comitetului județean Tulcea al P.C.R.

Gheorghe Diaconescu - ambasador, reprezentantul permanent al Republicii Socialiste România la O.N.U.

Dumitru Dogaru - președintele Departamentului Cultelor.

Petre Duminică - adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Dan Enăchescu - ministrul sănătății.

Constantin Flitan - ambasadorul Republicii Socialiste România la Paris.

Ilarie Gîrjoabă - prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Sălaj.

Octavian Victor Groza - ministrul energiei electrice.

Teodor Haș - ambasador.

Petre Ionescu - ambasador.

Dumitru Joița - prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului București.

Ștefan Kiss - șef de sector la Consiliul de Miniștri.

Constantin Marinov - secretar al Comitetului județean Prahova al P.C.R.

Ion Mărgineanu - director general al Agenției Române de Presă.

Constantin Mitea - consilier la C.C. al P.C.R.

Dumitru Mosora - consilier cu grad de ministru la Consiliul de Miniștri.

Paul Nagy - secretar al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.

Eleonora Nilca - director general al Combinatului textil Cisnădie.

Virgiliu Radulian - președintele Consiliului Național al Organizației Pionierilor.

Constantin Stătescu - secretarul Consiliului de Stat.

Vasile Sechel - directorul general al Uzinelor "Tractorul" - Brașov.

Pavel Silard - ambasadorul Republicii Socialiste România la Teheran.

Andraș Suto - redactor la revista "Uj Elet", Tîrgu Mureș.

Dezideriu Szilagy - redactor șef al ziarului "Elore".

Florea Tiță - președintele Asociației Generale a Vînătorilor și Pescarilor Sportivi.

Laurean Tulai - prim-secretar al Comitetului județean Sălaj al P.C.R.

XIV. Ordinul Tudor Vladimirescu clasa a III-a tovarășilor:

Gheorghe Badrus - adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Petrache Buzoianu - director general al Direcției Centrale de Statistică.

Trandafir Ioan Cocîrlă - prim-secretar al Comitetului județean Caraș-Severin al P.C.R.

Dan Teodor Marțian - prim-secretar al C.C. al U.T.C.

Simion Dobrovici - prim-secretar al Comitetului județean Vrancea al P.C.R.

Geza B. Domokoș - directorul Editurii "Kriterion".

Stana Bălan Drăgoi - adjunct de șef de secție la Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.

Nicolae Gavrilescu - vicepreședinte al Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.

Gheorghe Goina - președintele C.A.P. Sîntana, județul Arad.

Mihail Ivan - secretar al Comitetului județean Mehedinți al P.C.R.

Alexandru Kopandi - secretarul Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară.

David Lazăr - secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R.

Gheorghe Matei - secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R.

Nicolae Mănescu - directorul general al Întreprinderii de construcții hidroenergetice Porțile de Fier.

Sabina (Sonia) Moscovici - pensionară, București.

Stefan Mocuța - secretar al Comitetului județean Arad al P.C.R.

Vasile Negrea - pensionar, București.

Ignat Nestor - președintele Uniunii ziariștilor.

Dumitru Niculescu - inspector general de stat al Inspectoratului General de Stat pentru Controlul Calității Produselor.

Constantin Petre - secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.

Valeriu Pop - ambasador.

Constantin Radu - prim-secretar al Comitetului municipal Brăila al P.C.R.

Vasile Rus - prim-secretar al Comitetului municipal Tîrgu Mureș al P.C.R.

Ion Rușinaru - președintele Băncii pentru Agricultură și Industrie Alimentară.

Teodor Stana - secretar al Comitetului județean Bihor al P.C.R.

Nicolae Tăbîrcă - prim-secretar al Comitetului județean Dîmbovița al P.C.R.

Teodor Vasiliu - ministrul justiției.

Constantin Vlad - adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

XV. Ordinul Muncii clasa a III-a tovarășilor:

Marin N. Alexie - ambasadorul Republicii Socialiste România la Djakarta.

Virgil N. Constantinescu - director în Ministerul Afacerilor Externe.

Ecaterina Deliman - profesoară la Institutul pedagogic din Oradea.

Iuliu I. Dobroiu - consilier în Ministerul Afacerilor Externe.

Constantin N. Ene - director în Ministerul Afacerilor Externe.

Iuliu Fejes - președintele Biroului de Turism pentru Tineret.

Margareta Hedwiga Hauser - redactor șef al Editurii "Kriterion".

Iacob Ionașcu - ambasadorul Republicii Socialiste România la Roma.

Stefan Gheorghe I. Mihai - director în Ministerul Afacerilor Externe.

Otilia Popescu - șef de secție la Combinatul de celuloză și hîrtie Suceava.

Voicu Stancu - președintele Uniunii județene a cooperativelor agricole de producție Argeș.

Dimitrie I. Stănescu - consilier în Ministerul Afacerilor Externe.

Eugen Tarhon - prim vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Tulcea.

Gheorghe I. Vasile - consilier în Ministerul Afacerilor Externe.

Tudor Zamfira - director în Ministerul Afacerilor Externe.

XVI. Ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa a IV-a tovarășilor:

Ion Antonică - secretar al Comitetului județean Buzău al P.C.R.

Constantin Băbeanu - ambasadorul Republicii Socialiste România la Hanoi.

Nicolae Blejan - ambasadorul Republicii Socialiste România la Sofia.

Gheorghe Brehuescu - prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Iași.

Aurel Bulgărea - secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R.

Sergiu N. Celac - director adjunct în Ministerul Afacerilor Externe.

Aurelia Dănilă - președinta Comitetului județean Cluj al femeilor.

George Elian - ambasadorul Republicii Socialiste România la Haga.

Ion Gătejoiu - secretarul Comitetului de partid al Uzinelor de utilaj petrolier Tîrgoviște.

Edwin C. Glaser - consilier în Ministerul Afacerilor Externe.

Vieceslav Harnaj - președintele Asociației crescătorilor de albine.

Ion Huțanu - directorul Fabricii "Țesătura" Iași.

Elemer Jancso - profesor universitar, Cluj.

Adalbert Milita - secretarul Consiliului oamenilor muncii de naționalitate germană.

Florența Munteanu - secretarul Comitetului de partid al Fabricii textile Pitești.

Mircea Nicolaescu - ambasadorul Republicii Socialiste România la Lima.

Ioan Obradovici - ambasadorul Republicii Socialiste România la Praga.

Tiberiu Petrescu - ambasadorul Republicii Socialiste România la Varșovia.

Mihail Dorel Popa - directorul Combinatului de îngrășăminte azotoase Tîrgu Mureș.

Teodor Prunea - șef de secție la Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România.

Ion Sandu - ambasadorul Republicii Socialiste România la Ulan Bator.

Domokos Szasz - președintele Uniunii județene a cooperativelor agricole de producție Covasna.

Petre Tănăsie - ambasadorul Republicii Socialiste România la New Delhi.

Ioan Ungur - prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Sibiu.

Nicolae Vancea - ambasadorul Republicii Socialiste România la Conakry.

Dușan Vlascici - președintele C.A.P. Variaș, județul Timiș.

XVII. Ordinul 23 August clasa a IV-a tovarășilor:

Ion Albulețu - prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Mehedinți.

Constantin Amariei - prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Vaslui.

Paraschiv Benescu - președintele Consiliului județean Galați al sindicatelor.

Ștefan M. Bîrlea - prim-vicepreședinte al Consiliului Național pentru Știință și Tehnologie.

Dumitru D. Breabăn - secretar al Comitetului județean Botoșani al P.C.R.

Petru N. Bunea - director general al Combinatului chimic Borzești.

Ioan N. Călcioiu - prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Dîmbovița.

Mihail Diamandopol - președintele Băncii de Investiții.

Ion Drăgan - secretarul general al Secretariatului General al Consiliului de Miniștri.

Alexandru Dumitru - președintele C.A.P. Tătăranu, județul Vrancea.

Mihaly Bartoș Kovacs - prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Harghita.

Ladislau Lorincz - cercetător științific la Institutul de cercetări juridice București.

Ioan Retegan - prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Bistrița-Năsăud.

Constantin Sandu - președintele Uniunii județene a C.A.P. Buzău.

Traian Ștefănescu - președintele Consiliului Uniunii Asociațiilor Studențești din România.

Ion Tudor - prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al județului Constanța.

Ion Tarachiu - secretar al Comitetului județean Ialomița al P.C.R.

Tiberiu Turcuș - prim-vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular al sectorului 6, București.

XVIII. Ordinul Tudor Vladimirescu clasa a IV-a tovarășilor:

Mihai Burcheșin - secretar al Comitetului județean Dolj al P.C.R.

George Chiriță - prim-secretar al Comitetului municipal Galați al P.C.R.

Constanța Ciontu - membru al Consiliului de Stat.

Constantin N. Drăgoescu - secretar al Comitetului județean Gorj al P.C.R.

Alexandru Iliescu - secretar al Comitetului județean Suceava al P.C.R.

Nicolae Ionescu - adjunct al ministrului industriei chimice.

Petre Ivanov - director la Navrom - Constanța.

Radu Manoliu - secretar al Comitetului județean Bacău al P.C.R.

Constantin Matei - secretar al Comitetului județean Vîlcea al P.C.R.

Mircea Popovici - președintele Casei de Economii și Consemnațiuni.

Ștefan Popovici - director general al Administrației Generale a Asigurărilor de Stat.

Gheorghe Stoica - secretar al Comitetului Central al U.T.C.

Jean Tudor - secretar al Comitetului județean Teleorman al P.C.R.

Petru Țăran - secretar al Comitetului județean Harghita al P.C.R.

XIX. Ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa a V-a tovarășilor:

George D. Marin - director la Ministerul Afacerilor Externe.

Vasile I. Sandru - ambasador.

Armand Cornel T. Vladu - director la Ministerul Afacerilor Externe.

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

București, 4 mai 1971.

Nr. 157.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...