Consiliul de Stat

Decretul nr. 157/1971 privind conferirea unor ordine ale Republicii Socialiste România

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 august 1971

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 15

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Cu prilejul aniversării a 50 de ani de la constituirea Partidului Comunist Român,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă:

Art. 1. -

Pentru activitate îndelungată în mișcarea muncitorească și merite deosebite în opera de construire a socialismului, se conferă:

I. Ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa I tovarășilor:

Simion Bughici - vicepreședinte al Colegiului central de partid.

Ion Cristescu - pensionar, județul Dolj.

Petrea C. Isăcescu - pensionar, București.

Corneliu Mănescu - ministrul afacerilor externe.

Andrei S. Roman - pensionar, București.

Ion Vintze - vicepreședinte al Consiliului oamenilor muncii de naționalitate maghiară.

II. Ordinul 23 August clasa I tovarășilor:

Alexandru Buican - pensionar, București.

Nicolae Djamo - conferențiar la Academia de studii economice din București.

Gheorghe V. Florescu - pensionar, București.

Ion Geică - pensionar, județul Dolj.

Pompiliu Macovei - președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă.

Vasile Rășcanu - academician, directorul Institutului de biologie, Iași.

Emeric Stoffel - redactor șef al revistei "Neue Literatur".

Radu Vochin - pensionar, județul Argeș.

III. Ordinul Tudor Vladimirescu clasa I tovarășilor:

George Calimachi - pensionar, București.

Claudia Clara Mihailovici Cușmir - pensionară, București.

Victor Dușa - pensionar, București.

Gheorghe I. Florescu - pensionar, București.

Ion Felea - pensionar, București.

Petre Năstăsescu - pensionar, județul Argeș.

Stelian Nițuleseu - pensionar, București.

Emil Popa - vicepreședinte al Comisiei centrale de revizie a C.C. al P.C.R.

Alexandru Scarlat - pensionar, București.

Ion Turcu - pensionar, București.

Gheorghe C. Vlădescu-Răcoasa - pensionar, București.

IV. Ordinul Apărarea Patriei clasa I tovarășilor:

Dumitru Coliu - președintele Comisiei pentru agricultură și silvicultură a Marii Adunări Naționale.

Gheorghe Gaston Marin - președintele Comitetului de Stat pentru Prețuri.

Vasile Vaida - președintele Casei de pensii a cooperativelor agricole de producție.

V. Ordinul Muncii clasa I tovarășului Petre Borilă - pensionar, București.

VI. Ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa a II-a tovarășilor:

Nicolae Aldea - pensionar, județul Prahova.

Stan Arsene - consilier la Comitetul de Stat pentru Economia și Administrația Locală.

Edgar Balogh - redactor șef adjunct la revista "Korunk".

Iosif Bayerle - președintele Colegiului județean de partid Timiș.

Nicolae N. Boța - pensionar, București.

Ion M. Brutus - director adjunct la Banca Națională a Republicii Socialiste România.

Tudor Bugnariu - profesor la Universitatea din București.

Ion Căciuleanu - pensionar, județul Neamț.

Nicolae Constantinescu - pensionar, București.

Octavian Costăchel - directorul Institutului oncologic București.

Ilie David - pensionar, București.

Ianoș Demeter - profesor la Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj.

Ipolit G. Derevici - medic la Spitalul nr. 9 București.

Petruța M. Dumitrescu - pensionară, București.

Ilie Eschinasy - pensionar, București.

Gheorghe F. Gaboș - pensionar, județul Prahova.

Toma N. Ivanici - pensionar, județul Timiș.

Grigore I. Ivaschevici - maistru la Întreprinderea șantier construcții-montaje Brazi.

Ioan Jeremiaș - pensionar, județul Sibiu.

Ion Lascăr - pensionar, județul Neamț.

Dumitru Leonte - pensionar, județul Iași.

Nicolae Marian - pensionar, București.

Nicolae Matei - prim-secretar al Comitetului sectorului 4 București al P.C.R.

Ioan Mețiu - pensionar, județul Sibiu.

Florea A. Naum - pensionar, București.

Ioan Popeț - inginer la Direcția de sistematizare, arhitectură și proiectarea construcțiilor, județul Timiș.

Ecaterina Preoteasa - instructor la C.C. al P.C.R.

Eugenia Rădăceanu - pensionară, București.

Traian N. Rădulescu - pensionar, județul Prahova.

Gheorghe Stroia - pensionar, București.

Ovidiu Șandru - pensionar, București.

Dumitru T. Șerban - pensionar, județul Prahova.

Albert I. Vajna - pensionar, județul Timiș.

Marcu Witzman - prim-arbitru de stat.

VII. Ordinul 23 August clasa a II-a tovarășilor:

Virgil Balaure - pensionar, județul Mehedinți.

Petre Bălăceanu - ambasadorul Republicii Socialiste România în Tunis.

Petre Bărbuneanu - amiral în rezervă, București.

Ștefan Cleja - ambasadorul Republicii Socialiste România la Beiruth.

Nicolae Comnacu - pensionar, București.

Aron A. Cahana - pensionar, București.

Pavel Cristescu - director general la Ministerul Industriei Chimice.

Ion Drînceanu - ambasadorul Republicii Socialiste România la Dar Es Salaam.

Stefan Ducu - pensionar, județul Brașov.

Vasile Dumitrescu - ambasadorul Republicii Socialiste România la Santiago de Chile.

Emanoil Florescu - șef de secție la Secretariatul General al Consiliului de Miniștri.

Beate B. Fredanov - actriță la Teatrul "Lucia Sturza Bulandra" București.

Grigore Geamănu - ambasadorul Republicii Socialiste România la Ankara.

Gheorghe A. Georgescu - pensionar, București.

Gheorghe M. Georgescu - pensionar, București.

Moise L. Held - pensionar, București.

Victor Ionescu - președintele Camerei de Comerț a Republicii Socialiste România.

Dumitru Ivanovici - adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.

Virgil Ionescu - pensionar, județul Iași.

Gheorghe Jianu - pensionar, județul Dolj.

Alexandru Lăzăreanu - ambasadorul Republicii Socialiste România la Bruxelles.

Mihai Levente - secretarul Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste.

Mihai Magheru - ambasadorul Republicii Socialiste România la Islamabad.

Anton Manea - director adjunct la Întreprinderea de aparate de măsură și control Otopeni.

Aurel Mălnășan - ambasadorul Republicii Socialiste România la Phenian.

Eduard Mezincescu - ambasadorul Republicii Socialiste România la Stockholm.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...