Consiliul de Stat

Decretul nr. 213/1971 privind conferirea ordinului Steaua Republicii Socialiste România clasa I tovarășului Kim Ir Sen

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 iulie 1971

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Dînd o înaltă apreciere contribuției aduse la întărirea și dezvoltarea legăturilor trainice de prietenie și colaborare între Partidul Muncii din Coreea și Partidul Comunist Român, între poporul coreean și poporul român, precum și pentru merite deosebite în lupta pentru triumful cauzei păcii și socialismului în lume,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă:

Articol unic. -

Se conferă ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa I tovarășului Kim Ir Sen, secretarul general al Partidului Muncii din Coreea, președintele Cabinetului de Miniștri al Republicii Populare Democrate Coreene.

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

București, 10 iunie 1971.

Nr. 213.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...