Marea Adunare Națională - MAN

Legea nr. 42/1970 pentru aprobarea Decretului nr. 334/1970 privind organizarea și funcționarea Departamentului Cultelor

Modificări (...)

Text publicat în Buletinul Oficial nr. 148 din 18 decembrie 1970.

În vigoare de la 18 decembrie 1970

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

EXPUNERE DE MOTIVE

Alăturata Lege are drept obiect aprobarea Decretului nr. 334/1970 privind organizarea și funcționarea Departamentului Cultelor, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 103 din 15 august 1970.

Pentru organizarea și funcționarea Departamentului Cultelor a fost emis Decretul nr. 334/1970, prin care se stabilesc atribuțiile, structura organizatorică și modul de funcționare pe principiul conducerii colective.

Prin decret sînt precizate atribuțiile ce revin departamentului în înfăptuirea politicii statului cu privire organizarea și activitatea cultelor și în exercitarea drepturilor statului de supraveghere și control asupra activității acestora.

Departamentul Cultelor este condus de Colegiul departamentului, organ deliberativ, care hotărăște în problemele generale privind activitatea departamentului.

Departamentul Cultelor are în conducerea sa un președinte și un vicepreședinte.

În scopul coordonării unor măsuri pe care le au cultele pe baza legilor sau a statutelor lor de organizare, pe lîngă Departamentul Cultelor funcționează Consiliul consultativ al cultelor, a cărui organizare și principale atribuții sînt reglementate prin Decretul nr. 334/1970.

Totodată, s-a abrogat Decretul nr. 37/1949 pentru organizarea Ministerului Cultelor, publicat în Monitorul Oficial nr. 30 din 5 februarie 1949, precum și orice dispoziții contrare Decretului nr. 334/1970.

Deoarece normele cuprinse în acest decret au putere de lege, ele au fost supuse spre dezbatere și adoptare Marii Adunări Naționale, în conformitate cu art. 64 pct. 2 din Constituție.

Marea Adunare Națională a Republicii Socialiste România adoptă prezenta lege.

Articol unic. -

Se aprobă Decretul nr. 334/1970 privind organizarea și funcționarea Departamentului Cultelor.

Această lege a fost votată de Marea Adunare Națională în ședința din 18 decembrie 1970, cu unanimitatea voturilor celor 446 deputați prezenți la ședință.

Președintele Marii Adunări Naționale,
ȘTEFAN VOITEC

București, 18 decembrie 1970.

Nr. 42.

În conformitate cu dispozițiile art. 57 din Constituția Republicii Socialiste România, semnăm această lege.
Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

București, 18 decembrie 1970.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...