Consiliul de Stat

Decretul nr. 307/1970 privind conferirea de ordine și medalii ale Republicii Socialiste România unor cadre didactice din învățămîntul de toate gradele, cu prilejul zilei de 30 iunie, Ziua învățătorului

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 04 iulie 1970

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

În semn de prețuire a personalului didactic pentru activitatea meritorie în domeniul instruirii și educării elevilor și studenților și a contribuției aduse la dezvoltarea învățămîntului și culturii din patria noastră,

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România d e c r e t e a z ă:

Art. 1. -

Se conferă ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa a II-a tovarășului Cristofor Simionescu, profesor, rectorul Institutului politehnic din Iași.

Art. 2. -

Se conferă Ordinul Muncii clasa a II-a tovarășilor:

George Gh. Ciucu - profesor la Universitatea din București.

Francisc F. Izsak - profesor, inspector general la Inspectoratul școlar al județului Covasna.

Sofia Gh. Pușcașu - profesoară, inspector general la Inspectoratul școlar al municipiului București.

Arnold C. Rommer - învățător, director adjunct la Liceul din orașul Codlea, județul Brașov.

Dimitrie D. Todoran - profesor universitar, rectorul Institutului de perfecționare a cadrelor didactice în București.

Art. 3. -

Se conferă Ordinul Muncii clasa a III-a tovarășilor:

Paul E. Alger - profesor la Liceul "Gheorghe Lazăr" din București.

Edith I. Andrassy - lector la Institutul de arte plastice "Ion Andreescu" din Cluj.

Eufrosina Gh. Aramă - învățătoare, directoare la școala generală din Țolești, județul Suceava.

Stefania F. Bajura - profesoară, directoare la Liceul nr. 2 din Roman.

Ștefan I. Bălan - învățător la Școala generală din Hîrșova, județul Constanța.

Ibolya B. Bartha - profesoară la Școala generală din Sînzieni, județul Covasna.

Constanța A. Bărboi - profesoară, inspector principal la Ministerul Învățămîntului.

Ion I. Bărbulescu - profesor, director la Liceul din Cetate, județul Dolj.

Carol I. Bedo - profesor la Liceul agricol din Miercurea-Ciuc.

Ana T. Bejinaru - profesoară la Liceul militar "Ștefan cel Mare" din Cîmpulung Moldovenesc, județul Suceava.

Gheorghe Gh. Berinde - profesor, director adjunct la Liceul din Lugoj, județul Timiș.

Stan V. Bîrsan - profesor, director la Școala generală nr. 2 din Măgura, județul Teleorman.

Elena O. Borcoman - profesoară, directoare la liceul pedagogic din Sibiu.

Magdalena J. Bodo - educatoare, directoare la Grădinița de copii din Livezeni, județul Mureș.

Tiberiu C. Bordea - profesor la Liceul pedagogic din Buzău.

Ion D. Bratu - învățător la Școala generală nr. 1 din Cîmpulung.

Constantin I. Brumă - profesor, director la Școala generală nr. 6 din Tecuci.

Elena P. Buhai - profesoară, directoare la Liceul nr. 1 din Cîmpina.

Ioan I. Bucur - maistru-instructor la Grupul școlar de construcții din Tîrgu Mureș.

Ilie I. Budurișan - maistru-instructor, director adjunct la Grupul școlar al Uzinei de vagoane din Arad.

Gheorghe M. Catrina - șef de lucrări la Institutul agronomic din Timișoara.

Nicolae St. Căpătoiu - profesor, inspector general în Ministerul Învățămîntului.

Vasile C. Ceapă - profesor, director la Grupul școlar "Alexandru Ioan Cuza" din Galați.

Simion N. Cioată - profesor, inspector general în Ministerul Învățămîntului.

Marius I. Ciurel - asistent la Universitatea din București.

Constantin I. Cioplea - profesor, director la Școala generală din Nușfalău, județul Sălaj.

Constantin C. Pașcan Ciurea - profesor, director la Școala generală din Lenauheim, județul Timiș.

Costică C. Cumpătă - profesor, inspector general în Ministerul Învățămîntului.

Paula C. Chițimia - profesoară, directoare la Liceul nr. 31 din București.

Constantin C. Chindea - profesor, inspector șef la Inspectoratul școlar al județului Suceava.

Marta Szabo E. Chișu - profesoară la Liceul nr. 2 din Satu Mare.

Dumitru Gh. Costea - învățător, director la Școala generală din Pîncești, județul Bacău.

Vasile I. Cojocaru - profesor, inspector șef la Inspectoratul școlar al județului Botoșani.

Maria A. Crîngoiu - învățătoare la Școala generală nr. 22 din Craiova.

Romeo M. Dăscălescu - profesor, director adjunct la Institutul de științe pedagogice din București.

Victor T. Drăgoi - profesor, director la Liceul din Cîmpeni, județul Alba.

Scarlat M. Duță - profesor, inspector principal în Ministerul Învățămîntului.

Gheorghe St. Enescu - profesor, șef de secție la Editura didactică și pedagogică.

Valentina Gr. Filipescu - profesoară, șefă de sector la Institutul de științe pedagogice din București.

Eugeniu M. Filip - profesor, inspector la Inspectoratul școlar al județului Vaslui.

Maria S. Filon - profesoară, inspector în Ministerul Sănătății.

Necolai T. Filoteanu - profesor, inspector principal în Ministerul Învățămîntului.

Elisabeta I. Gan - profesoară, președinta Consiliului județean al organizației pionierilor Maramureș.

Elena A. Georgescu - profesoară, directoare la Liceul din Fieni, județul Dîmbovița.

Iulian I. Ghiță - profesor, inspector șef la Inspectoratul școlar al județului Bacău.

Marius T. Gogîltan - profesor, director la Școala generală din Băile Herculane, județul Caraș-Severin.

Mihai Gr. Grigorescu - profesor, director la Liceul nr. 2 din Oltenița, județul Ilfov.

Victor O. Hîncu - profesor, director adjunct în Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini.

Costache N. Hîrjoghe - profesor, inspector la Inspectoratul școlar al județului Brăila.

Nicolae I. Hoară - profesor, inspector la Inspectoratul școlar al municipiului București.

Iancu A. Horescu - profesor la Universitatea din Timișoara.

Vasile I. Hrib - profesor, director la Liceul nr. 6 din Iași.

Arpad Ladislau L. Illyeș - profesor, inspector general la Inspectoratul școlar al județului Harghita.

Nichifor I. Inescu - profesor, inspector general în Ministerul Învățămîntului.

Emil Gr. Isac - profesor la Liceul "Tudor Vladimirescu" din Tîrgu Jiu.

Andrei Gr. Ivanov - învățător, director la Școala generală din Crișan, județul Tulcea.

Alexandru A. Koros - învățător la Școala generală "Alexandru Moghioroș" din Salonta, județul Bihor.

Mircea I. Lazăr - profesor, inspector la Inspectoratul școlar al județului Cluj.

Ecaterina Cecilia A. Lupescu - profesoară la Liceul pedagogic din Iași.

Petru P. Ludoșan - profesor, inspector șef la Inspectoratul școlar al județului Brașov.

Marcela L. Lungulescu - profesoară, inspector principal în Ministerul Învățămîntului.

Abel S. Mariș - învățător, inspector la Inspectoratul școlar al județului Hunedoara.

Virginia T. Marinescu - învățătoare la Școala generală nr. 99 din București.

Maria Gh. Mănoiu - profesoară, directoare la Liceul industrial de construcții din Craiova.

Olimpia St. Mihălceanu - profesoară, directoare adjunctă la Liceul "Alexandru Moghioroș" din Oradea.

Ioan N. Mihuț - profesor, activist la Consiliul Național al Organizației Pionierilor.

Ioan A. Mureșan - profesor, director la Liceul "Andrei Mureșanu" din Dej.

Victor I. Negre - profesor, activist la Comitetul județean Ilfov al P.C.R.

Constantin N. Negreanu - profesor, inspector la Inspectoratul școlar al județului Constanța.

Titu I. Nițu - profesor, inspector general la Inspectoratul școlar al județului Ialomița.

Elena N. Nicodim - profesoară la Liceul economic din Sibiu.

Nadia V. Nicolescu - profesoară, șefă de secție la Editura didactică și pedagogică.

Marinel S. Oancea - profesor, inspector principal în Ministerul Învățămîntului.

Ioan I. Oprișiu - profesor, director la Grupul școlar de industrie ușoară al F.R.B. din București.

Magda P. Panaitiu - profesoară, redactor principal la Editura didactică și pedagogică.

Constantin Gh. Pantor - profesor, director la Liceul agricol din Curtea de Argeș.

Gertrude-Ana E. Pâlenciuc - profesoară, șefă de secție la Editura didactică și pedagogică.

Alexandrina V. Păuș - profesoară la Liceul din Adjud, județul Vrancea.

Mercurie V. Petcu - profesor, director adjunct la Școala generală nr. 1 din Sighișoara.

Ion M. Pîrvan - profesor la Liceul din Comarnic, județul Prahova.

Ion M. Petreanu - profesor la Universitatea din Craiova.

Eugenia N. Popa - profesoară la Liceul "Mihai Viteazul" din Turda.

Avram A. Pop - profesor, șef de secție la Editura didactică și pedagogică.

Ștefan V. Pop - profesor, șef de serviciu în Ministerul Muncii.

Ion A. Precup - conferențiar la Institutul de petrol, gaze și geologie din București.

Stela I. Predescu - profesoară, redactor șef de rubrică la revista "Colocvii".

Vasile V. Preșan - profesor, director adjunct la Școala postliceală de hidrometeorologie din Arad.

Ștefan D. Puiu - profesor la Institutul agronomic "Nicolae Bălcescu" din București.

Alexandru N. Rădulescu - conferențiar la Institutul politehnic "Gheorghe Gheorghiu-Dej" din București.

Nicolae N. Rucăreanu - profesor la Institutul politehnic din Brașov.

Silviu S. Scripeț - profesor, inspector șef la Inspectoratul școlar al județului Bistrița-Năsăud.

Ana D. Serb - profesoară, directoare la Școala generală nr. 1 din Cîmpulung.

Cornel Gh. Silaghi - învățător, inspector la Inspectoratul școlar al județului Sibiu.

Crăciun-Ioan I. Siclovan - șef de lucrări la Institutul de mine din Petroșani, județul Hunedoara.

Iosif I. Siller - profesor, activist la Consiliul județean al organizației pionierilor Timiș.

Margareta C. Victor Slidak - învățătoare la Școala generală din Moșnița Nouă, județul Timiș.

Nicolae T. Sorin - profesor, redactor șef de rubrică la revista "Colocvii".

Silviu Fl. Sotoc - profesor, director la Școala generală din Pișcolt, județul Satu Mare.

Enache M. Sterian - învățător la Școala generală din Rîca, județul Argeș.

Ion M. Stolojan - profesor, director la Liceul "Alexandru Vlahuță" din Rîmnicu Sărat.

Gheorghe C. Spiridonescu - profesor, președintele Consiliului județean al organizației pionierilor Galați.

Aurelia C. Stroe - profesoară, directoare la Liceul economic nr. 1 din București.

Iuliu P. Szasz - profesor, director la Liceul nr. 2 din Reghin, județul Mureș.

Nicolae Gh. Tansanu - învățător, director la Școala generală din Averești, județul Neamț.

Maria I. Tarasov - profesoară, inspector principal în Ministerul Învățămîntului.

Dumitru P. Tătaru - profesor, inspector general în Ministerul Învățămîntului.

Victor I. Teodorescu - profesor, inspector general în Ministerul Învățămîntului.

Ioan I. Tomiță - profesor, inspector în Ministerul Industriei Chimice.

Maria. S. Topală - profesoară, directoare la Liceul economic din Craiova.

Zoltan K. Toth - învățător, director la Școala generală nr. 1 din Salonta, județul Bihor.

Ion D. Tudose - profesor, inspector șef la Inspectoratul școlar al județului Vîlcea.

Leontina D. Ursu - profesoară, directoare la Liceul pedagogic din Sighetu Marmației.

Otto S. Wagner - învățător la Școala generală din Cristian, județul Brașov.

Visarion G. Varga - învățător la Școala generală nr. 3 din Caracal.

Vasile C. Văleanu - profesor, director la Școala Generală din Oșești, județul Vaslui.

Alexandru Mircea N. Vlăduț - profesor, metodist principal în Ministerul Învățămîntului.

Dumitru C. Vulpescu - învățător la Școala generală nr. 5 din Turnu Severin.

Iosif St. Ziegler - profesor la Liceul "Dragoș Vodă" din Sighetu Marmației.

Art. 4. -

Se conferă ordinul Meritul Cultural clasa a III-a tovarășilor:

Vasile C. Agavriloaiei - învățător, director la Căminul cultural din Piatra Șoimului, județul Neamț.

Onoriu C. Andreescu - profesor la Școala generală nr. 3 din Alexandria.

Mihai I. Apostu - profesor, director la Școala generală din Coțofănești, județul Bacău.

Ioan N. Arion - învățător, director la Școala generală din Sarmizegetusa, județul Hunedoara.

Alfred L. Bartmus - profesor la Liceul din Rupea, județul Brașov.

Gheorghe M. Bălan - profesor, director la Căminul Cultural din Trușești, județul Botoșani.

Nicolae N. Bătrîneanu - maistru-instructor la Palatul pionierilor din București.

Petru P. Borod - profesor, director la Școala generală din Șimand, județul Arad.

Ignațiu N. Borlan - învățător la Școala generală din Mogoșești, județul Maramureș.

Marin I. Brînaru - profesor la Liceul din Drăgășani, județul Vîlcea.

Radu Gh. Capră - învățător, director la Școala generală din Călinești, județul Prahova.

Pompei I. Ceaca - profesor la Școala generală din Ceaca, județul Sălaj.

Ștefan N. Cimponeru - învățător la Școala generală din Paniova, județul Timiș.

Marcel L. Cîntea - profesor, director la Școala generală din Gălăuțaș, județul Harghita.

Ioan V. Chioreanu - profesor, director la Școala generală din Apahida, județul Cluj.

Ion A. Coca - profesor la Liceul din Găești, județul Dîmbovița.

Vasile I. Dinu - conferențiar la Conservatorul de muzică "Ciprian Porumbescu" din București.

Nicolae S. Dumitrașcu - maistru-instructor la Palatul pionierilor din București.

Teodor M. Georgescu - profesor pensionar din Slatina.

Ion S. Gongu - învățător la Școala generală din Bălăceanu, județul Buzău.

Gheorghe D. Hogea - profesor la Liceul din Măcin, județul Tulcea.

Ioan R. Lehneanu - învățător la Școala generală nr. 1 din Abrud, județul Alba.

Alexandru D. Macedon - profesor la Liceul pedagogic din Focșani.

Dumitru D. Matei - profesor la Palatul pionierilor în București.

Ion N. Mărgescu - învățător la Școala generală din Vulturești, județul Argeș.

Maria M. Mustățea - profesoară la Liceul din Pașcani, județul Iași.

Vera I. Nagaevschi - maistru-instructor la Școala generală din Ghimbav, județul Brașov.

Ana R. Negreanu - învățătoare la Școala generală nr. 10 din Călărași.

Valeria G. Nica - profesoară la Liceul "Mihai Viteazul" din București.

Iosif I. Pal - profesor, director la Școala generală din Voivozi, județul Bihor.

Constantin I. Pamfiloiu - profesor, director la Școala generală din Mătăsari, județul Gorj.

Gheorghe A. Petrușca - profesor la Școala generală nr. 1 din Satu Mare.

Marin S. Pîslaru - profesor la Liceul pedagogic de educatoare din București.

Nicolae P. Racoceanu - profesor, director la Școala generală din Crevedia, județul Ilfov.

Gheorghe N. Rădășanu - învățător pensionar din Bogata, județul Suceava.

Roman P. Scumpu - învățător, director la Școala generală din Priponești, județul Galați.

Cornelia S. Sîngeorzan - profesoară la Școala generală din Maieru, județul Bistrița-Năsăud.

Ilie I. Staicu - învățător la Școala generală din Beharca, județul Dolj.

Ioan T. Șerbănuț - profesor, director la Școala generală din Jabenița, județul Mureș.

Florica Gh. Ștefănescu - învățătoare la Școala generală din Gura Rîului, județul Sibiu.

Dumitru Gh. Tănase - învățător, director la Școala generală nr. 8 din Brăila.

Aurel Gh. Tăbăcaru - învățător, locțiitor de secretar la Comitetul comunal al P.C.R. Vutcani, județul Vaslui.

Trandafir T. Tămaș - profesor la Școala generală din Marga, județul Caraș-Severin.

Ion D. Toboșaru - profesor la Institutul de artă teatrală și cinematografică "I.L. Caragiale" din București.

Mihai A. Tomoș - profesor, activist la Consiliul municipal al organizației pionierilor Constanța.

Nicolae L. Tompa - profesor la Institutul de teatru "Szentgyorgyi Istvan" din Tîrgu Mureș.

Constantin C. Trușcă - profesor, director la Școala generală nr. 2 din Pătulele, județul Mehedinți.

Lenke Z. Vajna - învățător la Școala generală din Covasna, județul Covasna.

Art. 5. -

Se conferă ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa a IV-a tovarășilor:

Vasile N. Diaconescu - profesor la Institutul politehnic din Iași.

Vasile I. Ilie - profesor la Institutul politehnic din Cluj.

Haralambie M. Ionescu - profesor la Academia de studii economice din București.

Stefan I. Kiss - conferențiar la Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj.

Iulian I. Mincu - profesor la Institutul de medicină și farmacie din București.

Dumitru A. Rusu - profesor la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași.

Art. 6. -

Se conferă ordinul Steaua Republicii Socialiste România clasa a V-a, tovarășilor:

Lucian I. Agachi - profesor, inspector la Inspectoratul școlar al județului Bacău.

Angela M. Cecan - profesoară la Liceul din Sînnicolau Mare, județul Timiș.

Koloman A. Kiss - profesor, inspector la Inspectoratul școlar al județului Mureș.

Olimpia Alex. I. Lazăr - profesoară, directoare adjunctă la Liceul nr. 5 din Iași.

Ion I. Popescu - profesor la Liceul "Gheorghe Lazăr" din București.

Gheorghe C. Rulea - conferențiar la Institutul politehnic "Gheorghe Gheorghiu-Dej" din București.

Ștefan N. Sarivan - profesor, director la Liceul nr. 5 din Ploiești.

Petru A. Stanciu - conferențiar la Universitatea din Timișoara.

Gavril D. Sâmboan - profesor la Universitatea din București.

Nicolae Gh. Teleke - șef de lucrări la Institutul de medicină și farmacie din București.

Gavril Gh. Toderiță - învățător la Liceul nr. 6 din Cluj.

Art. 7. -

Se conferă Medalia Muncii tovarășilor:

Nicolae N. Acsinte profesor, director la Liceul pedagogic din Buzău.

Ion A. Alexandrescu - profesor la Școala generală din Jilavele, județul Ilfov.

Elena C. Amariei - învățătoare la Liceul "Mihail Kogălniceanu" din Vaslui.

Maria A. Ambruș - învățătoare la Liceul din Dănești, județul Harghita.

Alexandru D. Anania - profesor la Școala generală din Forăști, județul Iași.

Iulia N. Andreescu - educatoare la Grădinița de copii din Cernavodă, județul Constanța.

Maria R. Andrieș - profesoară la Școala profesională de industrie ușoară din Iași.

Alexandru D. Antoche - profesor, activist la Consiliul municipal al organizației pionierilor București.

Ion C. Antone - profesor, director la liceul nr. 1 din Arad.

Nicolae C. Arghiroiu - profesor la Casa pionierilor din Focșani.

Nicolae C. Avădanei - învățător, director la Școala generală din Magazia, județul Neamț.

Antal L. Baka - învățător la Școala generală din Lutoasa, județul Covasna.

Ilie I. Băbălău - profesor la Școala generală din Monor, județul Bistrița-Năsăud.

Maria M. Bălășoiu - educatoare, directoare la Grădinița de copii nr. 5 din Satu Mare.

Victoria I. Barabonța - educatoare la Grădinița de copii nr. 25 din Oradea.

Alexandru I. Barbu - profesor, inspector de învățămînt în Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini.

Maria P. Barbu - învățătoare, inspector la Inspectoratul școlar al județului Arad.

Iosif M. Barna - profesor, director adjunct la Liceul nr. 1 din Reșița.

Ion St. Bălan - învățător la Școala generală din Maraloiu, județul Brăila.

Stelian M. Băluță - profesor, inspector la Inspectoratul școlar al județului Tulcea.

Ioan V. Bărbos - învățător, director la Școala generală din Băbdiu, județul Cluj.

Vasile A. Bărduță - profesor, inspector general în Ministerul Învățămîntului.

Wilfried W. Bielz - profesor la Liceul nr. 1 din Brașov.

Virgil S. Bînțințan - profesor, director la Liceul din Cugir, județul Alba.

Cornel R. Birăiescu - învățător la Liceul "Traian Vuia" din Făget, județul Timiș.

Ion V. Bivoleanu - învățător, inspector la Inspectoratul școlar al județului Suceava.

Ion I. Bîldea - profesor, activist la Consiliul municipal al organizației pionierilor Tîrgu Jiu.

Ion Gh. Bîrlă - profesor, inspector principal în Ministerul Învățămîntului.

Iosif C. Bîrluțiu - învățător, director adjunct la Școala generală nr. 1 din Aiud.

Zamfira A. Bîrsan - profesoară, directoare la Școala generală din Bod, județul Brașov.

Maria I. Bîrzotescu - profesoară, directoare la Grupul școlar sanitar din Pitești.

Stan A. Boală - învățător, director la Școala generală nr. 1 din Bordei Verde, județul Brăila.

Valeria N. Bobocea - profesoară, directoare la Grupul școlar sanitar din Buzău.

Vladimir Gh. Boghian - conferențiar la Institutul politehnic din Iași.

Grigore D. Bognar - învățător, director adjunct la Școala generală nr. 2 din Arad.

Valentin Gh. Bologa - profesor la Școala generală din Strehaia, județul Mehedinți.

Octavian C. Botez - profesor, director adjunct la Liceul din Codăești, județul Vaslui.

Ecaterina A. Both - profesoară la Școala sportivă din Satu Mare.

Constantin D. Bran - profesor, director la Școala generală din Văgiulești, județul Gorj.

Eugen I. Bucșa - învățător, director la Școala generală nr. 3 din Cisnădie, județul Sibiu.

Nicolae T.A. Bucur - profesor la Palatul pionierilor din București.

Ileana G. Buraga - învățătoare, directoare la Școala generală din Ghidion, județul Neamț.

Eremie T. Burcezan - profesor, director la Liceul pedagogic din Năsăud.

Maria M. Burdușel - profesoară la Școala generală din Drajna de Sus, județul Prahova.

Victor C. Buricel - profesor, director la Școala generală din Ștefănești, județul Argeș.

Paulina C. Busuioc - învățătoare, directoare la Școala generală din Ploscuțeni, județul Vrancea.

Gheorghe R. Bușoiu - profesor la Liceul din Melinești, județul Dolj.

Paul A. Butak - maistru-instructor la Palatul pionierilor din București.

Ioan Andrei I. Buța - profesor la Școala generală din Turnu Roșu, județul Sibiu.

Valentina D. Butoescu - profesoară, directoare la Școala generală nr. 66 din București.

Ion I. Calboreanu - profesor, director la Școala generală din Prejmer, județul Brașov.

Caesar Gr. Calenic - profesor, inspector la Inspectoratul școlar al județului Tulcea.

Cornel N. Calvocorescu - profesor la Liceul nr. 2 din Satu Mare.

Elena I. Caplea - învățătoare la Școala generală din Jitaru, județul Olt.

Boris A. Capșa - profesor, inspector la Inspectoratul școlar al județului Buzău.

Petre M. Carapetru - profesor, director la Școala generală din Lopătari, județul Buzău.

Nicolae C. Călinescu - învățător, director la Școala generală din Coșula, județul Botoșani.

Maria P. Cezar - învățătoare la Școala generală din Valea Siliștei, județul Vaslui.

Emil P. Cernăianu - șef de lucrări la Universitatea din Craiova.

Gheorghe Gh. Chiriac - conferențiar la Centrul de cercetare pedagogică și de perfecționare a personalului didactic din învățămîntul profesional și tehnic din București.

Elena M. Chifulescu - învățătoare la Școala generală nr. 2 din Turnu Severin.

Vasile M. Ciobanu - profesor, activist la Consiliul municipal al organizației pionierilor din municipiul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

Dumitru T. Cojocaru - profesor, director la Școala generală din Brîncoveni, județul Olt.

Nicolae N. Coltofeanu - profesor la Liceul agricol din Fundulea, județul Ilfov.

Petre Gh. Comănescu - profesor la Liceul din Fetești, județul Ialomița.

Elisabeta V. Constantinescu - profesoară, inspector principal în Ministerul Învățămîntului.

Vasile M. Coravu - profesor la Liceul economic din Turnu Severin.

Dumitru N. Cornea - învățător, activist la Consiliul municipal al organizației pionierilor Petroșani.

Viorel I. Cosa - profesor la Școala generală din Ruși, județul Sibiu.

Florica A. Cosmuța - învățătoare la Școala generală nr. 1 din Oțelu Roșu, județul Caraș-Severin.

Alexandru G. Costa - profesor, inspector principal în Ministerul Învățămîntului.

Ioan I. Costan - profesor, inspector la Inspectoratul școlar al județului Timiș.

Norica N. Costescu - profesoară, directoare adjunctă la Liceul nr. 2 din Ploiești.

Stefania Silvia N. Costescu - profesoară, directoare la Casa pionierilor din Galați.

Eleonora C. Covrig - profesoară la Liceul agricol din Halînga, județul Mehedinți.

Constantin N. Crăciun - profesor, inspector în Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini.

Cornelia C. Crăciunescu - profesoară, directoare la Liceul pedagogic din Turnu Severin.

Ion I. Creangă - profesor, activist la Comitetul județean al P.C.R. Ialomița.

Ilie G. Crețeanu - profesor la Liceul agricol din Sibiu.

Maria Gh. Cristea - învățătoare la Școala generală nr. 3 din Sita Buzăului, județul Covasna.

Ana A. Crișan - învățătoare la Școala generală din Gurbediu, județul Bihor.

Letiția D. Croitoru - învățătoare la Liceul nr. 2 din Reșița.

Iosif I. Czegeldi - profesor la Grupul școlar profesional și tehnic din Arad.

Alexandru A. Darie - profesor la Grupul școlar "Unirea" din București.

Gheorghe C. Dascălu - profesor, director la Liceul din Babadag, județul Tulcea.

Ion S. Dascălu - profesor la Liceul agricol din Fălticeni.

Ștefan St. Dănilă - profesor, inspector la Inspectoratul școlar al județului Satu Mare.

Petre P. Dărăbuț - profesor, inspector la Inspectoratul școlar Arad.

Vasile V. Dăscăliță - profesor, activist la Consiliul municipal al organizației pionierilor București.

Traian P. Deac - profesor la Liceul agricol din Lipova, județul Arad.

Elisabeta P. Deak - profesoară la Liceul "Bethlen Gabor" din Aiud.

Francisc L. Deak - profesor la Universitatea din București.

Ilse I. Depner - învățătoare la Școala generală din Jibert, județul Brașov.

Ilie T. Diaconu - învățător, director la Școala generală nr. 2 din Roma, județul Botoșani.

Ionel P. Diamant - profesor, director la Școala generală nr. 10 din Galați.

Emilia P. Dima - profesoară la Grupul școlar de industrie alimentară din București.

Pavel I. Dinache - șef de lucrări la Institutul politehnic din Galați.

Ion M. Dincă - profesor la Liceul economic din Giurgiu.

Nicolae T. Dinu - profesor, inspector la Inspectoratul școlar al municipiului București.

Petre N. Dobrinescu - profesor, director la Școala generală nr. 2 din Drăgășani, județul Vîlcea.

Ana D. Donca - învățătoare la Școala generală din Derna, județul Bihor.

Elisabeta Pițigoi Donici - învățătoare pensionară din Cîmpulung.

Mihai C. Dragomirescu - profesor la Școala profesională de mecanici agricoli din Ciorogîrla, județul Ilfov.

Constantin M. Dumitrescu - profesor la Școala generală din Gura Ocniței, județul Dîmbovița.

Constantin V. Dumitriu - profesor, inspector general la Inspectoratul școlar al județului Vrancea.

Vasile I. Duncan - învățător, director la Școala generală nr. 10 din Sighetu Marmației.

Paul M. Dușca - profesor la Liceul nr. 3 din Craiova.

Ionel F. Fanaca - învățător, inspector la Inspectoratul școlar al județului Brăila.

Nicolae V. Faur - profesor, director la Școala generală din Rîșculița, județul Hunedoara.

Aurica P. Filip - profesoară la Liceul "Gheorghe Șincai" din Baia Mare.

Grigore I. Filip - profesor, director la Școala generală din Lăpuș, județul Maramureș.

Mihai St. Filipescu - profesor, director la Școala generală din Coțofenii din Față, județul Dolj.

Elena I. Firea - șef de lucrări la Institutul de educație fizică și sport din București.

Marcel I. Fîcă, - profesor la Liceul nr. 8 din Iași.

Alexandru M. Florea profesor, inspector la Inspectoratul școlar al județului Constanța.

Gheorghe I. Florea - profesor, inspector la Inspectoratul școlar al județului Teleorman.

Iulian D. Florea - profesor, director adjunct la Liceul din Tîrgu Frumos, județul Iași.

Emil A. Florescu - profesor, director la Școala generală nr. 1 din Sibiu.

Temistocle C. Florescu - profesor, director la Școala generală din Gemenea, județul Suceava.

Viorica I. Florian - profesoară la Liceul nr. 3 din Brașov.

Iacob V. Furtună - profesor la Liceul "Gheorghe Șincai" din București.

Maria A. Gabrea - conferențiar la Institutul pedagogic din Bacău.

Ioan C. Galer - profesor, inspector la Inspectoratul școlar al județului Botoșani.

Luca C. Garabel Garabedeanu - profesor la Liceul nr. 2 din Piatra-Neamț.

Elena V. Georgescu - profesoară, directoare la Școala generală din Tureni, județul Cluj.

Ion I. Georgescu - profesor la Liceul "Vasile Roaită" din Rîmnicu Vîlcea.

Valeria N. Georgescu - educatoare, directoare la Grădinița de copii nr. 20 din București.

Ilona F. Gerendi - profesoară la Liceul din Cristuru Secuiesc, județul Harghita.

Cristea S. Gheorghiu - maistru-instructor la Liceul industrial de construcții din Timișoara.

Alexandru A. Gherman - profesor la Liceul din Șomcuta Mare, județul Maramureș.

Ioan I. Gherman - profesor, director adjunct la Școala generală nr. 1 din Carei, județul Satu Mare.

Istrati Gh. Gherman - profesor, director la Școala generală nr. 2 din Vatra Dornei, județul Suceava.

Raisa I. Ghilea - profesoară la Casa de copii școlari din Beiuș, județul Bihor.

Florea I. Ghițulescu - profesor, director la Școala generală din Merișani, județul Argeș.

Mihai I. Ghivirigă - profesor, cercetător principal la Institutul de științe pedagogice din București.

Gheorghe Gh. Gologan - învățător, director la Casa de cultură din Negrești, județul Vaslui.

Victor V. Grecu - lector la Institutul pedagogic din Oradea.

Teodor I. Groza - învățător la Școala generală din Sînpetru Almașului, județul Sălaj.

Angela N. Hagi - învățătoare la Școala generală nr. 1 din Cîmpulung.

Felicia A. Hagiac - profesoară la Liceul nr. 24 din București.

Adalbert A. Harmath - învățător la Școala generală nr. 2 din Turda.

Andrei M. Hell - profesor, inspector la Inspectoratul școlar județean Timiș.

Gheorghe Gh. Herseni - profesor la Liceul nr. 1 din Făgăraș.

Maria I. Hila - educatoare, directoare la Grădinița de copii din Mediaș.

Șarolta Gh. Horvarth - învățătoare la Liceul din Crasna, județul Sălaj.

Milică C. Huștea - profesor, inspector principal în Ministerul Învățămîntului.

Octaviam C. Iacob - profesor, director la Școala generală din Chețani, județul Mureș.

Nedelcu C. Iancu - profesor, director la Liceul "Nicolae Bălcescu" din Brăila.

Pamfilimon A. Iepure - profesor, inspector școlar Turda.

Gheorghe I. Ilioniu - profesor, inspector general în Ministerul Învățămîntului.

Ion C. Ionașcu - profesor, activist la Consiliul județean al organizației pionierilor din Constanța.

Adelina Gh. Ionescu - profesoară la Școala generală nr. 6 din Cîmpulung.

Mircea M. Ionescu - maistru-instructor la Școala generală nr. 88 din București.

Eugen I. Ionescu - învățător la Școala generală din Valea Mare, județul Dîmbovița.

Mihai I. Ioniță - învățător, director la Școala generală din Războieni, județul Neamț.

Iulian Nicolae I. Iovan - profesor, director adjunct la Liceul "Vasile Roaită" din Rîmnicu Vîlcea.

Corneliu T. Iuga - învățător la Școala generală din Mermești, județul Arad.

Adalbert-Iuliu Janosi - lector la Institutul pedagogic de 3 ani din Tîrgu Mureș.

Ioana M. Jîjîe - învățătoare, directoare la Casa de copii preșcolari din Botoșani.

Gheorghe I. Klein - învățător la Școala generală din Izvoru Crișului, județul Cluj.

Francisc F. Kocs - învățător, director la Școala generală din Mujna, județul Harghita.

Valeria R. Koloszvari - învățătoare la Școala generală din Neagra, județul Arad.

Zoltan I. Konya - profesor la Liceul "Petru Maior" din Gherla, județul Cluj.

Garabet A. Kumbetlian - profesor la Liceul industrial energetic din Constanța.

Ileana P. Lamoș - învățătoare la Școala generală din Covăsinț, județul Arad.

Iozsef Florian M. Laszlo - învățător la Școala generală din Glăjărie, județul Mureș.

Dumitru V. Laza - profesor la Școala generală nr. 2 din Bacău.

Maria I. Lazăr - profesoară la Liceul nr. 2 din Suceava.

Teodor Gh. Leca - lector la Institutul pedagogic din Pitești.

Grigore I. Lohănel - asistent la Institutul pedagogic din Suceava.

Olimpiu Ioan F. Luca - profesor la Liceul agricol din Fundulea, județul Ilfov.

Carol C. Major - învățător, director adjunct la Liceul nr. 1 din Luduș, județul Mureș.

Iliey D. Manițiu - profesor, director la Școala generală nr. 17 din Sibiu.

Sevastia N. Manole - învățătoare la Școala generală din Vadurile, județul Vaslui.

Nicolae M. Maraloi - profesor, director la Școala generală din Saraiu, județul Constanța.

Stelian I. Marin - profesor la Școala generală din Voievoda, județul Teleorman.

Dan V. Marinescu - profesor, inspector la Inspectoratul școlar al județului Ilfov.

Stere A. Marinescu - profesor la Grupul școlar al F.R.B. din București.

Mihail R. Matei - profesor, inspector la Inspectoratul școlar al județului Olt.

Mircea P. Makei - profesor la Școala generală din Dănciulești, județul Gorj.

Gabriel I. Mateescu - profesor la Școala profesională "Semănătoarea" din București.

Leontin C. Mazilu - profesor la Grupul școlar profesional și tehnic din Bacău.

Boris Gr. Mălai - profesor la Liceul nr. 2 din Satu Mare.

Ion S. Mănișor - profesor, director la Școala generală Cocorăștii Colț, județul Prahova.

Constantin I. Melcu - profesor la Liceul agricol din Brănești, județul Ilfov.

Francisc G. Mezei - învățător la Școala generală din Stejeriș, județul Mureș.

Virgil I. Mihăilă - profesor, director la Școala generală din Azuga, județul Prahova.

Vasile S. Mihalache - profesor, director la Școala generală din Topile, județul Iași.

Nicolae I. Mihalcea - profesor, inspector principal în Ministerul Învățămîntului.

Iuliana V. Mihaly - educatoare la Grădinița de copii din Zăuan, județul Salaj.

Sabina M. Mihu - profesoară la Liceul militar "Dimitrie Cantemir" din Breaza, județul Prahova.

Ioana I. Mircea - învățătoare, directoare la Școala specială din Bivolăria, județul Suceava.

Nicolae N. Mitrea - profesor, director la Liceul pedagogic din Focșani.

Constantin O. Mitrică - profesor, director la Școala generală din Desa, județul Dolj.

Constantin I. Mocanu - profesor la Institutul politehnic "Gheorghe Gheorghiu-Dej" din București.

Haralambie I. Modan - profesor, inspector șef la Inspectoratul școlar al județului Neamț.

Benone V. Mogoșeanu - profesor la Liceul din comuna Mihail Kogălniceanu, județul Constanța.

Ion I. Moldovan - profesor la Liceul "Horia, Cloșca și Crișan" din Alba Iulia.

Iuliu A. Morar - profesor la Școala generală din Simeria, județul Hunedoara.

Constantin V. Moraru - conferențiar la Institutul politehnic din Galați.

Cristina N. Moraru - învățătoare la Liceul din Ghelari, județul Hunedoara.

Valeria I. Moruțan - educatoare, directoare la Căminul de copii nr. 1 din Bistrița.

Emil N. Motovelea - profesor la Școala generală nr. 1 din Ivești, județul Galați.

Olimpia M. Motrescu - învățătoare, directoare la Casa de copii nr. 8 din București.

Gheorghe R. Mucea - profesor, inspector principal în Ministerul Învățămîntului.

Ioan M. Munteanu - profesor, inspector la Inspectoratul școlar al județului Alba.

Constantin I. Munteanu - învățător la Școala generală din satul Gheorghe Doja, județul Bacău.

Maria D. Munteanu - învățătoare la Școala generală nr. 4 din Buzău.

Iuliana P. Mușat - profesoară, directoare la Școala generală nr. 11 din București.

Valentin I. Nae - profesor la Grupul școlar "Steagul Roșu" din Brașov.

Alexandru A. Nagy - profesor, director adjunct la Liceul din Iernut, județul Mureș.

Gheorghița P. Neacșu - profesoară, activistă la Consiliul municipal al organizației pionierilor Tîrgu Mureș.

Ioan D. Nechita - profesor la Liceul din Pașcani.

Alexandru D. Nedelcu - profesor la Grupul școlar sanitar din București.

Filip D. Negoiță - profesor la Liceul nr. 2 din Călărași.

Bucur I. Nica - profesor la Liceul agricol din Geoagiu, județul Hunedoara.

Alexa D. Nichita - învățător la Școala specială din Tîrgu Lăpuș, județul Maramureș.

Vanghele I. Nicolae - profesor la Școala profesională de căi ferate din Arad.

Aurel A. Nicolescu - profesor la Liceul "Gheorghe Lazăr" din București.

Gabriel I. Nicolescu - învățător, director la Școala generală din Studina, județul Olt.

Maria Gh. Nicolescu - maistru-instructor la Școala generală nr. 2 din Alexandria.

Nicolae N. Nistor - asistent la Institutul politehnic "Gheorghe Gheorghiu-Dej" din București.

Petru Gh. Ojog - profesor, director la Școala generală din Santa Mare, județul Botoșani.

Mircea I. Olariu - profesor la Grupul școlar Uzina mecanică din Cugir, județul Alba.

Victor N. Olteanu - maistru-instructor la Școala profesională din Alexandria.

Aurel I. Oprean - conferențiar la Institutul politehnic din Cluj.

Ana F. Orev - educatoare la Grădinița de copii din Darova, județul Timiș.

Constantin I. Pavel - profesor, director la Școala generală din Poiana-Seciuri, județul Gorj.

Ana D.I. Pătrașcu - învățătoare, activistă la Consiliul județean al organizației pionierilor Iași.

Susana S. Penciu - profesoară, directoare adjunctă la Liceul nr. 10 din Cluj.

Alexandrina P. Pene - profesoară, directoare la Școala generală din Tunari, județul Ilfov.

Maria D. Petica - lector la Institutul pedagogic din Galați.

Constantin N. Piele - profesor la Liceul din Călimănești, județul Vîlcea.

Petre I. Pitică - profesor, director la Liceul din Jibou, județul Sălaj.

Iulian Gh. Pișcoreanu - învățător la Școala generală din Horoatu Cehului, județul Sălaj.

Constantin T. Pîrvu - profesor, inspector general în Ministerul Învățămîntului.

Eusebiu D. Platcu - profesor, inspector la Inspectoratul școlar al județului Dîmbovița.

Gheorghe D. Plohot - învățător la Școala generală din Panticeu, județul Cluj.

Sergiu Al. Podgurschi - profesor, inspector la Inspectoratul școlar al județului Vîlcea.

Virgil Gh. Pop - profesor, director la Liceul nr. 43 din București.

Gheorghe N. Popa - profesor, director adjunct la Liceul nr. 1 din Tecuci.

Lucia L. Popa - educatoare la Grădinița de copii nr. 1 din Buhuși, județul Bacău.

Alexandru V. Popescu - conferențiar la Institutul pedagogic din Baia Mare.

Dumitru I. Popescu - profesor la Casa de copii școlari din Teregova, județul Caraș-Severin.

Eugen I. Popescu - profesor la Liceul "George Coșbuc" din București.

Maria M. Popescu - profesoară la Școala generală nr. 4 din Giurgiu.

Simion I. Petric - învățător, director la Școala generală din Poiana Cristei, județul Vrancea.

Ecaterina Gh. Potbăniceanu - profesoară la Școala generală nr. 119 din București.

Martin I. Potoradi - profesor, inspector la Inspectoratul școlar al județului Sibiu.

Boris S. Prohorov - profesor la Școala profesională specială din Timișoara.

Dumitru V. Pruneanu - profesor, activist la Consiliul județean al organizației pionierilor Iași.

Constantin C. Rachieru - profesor, director la Școala generală din Vlădești, județul Argeș.

Vera I. Racolța - profesoară la Liceul "Andrei Mureșanu" din Dej.

Constantin V. Radu - profesor, inspector șef la Inspectoratul școlar al județului Ialomița.

Gheorghe D. Radu - învățător, inspector la Inspectoratul școlar al județului Bacău.

Lenke A. Raduly - educatoare la Grădinița de copii nr. 3 din Sfîntu Gheorghe, județul Covasna.

Anton S. Rafael - învățător, director la Școala generală din Timișești, județul Neamț.

Liviu I. Rațiu - profesor la Liceul nr. 1 din Luduș, județul Mureș.

Paul I. Rădulescu - învățător, inspector la Inspectoratul școlar al județului Olt.

Luiza Gh. Răican - profesoară, directoare adjunctă la Liceul "Nicolae Bălcescu" din București.

Florica Th. Răuț - profesoară la Liceul "Ștefan cel Mare" din Suceava.

Alexandru Gh. Retegan - profesor, director adjunct la Casa de copii școlari din Prundu Bîrgăului, județul Bistrița-Năsăud.

Victoria Gh. Ristea - lector la Institutul pedagogic din Tîrgu Mureș.

Ana E. Rugină - profesoară la Școala generală din Corbu, județul Harghita.

Eugenia V. Rusu - învățătoare la Școala generală din Voșlăbeni, județul Harghita.

Ioan I. Rusu - învățător la Școala generală nr. 3 din Alba Iulia.

Sever Al. Sandor - învățător, director la Școala generală din Păgaia, județul Bihor.

Gheorghe Gh. Sava - învățător, director la Școala generală din Rebra, județul Bistrița-Năsăud.

Gheorghe C. Sfătoiu - profesor, activist la Consiliul județean al organizației pionierilor Mehedinți.

Isailă I. Sălăjan - profesor, director la Școala generală din Aghireșu, județul Cluj.

Mihai D. Săndulache - profesor, director la Școala generală din Domnești, județul Ilfov.

Eufemia Z. Săvulescu - educatoare, directoare la Grădinița de copii nr. 3 din Deva.

Erhard Andrei A. Schenker - învățător la Școala generală din Dupuș, județul Sibiu.

Margareta T. Schuster - învățătoare la Liceul nr. 1 din Bistrița.

Ioan I. Serban - învățător la Școala generală din Grădiștea de Munte, județul Hunedoara.

Ionel I. Sdira - profesor la Grupul școlar al Uzinei de vagoane Arad.

Elefterie N. Sibiescu - învățător la Școala generală din Valea Viei, județul Buzău.

Lidia Claudia I. Simionescu - lector la Institutul pedagogic din Brașov.

Maria M. Simovici - profesoară la Liceul nr. 2 din Bîrlad.

Dumitru T. Sîrbu - conferențiar la Institutul politehnic din Galați.

Lidia N. Sîrbu - profesoară la Grupul școlar al Uzinei mecanice din Cugir, județul Alba.

Melania P. Troian Solacolu - bibliograf principal la Biblioteca centrală pedagogică din București.

Ilie N. Solomon - profesor, activist la Consiliul județean al organizației pionierilor Dolj.

Octavia A. Soroceanu - profesoară la Liceul nr. 1 din Reșița.

Francisc Fr. Spivac - învățător la Școala generală din Livada, județul Satu Mare.

Ion Gh. Stan - profesor la Școala profesională "Electromagnetica" din București.

Marin N. Stancu - profesor, inspector la Inspectoratul școlar al județului Argeș.

Elena I. Stanciu - profesoară la Liceul pedagogic din Blaj.

Marin S. Stanciu - învățător, director la Școala generală din Merenii de Sus, județul Teleorman.

Dumitra S. Stăvărache - educatoare la Grădinița de copii din Lunca-Săcelele, județul Teleorman.

Nicolae T. Stinghie - profesor la Grupul școlar "Hidromecanica" din Brașov.

Maria N. Stoenescu - educatoare, inspectoare la Inspectoratul școlar al județului Galați.

Gheorghe D. Stoian - profesor la Liceul nr. 1 din Dorohoi.

Ion E. Stoian - profesor, director la Școala generală din Balta Doamnei, județul Prahova.

Teodor C. Stoian - învățător la Școala generală din Știubei, județul Buzău.

SiMa L. Stoianov - profesor la Liceul din Deta, județul Timiș.

Ana M. Stoicovici - învățătoare la Școala generală din Belobreșca, județul Caraș-Severin.

Petru L. Storoz - profesor la Liceul nr. 2 din Rădăuți.

Stefan St. Stuparu - lector la Institutul de petrol din Ploiești.

Maria Z. Szabo - profesoară la Școala generală din Camăr, județul Sălaj.

Martin M. Szavai - învățător la Școala generală din Inlăceni, județul Harghita.

Iosif I. Szekely - profesor, activist la Consiliul județean al organizației pionierilor Maramureș.

Constantin P. Stefan - învățător la Școala generală din Cernătești, județul Dolj.

Vasile D. Stefănescu - profesor, cercetător principal la Institutul de științe pedagogice din București.

Vespasian Gh. Stefănescu - învățător, director la Școala generală nr. 1 din Chirnogi, județul Ilfov.

Teodora Gh. Stirbu - educatoare la Grădinița de copii nr. 2 din Giurgiu.

Vasile M. Tache - profesor, inspector în Ministerul Agriculturii și Silviculturii.

Blaga A. Tamaș - profesor la Școala generală din Viișoara, județul Bihor.

Constanța St. Tănăsescu - profesoară, directoarea Școlii generale din Corbii Mari, județul Dîmbovița.

Ion D. Tătaru - profesor la Școala generală din Corabia, județul Olt.

Vasile V. Tătaru - profesor la Școala profesională din Șimleu Silvaniei, județul Sălaj.

Ecaterina H. Teodorescu - lector la Institutul de arte plastice "Nicolae Grigorescu" din București.

Dumitru Gh. Teodorescu - profesor, inspector la Inspectoratul școlar al județului Prahova.

Eugeniu Sorin Gh. Teodorescu - profesor, inspector șef la Inspectoratul școlar al județului Covasna.

Cornelia A. Terțan - învățătoare la Școala generală nr. 1 din Baia Mare.

Gheorghe T. Ticu - învățător, activist la Consiliul județean al organizației pionierilor Dolj.

Ioan I. Todiriță - învățător la Școala generală din Secuieni, județul Bacău.

Ileana I. Toltea - învățătoare la Școala generală nr. 2 din Săcele, județul Brașov.

Mihai B. Toma - învățător, director la Școala generală din Ploieștiori, județul Prahova.

Ileana F. Toth - educatoare la Grădinița de copii nr. 24 din Oradea.

Ion C. Tudor - profesor la Liceul din Sărmașu, județul Mureș.

Ion V. Tuderici - maistru-instructor la Liceul industrial pentru construcții de mașini din Oradea.

Adrian I. Tărîndă - profesor, director la Liceul din Urlați, județul Prahova.

Atanasie D. Tîrulescu - profesor la Liceul "Emanoil Gojdu" din Oradea.

Constantin St. Tuinea - profesor la Școala generală din Călinești, județul Olt.

Gheorghe I. Ungureani - profesor la Școala generală din Stănești, județul Argeș.

Vasile I. Ungureanu - învățător la Școala generală nr. 11 din Timișoara.

Ion F. Urmă - învățător, director la Școala generală din Tabăra, județul Iași.

Constantin I. Ursu - profesor la Școala generală din Șotînga, județul Dîmbovița.

Ioan M. Ursu - profesor, activist la Consiliul județean al organizației pionierilor Satu Mare.

Ioan Gh. Vancea - șef de lucrări la Institutul agronomic din Timișoara.

Gheorghe Gh. Vasilescu - asistent la Universitatea din București.

Nicolae A. Vasiliu - învățător, director la Școala generală din satul Mircea Vodă, județul Constanța.

Gheorghe C. Vericeanu - conferențiar la Institutul pedagogic din Constanța.

Ion I. Vereșezan - profesor, activist la Consiliul județean al organizației pionierilor Cluj.

Elena N. Verdeanu - învățătoare, directoare la Casa de copii școlari din Bacău.

Stefan M. Vieru - profesor, director la Școala generală din Gohor, județul Galați.

Maria A. Vintilescu - profesoară la Palatul pionierilor din București.

Adrian N. Zaharescu - profesor la Grupul școlar de chimie din București.

Constantin C. Zavati - profesor la Liceul nr. 2 din Bacău.

Ion I. Zerweș - învățător, director la Școala generală din Ormeniș, județul Mureș.

Președintele Consiliului de Stat,
NICOLAE CEAUȘESCU

București, 26 iunie 1970.

Nr. 307.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...