Contract de constituire a unui drept de abitație


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

CONSTITUIRE A UNUI DREPT DE ABITAȚIE

I. Partile:

Subsemnatul . . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . . . . . . . ., jud. . . . . . . . . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . posesor al C.I. cu seria . . . . . . . . . . . . . . . . ., nr. . . . . . . . . . . . . . . . ., eliberat de Politia . . . . . . . . . . . . . . . . ., la data de . . . . . . . . . . . . . . . . ., in calitate de PROPRIETAR.

Subsemnatul (a)................., domiciliat in................., str................., nr...., bl..... ap......, jud.................., CNP.............. posesor al C.I. cu seria …, nr………., eliberat de Politia................., la data................., in calitate de BENEFICIAR al dreptului de abitație 1.

am convenit încheierea prezentului contract de constituire a unui drept de abitație in următoarele condiții :

II. Obiectul contractului:

Subsemnatul..........., constitui cu titlu............2. un drept de abitație............. 3. asupra.......... imobilului 4. situat în.......... nr. CF........., nr. cadastral........... (descriere imobil) în favoarea..................

Eu, . . . . . . . . . . . . (proprietarul) declar că am dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului ce face obiectul prezentului contract de abitație în baza . . . . . . . . . . . . . . , înscris în Cartea Funciară conform încheierii nr. . . . . . . . . . . din . . . . . . . . . . .

Imobilul ce face obiectul prezentului contract de constituire de abitație este/nu este liber de sarcini, așa cum rezulta din.......... 5.

III. Durata contractului:

Dreptul de abitație se constituie pe o durată de.......... 6.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...