Parlamentul României

Legea nr. 73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ

Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 05 noiembrie 1993
Formă aplicabilă de la 29 noiembrie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 2 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

(2) Încetarea exercitării funcțiilor prevăzute la alin. (1) se constată de autoritățile în fața cărora cei care ocupă aceste funcții au prestat jurământul.

Art. 22. -

Prevederile art. 20 alin. (1) referitoare la incompatibilități se aplică și funcțiilor de secretar general al Consiliului Legislativ și de șef de departament.

Art. 23. -

(1) Încălcarea prevederilor prezentei legi și a dispozițiilor regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ atrage răspunderea celor vinovați și aplicarea sancțiunilor disciplinare prevăzute de lege pentru funcționarii publici.

(2) Președintele Consiliului Legislativ și președinții de secții sunt cercetați pentru abaterile disciplinare de comisiile juridice reunite ale celor două Camere, iar sancțiunile disciplinare se aplică de birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului.

(3) Personalul de specialitate de execuție al Consiliului este cercetat, pentru abaterile disciplinare comise, de Comisia de numiri și disciplină a Consiliului Legislativ, iar sancțiunile se aplică de președintele Consiliului Legislativ, în condițiile legii și ale regulamentului de organizare și funcționare.

Art. 24. -

Salarizarea și celelalte drepturi de natură salarială ale personalului Consiliului Legislativ sunt corespunzătoare celor stabilite pentru personalul cu funcții similare din aparatul celor două Camere ale Parlamentului, cu excepția funcției de secretar general, care este asimilată, din punct de vedere al salarizării, funcției de șef de departament.

Art. 25. -

Statutul funcționarilor publici din structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ se aprobă prin lege specială.

Art. 26. -

Pentru elaborarea unor studii și lucrări de complexitate deosebită, care implică o înaltă specializare, președintele Consiliului Legislativ poate aproba consultarea unor colaboratori externi, specialiști de prestigiu, cadre didactice universitare, cercetători științifici sau practicieni ai dreptului, cu experiență, care vor beneficia de drepturile cuvenite potrivit legii.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 27. -

(1) Bugetul Consiliului Legislativ face parte integrantă din bugetul de stat.

(2) Proiectul de buget se întocmește de Consiliul Legislativ, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.

NOTĂ:

Reproducem, mai jos, art. II și art. III din Legea nr. 509/2004 privind modificarea și completarea Legii nr. 73/1993 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Legislativ, care nu au fost incluse în prezenta formă republicabilă.

"

Art. II. -

(1) Consiliul Legislativ va prelua de la Camera Deputaților, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, personalul cu posturile aferente activității financiar-contabile proprii, cu menținerea drepturilor salariale actuale.

(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor alin. (1) în numărul maxim de posturi, în structura acestora, precum și în structura cheltuielilor de personal, cu avizul Ministerului Finanțelor Publice.

Art. III. -

Consiliul Legislativ face, în termen de 30 de zile, propuneri corespunzătoare de modificare și completare a Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Legislativ, pe care le va supune spre aprobare birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului. Până la aprobarea modificării regulamentului, se menține actuala structură organizatorică a Consiliului Legislativ, aprobată prin Hotărârea birourilor permanente ale Camerei Deputaților și Senatului nr. 1/1996."


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...