Testament (instituire de legatar universal)


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  

Testament
(instituire de legatar universal)

Subsemnatul (a).......... (nume testator), fără descendenți și ascendenți privilegiați în viață, 1. domiciliat în.........., str.... nr...., bl...., sc...., et...., ap...., sector......, identificat cu C.I. seria... nr...., eliberată de către S.P.C.E.P........, la data de..., C.N.P...., dispun prin prezentul testament următoarele:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...