Parlamentul României

Legea nr. 68/1993 privind garantarea în plată a salariului minim

Modificări (1), Referințe (2), Practică judiciară

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 15 octombrie 1993 până la 28 februarie 2003, fiind abrogat și înlocuit prin Codul Muncii 2003.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

(1) Persoanele juridice și fizice care angajează personal salariat cu contract de muncă sunt obligate să garanteze în plată un salariu brut lunar cel puțin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară.

(2) Dispozițiile alineatului precedent se aplică în cazul când salariatul este prezent la lucru, în cadrul programului, dar nu poate să-și desfășoare activitatea din motive neimputabile acestuia.

(3) În cazul salariatului angajat cu o fracțiune de normă, se garantează în plată un salariu egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe țară, corespunzător fracțiunii de normă.

Art. 2. -

(1) Ministerul Muncii și Protecției Sociale efectuează controlul în unități privind modul de respectare a prevederilor prezentei legi.

(2) Nerespectarea dispozițiilor art. 1 constituie contravenție și se sancționează cu amendă între 50.000 lei și 200.000 lei.

(3) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către persoanele cu atribuții de control din Ministerul Muncii și Protecției Sociale și din direcțiile teritoriale pentru muncă și protecție socială.

(4) Dispozițiile privind constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor.

Art. 3. -

Litigiile generate de neacordarea drepturilor prevăzute de prezenta lege salariaților constituie litigii de muncă și se soluționează de către instanțele judecătorești.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 30 septembrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI
EUGEN DIJMĂRESCU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 4 octombrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.
p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
RADU BERCEANU

București, 11 octombrie 1993.

Nr. 68.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...