Art 3 | Lege 51/1993

Acesta este un fragment din Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. 3. -

Drepturile prevăzute la art. 1 se stabilesc la cererea persoanelor interesate.

Dovedirea situațiilor arătate la art. 1 alin. 1 se face, de către persoanele în cauză, cu acte oficiale eliberate de organele competente, iar în cazul în care nu este posibil aceasta, prin orice mijloc de probă prevăzut de lege.

Comisia este obligată să se pronunțe asupra cererii în termen de cel mult 30 de zile de la sesizare, printr-o hotărâre motivată.

Împotriva hotărârii, persoana în cauză sau direcția generală a finanțelor publice și controlului financiar de stat poate face contestație, în condițiile, Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii către acestea.

Hotărârea tribunalului este definitivă.

Acesta este un fragment din Legea nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraților care au fost înlăturați din justiție pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1952. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Lege 51/1993:
Art 1
Art 2
Art 3
Art 4
Art 5
Art 6
Art 7
Art 8
;
se încarcă...