Art I | Hotărâre 171/1994

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 171/1994 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 288/1991 privind calificarea și recalificarea șomerilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
  •  

Art. I. -

În vederea îmbunătățirii activității de calificare a șomerilor, pentru a asigura aplicarea corectă a prevederilor Legii nr. 1/1991*) privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională, Hotărârea Guvernului nr. 288/1991 privind calificarea și recalificarea șomerilor se modifică și se completează după cum urmează:

*) Legea nr. 1/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 14 august 1992.

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"

Art. 1. -

(1) Activitatea de calificare și recalificare a șomerilor are ca obiectiv, potrivit Legii nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională, perfecționarea formelor de protecție socială a persoanelor neocupate, mărirea șanselor acestora, de reintegrare profesională.

(2) Calificarea și recalificarea șomerilor se organizează de către direcțiile de muncă și protecție socială, după cum urmează:

a) prin centrele proprii de calificare și recalificare;

b) prin unități - regii autonome, societăți comerciale, alți agenți economici, instituții de învățământ organizate potrivit legii, persoane fizice autorizate - pe bază de convenție."

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

"

Art. 2. -

Stabilirea meseriilor, specialităților, funcțiilor și activităților în care urmează a fi calificați sau recalificați șomerii se va face potrivit analizelor privind necesarul de forță de muncă în profil teritorial, de moment și de perspectivă."

3. Articolul 6 alineatul (2) va avea următorul cuprins:

"

(2) Pentru persoanele care primesc ajutor de șomaj, admise la cursuri, direcțiile de muncă și protecție socială pot încheia convenții cu unitățile la care aceștia pot fi încadrați."

4. Articolul 10 punctul (1) Drepturi, litera a) va avea următorul cuprins:

"

a) să primească ajutorul de șomaj, potrivit legii."

5. Articolul 18 alineatul (1) va avea următorul cuprins:

"

Art. 18. -

(1) Finanțarea activității de calificare și recalificare a șomerilor se face potrivit art. 23 din Legea nr. 1/1991 privind protecția socială a șomerilor și reintegrarea lor profesională."

Acesta este un fragment din Hotărârea nr. 171/1994 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 288/1991 privind calificarea și recalificarea șomerilor. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Hotărâre 171/1994:
Art I
Art 1 "
Art 2 "
Art 18 "
Art II
;
se încarcă...