Act de lichidare a regimului comunității legale între soți

Modele (1)

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

Act de lichidare a regimului comunitații legale între soți
(care își schimbă regimul matrimonial1.)

Părțile 2.

1. . . . . . . . . . . . . . . . . , cetățean . . . . . . . . . . . . . . . . , domiciliat în . . . . . . . . . . . . . . . . , având CNP. . . . . . . . . . . . . . . . , denumit în continuare SOȚUL și

2. . . . . . . . . . . . . . . . . , cetățean . . . . . . . . . . . . . . . ., domiciliată în . . . . . . . . . . . . . . . ., având CNP. . . . . . . . . . . . . . . . , denumită în continuare SOȚIA,

căsătoriți la data de................, în localitatea................., având actul de căsătorie înregistrat cu nr................ din data de................ 3., la................, așa cum rezultă din certificatul de căsătorie nr................. emis la data de................,

încheiem prezentul act de lichidare a comunității legale între soți.

I. OBIECTUL ACTULUI DE LICHIDARE 4.

1. Noi, soții declarăm următoarele bunuri și datorii proprii ale fiecărui soț:

1.1 Subsemnatul, soț, . . . . . . . . . . . . . declar că dețin următoarele:

a) bunuri imobile proprii:

- imobil identificat cu numărul cadastral................ și înscris în Cartea Funciară nr................ 5. a localității................, imobil care a fost dobândit de subsemnatul................ la data de............., (înainte de încheierea căsătoriei), prin................ (se va specifica modalitatea prin care a fost dobândit, spre exemplu moștenire de pe urma lui, cumpărare, uzucapiune, etc) conform......... (ex. actul de proprietate, contract vânzare cumpărare, certificat de moștenitor, hotărâre judecătorească);

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...