Guvernul României

Hotărârea nr. 786/1993 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, precum și componența, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialiști constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 februarie 1994 până la 28 decembrie 2011, fiind abrogat prin Hotărâre 1257/2011.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Articol unic. -

Se aprobă Regulamentul privind stabilirea grupelor de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare, precum și componența, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialiști constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare, anexă la prezenta hotărâre.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii și alimentației,
Ioan Oancea
Ministrul apelor, pădurilor
și protecției mediului,
Aurel Constantin Ilie
Ministrul lucrărilor publice și
amenajării teritoriului,
Marin Cristea
Secretar de stat,
șeful Departamentului pentru
Administrație Publică Locală,
Octav Cozmâncă

București, 30 decembrie 1993.

Nr. 786.

ANEXĂ

REGULAMENT
privind stabilirea grupelor de terenuri care intră
în perimetrele de ameliorare, precum și componența, funcționarea
și atribuțiile comisiilor de specialiști constituite
pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...