Act de lichidare a regimului separației de bunuri între foști soți (după divorț)


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

ACT DE LICHIDARE A REGIMULUI SEPARAȚIEI DE BUNURI ÎNTRE FOȘTI SOȚI (după divorț)

Părțile

Subsemnatul (a) . . . . . . . . . . . ., cetățean . . . . . . . . ., cu domiciliul în . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cnp, . . . . . . . .

Subsemnatul (a) . . . . . . . . . . . ., cetățean . . . . . . . . ., cu domiciliul în . . . . . . . . . . . . . . . . ., cnp . . . . . . . .

în calitate de foști soți, divorțați conform certificatului de divorț nr. . . . . . . . eliberat de . . . . . . . . /hotărârii judecătorești definitive nr. . . . . . . . . . . încheiem prezentul

ACT DE LICHIDARE A REGIMULUI SEPARAȚIEI DE BUNURI,

adoptat de subsemnații prin convenția matrimonială autentificată sub numărul. . . . . . . . . . . . . . . de notar public . . . . . . . . . . . . . . . și care înregistrată în Registrul național notarial al regimurilor matrimoniale la poziția . . . . . . . . . . . . . . .

Art. 1. Declararea maselor de bunuri.

(1) Subsemnații . . . . . . . . . . . . . . și . . . . . . . . . . . . . . ne-am declarat bunurile mobile proprii dobândite înaintea căsătoriei astfel cum rezultă din inventarul anexat la convenția matrimonială autentificată sub numărul . . . . . . . . de notarul public . . . . . . . . . . . . . . .

(2) În timpul căsătoriei, fiecare dintre noi, soții, am dobândit următoarele bunuri proprii în conformitate cu prevederile art. 340 Cod civil:

1. Subsemnatul (a) . . . . . . . . . . . . . . . , am dobândit :

- imobilul compus din . . . . . situat la adresa din. . . . . . . . . . . . . . . . , identificat cu numărul cadastral . . . . . . . . , și înscris în CF nr. . . . . . . . . . . . . . . , imobil dobândit prin moștenire de pe urma defunctului . . . . . . . . . . . . . . . , conform certificatului de moștenitor . . . . . . . . . . . . . . . , emis notarul public . . . . . . . . . .

- un teren în suprafață de . . . . . ha, categoria . . . . . . . (agricol, forestier, intravilan, luciu de apă, alte categorii de terenuri extravilane, dacă se află în circuitul civil), dobândit de la . . . . . . . . prin contractul de donație autentificat cu nr. . . . . . . . din . . . . . . . la B.N.P. . . . . . .

- o sumă totală de . . . . . . . . . . . lei , rezultată din drepturile patrimoniale de proprietate intelectuală astfel cum sunt detaliate în anexa nr. . . . . . . . . la prezentul contract

2. Subsemnatul (a) . . . . . . . . . . . . , am dobândit:

- o sumă de . . . . . . . . lei în urma vânzării autentificate cu nr. . . . / . . . . . . . . la BNP . . . . . . . . . . . . , a imobilului compus din . . . . . . . . . . situat în . . . . . . . . . . . . . . . . , identificat cu numărul cadastral . . . . . . . . , și înscris în CFnr. . . . . . . . . . . . . . . , imobil dobândit prin moștenire de pe urma defunctului . . . . . . . . . . . . . . . , conform certificatului de moștenitor . . . . . . . . . . . . . . . , emis notarul public . . . . . . . . . . ;

- o sumă de . . . . . . . lei dobândit cu titlu de premiu, oferit de . . . . . . . . pentru . . . . . . . .

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...