Guvernul României

Hotărârea nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reședințe de județe în administrarea prefecturilor

Modificări (19), Referințe (3), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 11 noiembrie 1994

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Palatele administrative din municipiile reședințe de județe, care au funcționat ca sedii ale fostului partid comunist, trecute în proprietatea statului în temeiul Decretului-lege nr. 30/1990 și al Hotărârii Guvernului nr. 115/1990, sunt bunuri proprietate publică de interes național.

Art. 2. -

(1) Palatele administrative, având datele de identificare prevăzute în anexă, trec în administrarea prefecturilor. Modificări (1)

(2) Bunurile mobile din dotarea palatelor administrative trec în administrarea instituțiilor publice care își au sediile în incinta acestor clădiri.

Art. 3. -

(1) Palatele administrative sunt destinate ca sedii ale instituțiilor publice de interes național și județean, respectiv pentru prefecturi, consilii județene, servicii publice descentralizate ale ministerelor, camere de conturi, birouri parlamentare, în limita spațiului disponibil și cu respectarea normelor legale. În cazuri excepționale, prefecturile vor putea asigura, în cadrul palatelor administrative, și spații necesare pentru consiliile locale ale municipiilor reședințe de județe. Modificări (4)

(2) Prefecții, ca reprezentanți ai Guvernului, răspund de administrarea, folosința, conservarea și protecția palatelor administrative prevăzute la art. 1 și asigură respectarea reglementărilor legale în materie.

(3) Închirierea spațiilor din palatele administrative unor persoane fizice, societăți comerciale sau altor persoane juridice decât cele prevăzute la alin. (1) este interzisă.

Art. 4 -

(1) Instituțiile publice care își au sediile în palatele administrative nu plătesc chirie.

(2) Instituțiile publice prevăzute la alin. (1) vor suporta, în funcție de suprafața deținută, cota-parte din totalul cheltuielilor de întreținere și funcționare în bune condiții a palatelor administrative, repararea, consolidarea și conservarea acestor imobile. Modificări (1)

Art. 5. -

(1) Predarea - primirea palatelor administrative, cu utilitățile aferente prevăzute în anexă, se face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Personalul de deservire a palatelor administrative, preluat de prefecturi, se consideră transferat și beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege. Modificări (1)

Art. 6. -

Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. -

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile Hotărârii Guvernului nr. 115/1990 se modifică în mod corespunzător.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
p. Ministru de stat,
ministrul finanțelor,
Dan Mogoș,
secretar de stat
Secretarul general al Guvernului,
Viorel Hrebenciuc
Secretar de stat,
șeful Departamentului
pentru Administrație Publică Locală,
Octav Cozmâncă

București, 7 octombrie 1994.

Nr. 706.

ANEXĂ Reviste (1)

PALATELE ADMINISTRATIVE - BUNURI PROPRIETATE PUBLICĂ
DE INTERES NAȚIONAL - CARE TREC ÎN ADMINISTRAREA PREFECTURILOR
Modificări (1)

Nr. crt. Județul Sediul palatului administrativ din municipiul reședință de județ Principalele elemente care compun palatul administrativ și utilitățile aferente
0 1 2 3
1. ALBA - Str. I.C. Brătianu - Subsol, parter și două etaje
nr. 1, Alba Iulia - suprafața construită 2.187 m2
- terenul aferent 10.790 m2
- Construcție anexă, str. I.C. Brătianu nr. 2 (subsol și parter): suprafața construită 194 m2; terenul aferent 683 m2
2. ARAD - B-dul Revoluției - Subsol, parter și etaj
nr. 75, Arad - suprafața construită 8.406 m2
- terenul aferent 12.444 m2
- B-dul Revoluției - Subsol și parter
nr. 73, Arad - suprafața construită 3.526 m2
- terenul aferent 6.034 m2
- Garaj, str. Stejarului nr. 2-4: terenul aferent 1.800 m2
3. ARGEȘ - Str. Vasile Milea - Subsol, parter, mezanin și cinci etaje
nr. 1, Pitești - suprafața construită 2.109 m2
- terenul aferent 4.425 m2
4. BACĂU - Str. Mărășești - Subsol, parter și etaj
nr. 2, Bacău - suprafața construită 2.450 m2
- terenul aferent 8.500 m2
- Construcție anexă pentru audiențe (320 m2): terenul aferent 2.770 m2
5. BIHOR - Parcul Traian - Subsol, parter și două etaje
nr. 10, Oradea - suprafața construită 3.930 m2
- terenul aferent 4.500 m2
6 BISTRIȚA-NĂSĂUD - Piața Petru Rareș - Subsol, parter și trei etaje
nr. 1, Bistrița - suprafața construită 1.812 m2
- terenul aferent 6.064 m2
7. BOTOȘANI - Piața Revoluției - Subsol, parter, mezanin și patru etaje
nr. 1-3, Botoșani - suprafața construită 1.089 m2
- terenul aferent 5.493 m2
8. BRAȘOV - B-dul Eroilor nr. 5, Brașov - Subsol, parter și două etaje și parțial trei etaje
- suprafața construită 1.533 m2
- terenul aferent 3.200 m2
- Cantină (subsol, parter și etaj): suprafața construită 625 m2; terenul aferent 4.047 m2
- Garaj și atelier de întreținere, str. Iuliu Maniu nr. 6: suprafața construită 1.576 m2; terenul aferent 2.680 m2
9. BRĂILA - Piața Independenței - Subsol, parter și cinci etaje
nr. 1, Brăila - suprafața construită 1.950 m2
- terenul aferent 22.000 m2
10. BUZĂU - B-dul Nicolae Bălcescu - Corpul A: subsol, parter și șapte etaje
nr. 48, Buzău - Corpul B: subsol, parter și trei etaje
4 corpuri: A, B, C, și D - Corpul C: subsol parțial, parter și două etaje
- Corpul D: subsol parțial, parter și două etaje
- suprafața construită 3.699 m2
- terenul aferent 8.033 m2
11. CARAȘ-SEVERIN - Str. 1 Decembrie 1918 - Corpul A: subsol, parter și nouă etaje
nr. 1, Reșița - Corpul B: subsol, parter și două etaje
3 corpuri: A și B plus - Corpul de legătură: subsol, parter și etaj
corp legătură - suprafața construită 1.335 m2
- terenul aferent 3.715 m2
12. CĂLĂRAȘI - Str. Sloboziei - Corpul A: subsol, parter și etaj
nr. 9-11, Călărași - Corpul B: subsol și parter
3 corpuri: A, B și C - Corpul C: parter și etaj
- suprafața construită 2.749 m2
- terenul aferent 36.036 m2
13. CLUJ - B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 58, Cluj-Napoca - Subsol, parter și două etaje și parțial mansardă
- suprafața construită: 906 m2
- terenul aferent: 986 m2
- Garaj și atelier de întreținere, str. Dorobanților nr. 18-20; terenul aferent 500 m2
14. CONSTANȚĂ - B-dul Tomis nr. 51, Constanța - Subsol, parter si trei etaje
- suprafata construita 12.013 m2
- terenul aferent 23.865 m2
15. COVASNA - Str. Libertății - Corpul A: subsol, parter și două etaje
nr. 2-4, Sfîntu - Corpul B: subsol, parter și două etaje
Gheorghe - Corpul C: subsol, parter și cinci etaje
3 corpuri: A, B și C - suprafața construită 1.811 m2
- terenul aferent 2.862 m2
16. DÎMBOVIȚA - Str. Independenței - Subsol, parter și opt etaje
nr. 1, Tîrgoviște - suprafața construită 930 m2
- terenul aferent 3.210 m2
17. DOLJ - Str. Unirii nr. 19, - Subsol, parter și etaj
Craiova - suprafața construită 2.546 m2
- terenul aferent 3.237 m2
18. GALAȚI - Str. Domnească - Corpul A: subsol, parter și două etaje
nr. 56, Galați 3 corpuri: A, B și C - Corpul B: subsol, parter, mezanin și trei etaje
- Corpul C: sală de ședințe în construcție
- suprafața construită 3.318 m2
- terenul aferent 11.026 m2
- Garaj și atelier de întreținere, str. 23 August nr. 23
19. GIURGIU - Str. C. Dobrogeanu - Demisol, parter, două etaje și mansardă
Gherea nr. 3-5, Giurgiu - suprafața construită 1.122 m2
- terenul aferent 1.752 m2
20. GORJ - Piața Victoriei - Subsol, parter și două etaje
nr. 2-4, Tîrgu Jiu - suprafața construită 5.640 m2
- terenul aferent 6.180 m2
21. HARGHITA - Piața Libertății - Subsol, parter și patru etaje
nr. 5, Miercurea-Ciuc - suprafața construită 3.276 m2
- terenul aferent 13.276 m2
22. HUNEDOARA - B-dul 1 Decembrie 1918 - Corpul A: demisol, parter și două etaje
nr. 28, Deva - Corpul B: parter
4 corpuri: A, B, C și D - Corpul C: magazie
- Corpul D: atelier
- suprafața construită 2.652 m2
- terenul aferent 5.863 m2
- Garaje, ateliere, șoproane, spălătorie și rampă auto, str. Andrei Șaguna nr. 8: suprafața construită 1.374 m2; terenul aferent 2.566 m2
23. IALOMIȚA - Str. Matei Basarab - Subsol, parter și patru etaje
nr. 29, Slobozia - suprafața construită 2.670 m2
- terenul aferent 5.838 m2
- Garaje și magazie de materiale (300 m2)
24. IAȘI - Str. Anastasie Panu - Subsol, parter și două etaje
nr. 60, Iași - suprafața construită 2.451 m2
- terenul aferent 8.500 m2
25. MARAMUREȘ - Str. Gh. Șincai nr. 4, Baia Mare - Demisol și 4 corpuri birouri, un corp arhivă, un corp bufet și cantină
- suprafața construită 1.796 m2
- terenul aferent 15.000 m2
26. MEHEDINȚI - Str. Traian nr. 89, - Corpul A: demisol, parter și etaj
Drobeta-Turnu Severin - Corpul B: subsol, parter și șapte etaje
2 corpuri: A și B - suprafața construită 3.120 m2
- terenul aferent 6.720 m2
27. MUREȘ - Str. Primăriei nr. 2, - Subsol, parter și două etaje
Tîrgu Mureș - suprafața construită 1.788 m2
- terenul aferent 4.360 m2
- Imobil, garaj, spălătorie, depozit, str. Călărașilor nr. 46: suprafața construită 1.310,4 m2; terenul aferent 2.570 m2
28. NEAMȚ - Str. Alexandru cel Bun - Corpul A: demisol, parter și trei etaje
nr. 27, Piatra-Neamț - Corpul B: parter și etaj
3 corpuri: A, B și C - Corpul C: parter și două etaje
- Garaj și atelier de întreținere, str. Alexandru cel Bun nr. 7
29. OLT - Str. A.I. Cuza nr. 14, - Demisol, parter și trei etaje
Slatina - suprafața construită 1.122 m2
- terenul aferent 6.218 m2
- Garaj: terenul aferent 300 m2
30. PRAHOVA - B-dul Republicii nr. 2, - Corpul A: subsol, parter și opt etaje
Ploiești 3 corpuri: - Corpul B: subsol, parter și etaj
A, B și C - Corpul C de legătură: parter și etaj
- suprafața construită: 4.655 m2
- terenul aferent 13.940 m2
31. SATU MARE - Piața 25 Octombrie - Subsol, parter și douăzeci și unu etaje
nr. 1, Satu Mare - suprafața construită 2.168 m2
- terenul aferent 3.410 m2
32. SĂLAJ - Piața 1 Decembrie 1918 - Subsol, parter și două etaje
nr. 12, Zalău - suprafața construită 2.882 m2
- terenul aferent 4.268 m2
33. SIBIU - Str. Andrei Șaguna - Subsol, parter și etaj
nr. 10, Sibiu - suprafața construită 1.800 m2
- terenul aferent 3.475 m2
- Garaje, Șos. Alba Iulia nr. 47 A: suprafața construită 2.100 m2; terenul aferent 14.270 m2
34 SUCEAVA - Str. Ștefan cel Mare - Subsol, parter și trei etaje
nr. 36, Suceava - suprafața construită 1.683 m2
- terenul aferent 3.427 m2
- Garaj, ateliere de întreținere: terenul aferent 876 m2
35. TELEORMAN - Str. Dunării nr. 178, - Corpul A: demisol, parter și două etaje
Alexandria - Corpul B: demisol, parter și etaj
3 corpuri: A, B, C - Corpul C: demisol, parter și etaj
- suprafața construită 1.652 m2
- terenul aferent 15.091 m2
- Garaj și ateliere, str. Tudor Vladimirescu nr. 44
36. TIMIȘ - B-dul Revoluției 1989 - Demisol, parter înalt și trei etaje
nr. 17, Timișoara - suprafața construită 2.290 m2
- terenul aferent 3.788 m2
- Garaj, centrală termică și atelier de întreținere auto, Piața Prahova nr. 16: terenul aferent 10.446 m2
37. TULCEA - Str. Păcii nr. 20 Tulcea - Subsol, parter și două, trei, șase etaje pe trei tronsoane
- suprafața construită 1.843 m2
- terenul aferent 2.082 m2
- Depozit de materiale și arhivă (272 m2), str. Dobrogeanu Gherea nr. 2-4
- Depozite (94 m2), str. Grigore Antipa nr. 2
38. VASLUI - Str. Ștefan cel Mare - Subsol, parter și cinci etaje
nr. 79, Vaslui - suprafața construită 1.508 m2
- terenul aferent 5.374 m2
- Garaj, depozite, centrală termică, str. Delea nr. 1: terenul aferent 5.110 m2
39. VÎLCEA - Str. Tudor Vladimirescu - Subsol, parter și opt etaje
nr. 72, Rîmnicu Vîlcea - suprafața construită 2.326 m2
- terenul aferent 7.386 m2
- Garaj: terenul aferent 300 m2
40. VRANCEA - Str. Dimitrie Cantemir - Corpul A: parter și șase etaje
nr. 1, Focșani - Corpul B: parter și două etaje
2 corpuri: A și B - suprafața construită 955 m2
- terenul aferent 2.560 m2
41. MUNICIPIUL BUCUREȘTI - B-dul Mihail Kogălniceanu nr. 27, sectorul 5, București - Spațiile atribuite Prefecturii Municipiului București și serviciilor publice descentralizate ale ministerelor și altor organe centrale (3.259 m2), astfel:
- Subsol: 73 m2 - Etajul II: 382 m2
- Parter: 745 m2 - Etajul III: 1.155 m2
- Etajul I: 541 m2 - Etajul IV: 363 m2

Modificări (20)

NOTĂ:

În municipiul București, spațiile pe care le ocupă la data prezentei hotărâri Consiliul Local al Municipiului București, inclusiv spațiile comune și toate utilitățile aferente întregului palat administrativ, rămân în continuare în administrarea acestuia. Consiliul Local al Municipiului București asigură și administrarea spațiilor atribuite Prefecturii Municipiului București și serviciilor publice descentralizate.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:
Ședința de Guvern din 15 ianuarie 2014: actele normative care ar putea fi incluse pe agendă
;
se încarcă...