Guvernul României

Hotărârea nr. 124/1993 cu privire la indexarea salariilor și stabilirea salariului de bază minim brut pe țară, pentru perioada martie-aprilie 1993

Modificări (...)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 aprilie 1993

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. -

Pentru lunile martie-aprilie 1993, valoarea indexării pe salariat, calculată pe baza salariului mediu brut la nivelul economiei, precum și a creșterii prognozate a prețurilor de consum în aceeași perioadă, este de 2.500 lei lunar brut.

Art. 2. -

(1) La societățile comerciale cu capital majoritar de stat și la regiile autonome la care salariile sunt negociate, salariile de bază indexate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 94/1993 se pot indexa până la nivelul coeficientului mediu ce va rezulta prin raportarea valorii de 2.500 lei lunar brut la salariul mediu brut realizat, la nivelul fiecărei societăți comerciale sau regii autonome, în perioada ianuarie - februarie 1993, corectat cu indexarea aferentă acestor luni.

(2) La stabilirea salariului mediu, în vederea determinării coeficientului de indexare pe fiecare societate comercială sau regie autonomă, vor fi luate în considerare toate drepturile prevăzute în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 496/1992, precum și numărul mediu de personal, realizat în lunile ianuarie - februarie 1993.

(3) Coeficientul mediu și modul concret de indexare în limita celor prevăzute la alin. (1) și (2) se stabilesc de către consiliul de administrație al fiecărei societăți comerciale sau regii autonome, cu consultarea sindicatelor, în funcție de fondul ce poate fi destinat plății salariilor, rezultat în raport cu producția sau volumul de activitate realizat, fără ca prin aceasta, unitatea să înregistreze pierderi. La regiile autonome prevăzute cu subvenție, indexarea se va face cu încadrarea în subvențiile aprobate potrivit legii.

Art. 3. -

Prevederile art. 1 și 2 din prezenta hotărâre vor fi avute în vedere în mod corespunzător la stabilirea măsurilor ce pot fi luate de Guvern, potrivit legii, pentru frânarea procesului inflaționist și a șomajului.

Art. 4. -

(1) Salariile personalului din instituțiile publice se indexează, începând cu luna martie 1993, cu coeficientul de 6,0%. Sumele rezultate din indexare se includ în drepturile la care se referă, obținându-se noile cuantumuri ale acestora.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător și la regiile autonome cu specific deosebit, la care salariile sunt aprobate prin hotărâri ale Guvernului.

(3) Nivelurile noi ale salariilor pentru personalul instituțiilor publice, precum și pentru personalul regiilor autonome cu specific deosebit vor fi calculate și transmise acestora de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Art. 5. -

(1) Pentru persoanele care la data aprobării prezentei hotărâri, beneficiază de ajutor de șomaj sau de alocație de sprijin stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 1/1991, republicată, drepturile respective se vor acorda indexate cu coeficientul de 6,0% începând cu luna martie 1993 sau, după caz, de la data stabilirii acestora.

(2) Cu coeficientul de 6,0% se indexează și ajutorul de șomaj, ce se va stabili, în condițiile legii, pentru persoanele care dobândesc acest drept într-un interval de 15 zile de la data aprobării prezentei hotărâri, dacă salariile pe baza cărora s-a stabilit acest drept nu au fost indexate începând cu luna martie 1993.

Art. 6. -

Începând cu luna martie 1993, salariul de bază minim brut pe țară se stabilește la 17.600 lei pentru un program complet de 170 ore în medie pe lună, respectiv 103,55 lei pe oră.

Art. 7. -

Noile tranșe de venituri lunare impozabile ce se aplică începând cu drepturile lunii martie 1993, stabilite pe baza coeficientului mediu de indexare de 6,0%, sunt cele prevăzute în anexă, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. -

În aplicarea prevederilor prezentei hotărâri, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor pot emite precizări.

Art. 9. -

Prevederile prezentei hotărâri, cu privire la indexarea salariilor la societățile comerciale cu capital majoritar de stat, se recomandă să se aplice și unităților cu capital majoritar privat, cooperatiste și obștești, în scopul protecției sociale a salariaților.

Art. 10. -

Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage răspunderea, după caz, disciplinară, materială, penală sau civilă, conform legii.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Ministru de stat,
ministrul muncii și protecției sociale,
Dan Mircea Popescu
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu

București, 6 aprilie 1993.

Nr. 124.

ANEXĂ

TRANȘELE DE VENITURI IMPOZABILE ȘI COTELE DE IMPOZIT
ce se vor aplica începând cu plata drepturilor salariale
pentru luna martie 1993

Venitul lunar impozabil
- lei -
Impozit lunar
până la 2.100 6%
2.101 - 2.300 126 + 10% pentru ceea ce depășește 2.100 lei
2.301 - 3.100 146 + 18% pentru ceea ce depășește 2.300 lei
3.101 - 5.200 290 + 22% pentru ceea ce depășește 3.100 lei
5.201 - 8.500 752 + 23% pentru ceea ce depășește 5.200 lei
8.501 - 12.600 1.511 + 24% pentru ceea ce depășește 8.500 lei
12.601 - 21.300 2.495 + 25% pentru ceea ce depășește 12.600 lei
21.301 - 29.700 4.670 + 26% pentru ceea ce depășește 21.300 lei
29.701 - 42.200 6.854 + 28% pentru ceea ce depășește 29.700 lei
42.201 - 63.400 10.354 + 31% pentru ceea ce depășește 42.200 lei
63.401 - 84.600 16.926 + 35% pentru ceea ce depășește 63.400 lei
84.601 - 105.800 24.346 + 40% pentru ceea ce depășește 84.600 lei
peste 105.800 32.826 + 45% pentru ceea ce depășește 105.800 lei

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...