Guvernul României

Hotărârea nr. 789/1993 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 574/1991 privind atribuțiile Oficiului de supraveghere a activității de asigurare și reasigurare, precum și a Hotărârii Guvernului nr. 788/1992 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor

Modificări (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 februarie 1994

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată
sau autentifică-te
  •  

Guvernul României h o t ă r ă ș t e:

Art. I. -

Hotărârea Guvernului nr. 574/1991 privind atribuțiile Oficiului de supraveghere a activității de asigurare și reasigurare se modifică după cum urmează:

1. După articolul 2 se va introduce un articol nou, articolul 21, cu următorul cuprins:

"

Art. 21. -

În exercitarea atribuțiilor prevăzute, la art. 1 și 2, Oficiul de supraveghere a activității de asigurare și reasigurare va emite norme privind reguli prudențiale în domeniul asigurărilor."

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"

Art. 3. -

Oficiul de supraveghere a activității de asigurare și reasigurare este condus de un director general, coordonat de secretarul de stat al Departamentului controlului financiar, contabilității și participațiilor statului din cadrul Ministerului Finanțelor."

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

Structura organizatorică a Oficiului de supraveghere a activității de asigurare și reasigurare se aprobă prin ordin al ministrului finanțelor."

Art. II. -

Prevederea din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 788/1992, referitoare la rangul de direcție a Oficiului de supraveghere a activității de asigurare și reasigurare, se abrogă.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:
Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu
Ministru de stat,
ministrul muncii și protecției sociale,
Dan Mircea Popescu

București, 30 decembrie 1993.

Nr. 789.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...