Act de lichidare a regimului comunității legale între foști soți (după divorț)

Modele (1)

În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă
sau autentifică-te
  •  

Act de lichidare a regimului comunității legale între foști soți
(după divorț) 1.

Părțile 2.

Subsemnata . . . . . . . . . . . ., cetățean . . . . . . . . ., cu domiciliul în . . . . . . . . . . . . . . . . . ., cnp, . . . . . . . .

Subsemnatul . . . . . . . . . . . ., cetățean . . . . . . . . ., cu domiciliul în . . . . . . . . . . . . . . . . ., cnp . . . . . . . .

în calitate de foști soți, divorțați conform certificatului de divorț nr. . . . . . . . eliberat de . . . . . . . . /hotărârii judecătorești definitive nr. . . . . . . . . . .

încheiem prezentul

ACT DE LICHIDARE A REGIMULUI COMUNITĂȚII LEGALE

în următoarele condiții: 3.

I BUNURI ȘI DATORII PROPRII:

1.1 Subsemnatul, fost soț, . . . . . . . . . . . . . declar că dețin următoarele:

a) bunuri imobile proprii: 4.

- imobil identificat cu numărul cadastral................ și înscris în Cartea Funciară nr................ 5. a localității................, imobil care a fost dobândit de subsemnatul................ la data de............., (înainte de încheierea căsătoriei), prin................ (se va specifica modalitatea prin care a fost dobândit, spre exemplu moștenire de pe urma lui, cumpărare, uzucapiune, etc) conform......... (ex. actul de proprietate, contract vânzare cumpărare, certificat de moștenitor, hotărâre judecătorească);

..........


În versiunea gratuită textul este afișat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...