Filiația față de tată | Codul Familiei

Acesta este un fragment din Codul Familiei din 1953. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Rudenia - Filiația -
Secțiunea a II-a
Filiația față de tată

Art. 53. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

Copilul născut în timpul căsătoriei are ca tată pe soțul mamei. Jurisprudență, Reviste (1)

Copilul născut după desfacerea, declararea nulității sau anularea căsătoriei are ca tată pe fostul soț al mamei, dacă a fost conceput în timpul căsătoriei și nașterea a avut loc înainte ca mama să fi intrat într-o nouă căsătorie. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Dispozițiile art. 51. sunt aplicabile și situațiilor prevăzute în prezentul articol.

Art. 54. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (2)

Paternitatea poate fi tăgăduită, dacă este cu neputință ca soțul mamei să fie tatăl copilului. Jurisprudență, Doctrină (1)

Acțiunea în tăgăduirea paternității poate fi pornită numai de soț; moștenitorii acestuia pot continua acțiunea pornită de el. Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (1), Doctrină (1)

Dacă soțul este pus sub interdicție, acțiunea va putea fi pornită de tutore, însă numai cu încuviințarea autorității tutelare.

În toate cazurile, mama copilului va fi citată. Jurisprudență

Art. 55. - Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Acțiunea în tăgăduirea paternității se prescrie în termen de șase luni de la data când tatăl a cunoscut nașterea copilului. Respingeri de neconstituționalitate (11), Jurisprudență, Reviste (1)

În cazul în care, mai înainte de împlinirea acestui termen, tatăl a fost pus sub interdicție, un nou termen curge pentru tutore de la data când acesta a aflat despre nașterea copilului. Jurisprudență

Dacă acțiunea nu a fost pornită de acesta, ea poate fi pornită de tată după ce i s-a ridicat interdicția, înlăuntrul unui nou termen de șase luni. Reviste (1)

Art. 56. - Jurisprudență, Doctrină (2)

Filiația față de tată se stabilește, în afară de cazurile prevăzute în art. 53, prin recunoaștere sau hotărâre judecătorească.

Art. 57. - Jurisprudență, Doctrină (1)

Copilul conceput și născut în afară de căsătorie poate fi recunoscut de către tatăl său; după moartea copilului, acesta poate fi recunoscut numai dacă a lăsat descendenți firești. Jurisprudență

Recunoașterea se face prin declarație făcută la serviciul de stare civilă, fie odată cu înregistrarea nașterii, fie după această dată; recunoașterea poate fi făcută și prin înscris autentic sau prin testament. Jurisprudență, Doctrină (1)

Recunoașterea, chiar făcută prin testament, nu se poate revoca.

Art. 58. - Respingeri de neconstituționalitate (5), Jurisprudență

Recunoașterea care nu corespunde adevărului poate fi contestată de orice persoană interesată. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență

Dacă recunoașterea este contestată de mamă, de cel recunoscut sau de descendenții acestuia, dovada paternității este în sarcina autorului recunoașterii sau a moștenitorilor săi. Jurisprudență, Doctrină (1)

Art. 59. - Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Reviste (2), Doctrină (1)

Acțiunea în stabilirea paternității din afara căsătoriei aparține copilului și se pornește în numele său de către mamă, chiar dacă este minoră, ori de reprezentantul lui legal. Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Doctrină (1)

Dreptul de a porni acțiunea în stabilirea paternității nu trece asupra moștenitorilor copilului; ei pot continua acțiunea pornită de acesta.

Acțiunea în stabilirea paternității poate fi pornită și împotriva moștenitorilor pretinsului tată. Jurisprudență

Art. 60. - Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Acțiunea de stabilirea paternității din afara căsătoriei poate fi pornită în termen de un an de la nașterea copilului. Modificări (1), Respingeri de neconstituționalitate (3), Jurisprudență, Reviste (2)

Dacă, în cazul prevăzut în art. 54 alin. 1, un copil a pierdut calitatea de copil din căsătorie prin efectul unei hotărâri judecătorești, termenul de un an pentru pornirea acțiunii în stabilirea paternității din afara căsătoriei va curge de la data când acea hotărâre a rămas definitivă. Jurisprudență, Doctrină (1)

În cazul în care mama a conviețuit cu pretinsul tată ori dacă acesta din urmă a prestat copilului întreținere, termenul de un an va curge de la încetarea conviețuirii ori a întreținerii. Respingeri de neconstituționalitate (2), Jurisprudență, Doctrină (1)

Art. 61. - Respingeri de neconstituționalitate (1), Jurisprudență, Reviste (3), Doctrină (1)

Timpul cuprins între a trei sute și a o suta optzecea zi dinaintea nașterii copilului este timpul legal al concepțiunii. El se socotește de la zi la zi.

Acesta este un fragment din Codul Familiei din 1953. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    834 Alături de alți autori, ne-am exprimat în sensul că art. 53 alin. (1) și (2), reglementează două prezumții de paternitate, fiecare cu propriul temei juridic (E. Florian, Dreptul familiei, op. cit., 2010, p. 303-305; I. Albu, op. cit., p. 112; A. Ionașcu, în A. Ionașcu, M. Mureșan, M.N. Costin, V. Ursa, Filiația..., op. cit., p. 43-44; I. Brohotici, Stabilirea, tăgăduirea și contestarea paternității, Ed. Cordial Lex, Cluj-Napoca, 1994, p. 14-15). În sensul că legiuitorul a instituit o singură prezumție de paternitate a copilului din căsătorie, a se vedea: I.P. Filipescu, A.I. Filipescu, op. cit., p. 343; M. Avram., Filiația. Adopția internă și internațională, Ed. All Beck, București, 2001, p. 48; D. Lupulescu, A.-M. Lupulescu, op. cit., p. 224-225;Sc. Șerbănescu, op. cit., p. 165.
[ Mai mult... ]
 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    În ceea ce privește stabilirea filiației față de tată acopilului din căsătorie, articolul 53 C. fam. instituie prezumția de paternitate, care are caracter relativ, putând fi răsturnată în cazul în care nu corespunde realității. În redactarea sa inițială, art. 54 alin. (2) din acest act normativ permitea numai soțului mamei să introducă acțiunea în tăgada paternității. Prin D.C.C. nr. 349/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate aprevederilor art. 53 și ale art. 54 alin. (2) Codul familiei., Curtea Constituțională aconstat că dispozițiile art. 54 alin. (2) Codul familiei. sunt neconstituționale în măsura în care nu recunosc decât tatălui, iar nu și mamei și copilului născut în timpul căsătoriei, dreptul de aporni acțiunea în tăgăduirea paternității. În argumentarea deciziei, instanța constituțională aarătat și că, în măsura în care refuză recunoașterea și pentru mamă adreptului la acțiune în tăgăduirea paternității prezumate, prevederile art. 54 alin. (2) Codul familiei. contravin și dispozițiilor constituționale care consacră egalitatea dintre soți ca unul dintre principiile pe care se întemeiază instituția familiei. După modificarea realizată prin Legea nr. 288/2007, art. 54 alin. (2) Codul familiei. dispune că acțiunea în tăgăduirea paternității poate fi pornită de oricare dintre soți, precum și de către copil; ea poate fi continuată de moștenitori. Respectând principiul egalității soților, în redactarea sa actuală, textul din reglementarea privind familia instituie un termen unic de 3 ani în care poate fi introdusă acțiunea în tăgada paternității, care însă începe să curgă în mod diferit, în raport de titular (mamă, soțul mamei sau copil). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    834 Alături de alți autori, ne-am exprimat în sensul că art. 53 alin. (1) și (2), reglementează două prezumții de paternitate, fiecare cu propriul temei juridic (E. Florian, Dreptul familiei, op. cit., 2010, p. 303-305; I. Albu, op. cit., p. 112; A. Ionașcu, în A. Ionașcu, M. Mureșan, M.N. Costin, V. Ursa, Filiația..., op. cit., p. 43-44; I. Brohotici, Stabilirea, tăgăduirea și contestarea paternității, Ed. Cordial Lex, Cluj-Napoca, 1994, p. 14-15). În sensul că legiuitorul a instituit o singură prezumție de paternitate a copilului din căsătorie, a se vedea: I.P. Filipescu, A.I. Filipescu, op. cit., p. 343; M. Avram., Filiația. Adopția internă și internațională, Ed. All Beck, București, 2001, p. 48; D. Lupulescu, A.-M. Lupulescu, op. cit., p. 224-225;Sc. Șerbănescu, op. cit., p. 165.
[ Mai mult... ]
 

Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
    În ceea ce privește stabilirea filiației față de tată acopilului din căsătorie, articolul 53 C. fam. instituie prezumția de paternitate, care are caracter relativ, putând fi răsturnată în cazul în care nu corespunde realității. În redactarea sa inițială, art. 54 alin. (2) din acest act normativ permitea numai soțului mamei să introducă acțiunea în tăgada paternității. Prin D.C.C. nr. 349/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate aprevederilor art. 53 și ale art. 54 alin. (2) Codul familiei., Curtea Constituțională aconstat că dispozițiile art. 54 alin. (2) Codul familiei. sunt neconstituționale în măsura în care nu recunosc decât tatălui, iar nu și mamei și copilului născut în timpul căsătoriei, dreptul de aporni acțiunea în tăgăduirea paternității. În argumentarea deciziei, instanța constituțională aarătat și că, în măsura în care refuză recunoașterea și pentru mamă adreptului la acțiune în tăgăduirea paternității prezumate, prevederile art. 54 alin. (2) Codul familiei. contravin și dispozițiilor constituționale care consacră egalitatea dintre soți ca unul dintre principiile pe care se întemeiază instituția familiei. După modificarea realizată prin Legea nr. 288/2007, art. 54 alin. (2) Codul familiei. dispune că acțiunea în tăgăduirea paternității poate fi pornită de oricare dintre soți, precum și de către copil; ea poate fi continuată de moștenitori. Respectând principiul egalității soților, în redactarea sa actuală, textul din reglementarea privind familia instituie un termen unic de 3 ani în care poate fi introdusă acțiunea în tăgada paternității, care însă începe să curgă în mod diferit, în raport de titular (mamă, soțul mamei sau copil). [ Mai mult... ] 

Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
    834 Alături de alți autori, ne-am exprimat în sensul că art. 53 alin. (1) și (2), reglementează două prezumții de paternitate, fiecare cu propriul temei juridic (E. Florian, Dreptul familiei, op. cit., 2010, p. 303-305; I. Albu, op. cit., p. 112; A. Ionașcu, în A. Ionașcu, M. Mureșan, M.N. Costin, V. Ursa, Filiația..., op. cit., p. 43-44; I. Brohotici, Stabilirea, tăgăduirea și contestarea paternității, Ed. Cordial Lex, Cluj-Napoca, 1994, p. 14-15). În sensul că legiuitorul a instituit o singură prezumție de paternitate a copilului din căsătorie, a se vedea: I.P. Filipescu, A.I. Filipescu, op. cit., p. 343; M. Avram., Filiația. Adopția internă și internațională, Ed. All Beck, București, 2001, p. 48; D. Lupulescu, A.-M. Lupulescu, op. cit., p. 224-225;Sc. Șerbănescu, op. cit., p. 165.
[ Mai mult... ]
 

Pot fi de interes:

Codul Familiei:
Drepturile și obligațiile personale ale soților
Drepturile și obligațiile patrimoniale ale soților
Filiația față de mamă
Filiația față de tată
Situația legală a copilului
Drepturile și îndatoririle părinților față de copii și minori
Tutela minorului
Reviste:
Acțiune în tăgada paternității. Acțiune în stabilirea paternității. Prescripția dreptului la acțiune la confluența normelor dreptului național și a reglementărilor Convenției Europene a Drepturilor Omului
Analiză de ansamblu și unele observații critice privind familia și căsătoria în reglementarea Noului Cod civil
Opinii privind timpul legal al concepțiunii și prezumțiile de paternitate în reglementarea Codului civil
Particularități ale dreptului la acțiune în materia filiației/Des particularites du droit à l'action en matière de la filiation/Particularities of the right to action in the matter of parentage
Unele aspecte critice sau controversate în legislația și doctrina românească din domeniul dreptului familiei
Rolul și valoarea prezumțiilor în soluționarea procesului civil
Revista Curierul Judiciar nr. 5/2017
Aderarea României la Uniunea Europeană - factor de dinamizare a procesului de înnoire legislativă, cu privire specială asupra dreptului privat român
Doctrină:
Dreptul familiei. Căsătoria. Regimuri matrimoniale. Filiația, ediția 5
Constituția României. Comentariu pe articole, ediția 1
Dreptul familiei, ediția 6
Admiteri de neconstituționaliate parțială sau cu rezervă de interpretare:
Decizia nr. 349/2001 referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 53 și ale art. 54 alin. 2 din Codul familiei
;
se încarcă...