Curatela | Codul Familiei

Acesta este un fragment din Codul Familiei din 1953. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Ocrotirea celor lipsiți de capacitate, a celor cu capacitate restrânsă și a altor persoane -
CAPITOLUL 3
Curatela

Art. 152. - Jurisprudență, Doctrină (2)

În afară de alte cazuri prevăzute de lege, autoritatea tutelară va putea institui curatela: Jurisprudență

a) dacă, din cauza bătrâneții, a bolii sau a unei infirmități fizice, o persoană, deși capabilă, nu poate, personal să-și administreze bunurile sau să-și apere interesele în condiții mulțumitoare și, din motive temeinice, nu-și poate numi un reprezentant; Jurisprudență

b) dacă din cauza bolii sau din alte motive, o persoană, deși capabilă, nu poate, nici personal, nici prin reprezentanți, să ia măsurile necesare în cazuri a căror rezolvare nu suferă amânare; Jurisprudență

c) dacă, din cauza bolii sau din alte motive, părintele sau tutorele este împiedicat să îndeplinească un anumit act în numele persoanei ce reprezintă sau ale cărei acte le încuviințează; Jurisprudență

d) dacă o persoană, fiind obligată să lipsească vreme îndelungată de la domiciliu, nu a lăsat un mandatar general; Jurisprudență

e) dacă o persoană a dispărut fără a se avea știri despre ea și nu a lăsat un mandatar general. Jurisprudență, Doctrină (1)

Art. 153. - Jurisprudență

În cazurile prevăzute în art. 152, instituirea curatelei nu aduce nici o atingere capacității celui pe care curatorul îl reprezintă.

Art. 154. - Jurisprudență

Curatela se poate institui la cererea celui care urmează a fi reprezentat, a soțului sau, a rudelor, a celor arătați în art. 115, precum și a tutorelui, în cazul prevăzut în art. 152 lit. c. Autoritatea tutelară poate institui curatela și din oficiu.

Curatela nu se poate institui decât cu consimțământul celui reprezentat, în afară de cazurile în care consimțământul nu poate fi dat. Doctrină (1)

Art. 155. - Jurisprudență, Reviste (1)

În cazurile în care se instituie curatela se aplică regulile de la mandat. Reviste (1)

Autoritatea tutelară poate da instrucțiuni curatorului, în locul celui reprezentat, în toate cazurile în care acesta din urmă nu este în măsură să o facă. Jurisprudență

Art. 156. -

Curatorul este în drept să ceară înlocuirea sa după trei ani de la numire.

Art. 157. - Jurisprudență

Dacă au încetat cauzele care au provocat instituirea curatelei, aceasta va fi ridicată de autoritatea tutelară la cererea curatorului a celui reprezentat, a oricăruia dintre cei prevăzuți în art. 115 ori din oficiu.

Acesta este un fragment din Codul Familiei din 1953. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Doctrină:

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    Într-o speță având ca obiect un partaj judiciar de bunuri comune, instanța, constatând moartea survenită anterior acțiunii introductive auneia din părți chemată în proces pentru opozabilitatea hotărârii, acontinuat judecata și asoluționat procesul în contradictoriu cu un curator desemnat, în condițiile art. 152 și urm. C. fam., pentru ocrotirea intereselor moștenitorilor acelei părți, rămași neidentificați 4. 
    4 Trib. Sibiu, sentința civilă nr. 699/1999, confirmată în apel prin decizia nr. 144/2000 a C.A. Alba-Iulia (secția civilă). Recursul pârâtului a fost anulat, ca nemotivat, prin decizia nr. 2577 din 18 mai 2001 a C.S.J., secția civilă (nepublicată).
[ Mai mult... ]
 

Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
    Întrucât curatela persoanei capabile nu se poate institui decât cu consimțământul celui în cauză, sub imperiul vechii reglementări s-a arătat că este nelegal procedeul utilizat de oinstanță de judecată care, având de soluționat un proces de partaj al bunurilor comune și constatând că în timpul procesului una dintre părți adecedat, acontinuat judecata și asoluționat procesul în contradictoriu cu un curator desemnat, în condițiile art. 152 și urm. Codul familiei., pentru ocrotirea intereselor moștenitorilor acelei părți, rămași neidentificați376. 
    376 P. Perju, Probleme de drept civil și procesual civil din practica secției civile a Curții Supreme de Justiție, în Dreptul nr. 11/2001, p. 176.
[ Mai mult... ]
 

Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
    Într-o speță având ca obiect un partaj judiciar de bunuri comune, instanța, constatând moartea survenită anterior acțiunii introductive auneia din părți chemată în proces pentru opozabilitatea hotărârii, acontinuat judecata și asoluționat procesul în contradictoriu cu un curator desemnat, în condițiile art. 152 și urm. C. fam., pentru ocrotirea intereselor moștenitorilor acelei părți, rămași neidentificați 4. 
    4 Trib. Sibiu, sentința civilă nr. 699/1999, confirmată în apel prin decizia nr. 144/2000 a C.A. Alba-Iulia (secția civilă). Recursul pârâtului a fost anulat, ca nemotivat, prin decizia nr. 2577 din 18 mai 2001 a C.S.J., secția civilă (nepublicată).
[ Mai mult... ]
 

.....
    Curatela persoanei capabile, numită și curatela propriu-zisă, nu se poate constitui decât cu consimțământul celui reprezentat [art. 154 alin. (2) C. fam.]. Excepțional, în cazul persoanelor dispărute ori lipsă de la domiciliu [art. 152 lit. e) C. fam.] curatela poate fi instituită fără acest consimțământ. Rezultă, ipso facto, că în toate cazurile acest fel de curatelă reclamă individualizarea persoanei celui reprezentat, prin nume, domiciliu și stare civilă, adică prin atributele cunoscute ale persoanei fizice. [ Mai mult... ] 

Pot fi de interes:

Codul Familiei:
Încheierea căsătoriei
Nulitatea căsătoriei
Efectele căsătoriei
Desfacerea căsătoriei
Dispoziții generale
Filiația
Înfierea^1 )
Obligația de întreținere
Ocrotirea minorului
Interdicția
Curatela
Autoritatea tutelară^1 )
Reviste:
Aplicații practice ale contractului de mandat potrivit noului Cod civil
Oglinzi paralele: Este puterea de reprezentare o veritabilă putere?/Miroirs parallèles: Le pouvoir de représentation est-il un vrai pouvoir?/Parallel mirrors: Is the power of agency a true power?
Doctrină:
Jurisprudență civilă comentată a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a altor instanțe judecătorești, ediția 1
Drept civil. Persoanele. În reglementarea noul C. civ., ediția 4
;
se încarcă...